21 січня 2018

Координаційна рада

середа, 11 травня 2011

Склад
Координаційної ради з питань місцевого самоврядування
при голові обласної ради

Перший заступник голови обласної ради
Заступник голови обласної ради
Голова Берегівської районної ради (за згодою)
Голова Великоберезнянської районної ради (за згодою)
Голова Виноградівської районної ради (за згодою)
Голова Воловецької районної ради (за згодою)
Голова Іршавської районної ради (за згодою)
Голова Міжгірської районної ради (за згодою)
Голова  Мукачівської районної ради (за згодою)
Голова Перечинської районної ради (за згодою)
Голова Рахівської районної ради (за згодою)
Голова Свалявської районної ради (за згодою)
Голова Тячівської районної ради (за згодою)
Голова Ужгородської районної ради (за згодою)
Голова Хустської районної ради (за згодою)
Берегівський міський голова (за згодою)
Мукачівський міський голова (за згодою)
Ужгородський міський голова (за згодою)
Хустський міський голова(за згодою)
Чопський міський голова (за згодою)
Виноградівський міський голова (за згодою)
Іршавський міський голова (за згодою)
Перечинський міський голова (за згодою)
Рахівський міський голова (за згодою)
Свалявський міський голова (за згодою)
Тячівський міський голова (за згодою)
Великоберезнянський селищний голова (за згодою)
Воловецький селищний голова (за згодою)

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради

І. Загальні положення

  1. У своїй діяльності Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради керується положеннями Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та цим положенням.2. Координаційна рада є колегіальним, постійно діючим дорадчо-консультативним органом і діє при голові обласної ради на громадських засадах протягом скликання ради. 

  До її складу входять заступники голови обласної ради, голови районних рад та міські голови міст обласного значення за їх згодою.

ІІ. Організація роботи Координаційної ради

  1. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися за пропозицією голови обласної ради, а також з ініціативи голів районних, міських рад, якщо цього вимагають інтереси громад.Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, визначає голова обласної ради. Пропозиції щодо формування порядку денного цих засідань та їх періодичності можуть вноситися членами Координаційної ради. 

  Засідання Координаційної ради висвітлюються через засоби масової інформації.

  2. Засідання Координаційної ради веде голова обласної ради.

  3. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади різних рівнів, керівники асоціацій і об’єднань місцевого самоврядування.

  4. Координаційна рада при необхідності приймає рішення, які мають рекомендаційний характер і підписуються головуючим на засіданні.

ІІІ. Повноваження Координаційної ради

1. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з постійними комісіями обласної ради та її виконавчим апаратом.

2. Координаційна рада:

- готує пропозиції з удосконалення чинних законів з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку;

- сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних громад сіл, селищ, міст області проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома Верховної Ради України;

- обговорює стан економічного і соціального розвитку регіонів та практичну діяльність органів місцевого самоврядування зі здійснення організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;

- аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності місцевих бюджетів;

- розглядає питання щодо конструктивності і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до забезпечення життєдіяльності територій, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих їм Законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, зміцненню і вдосконаленню зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням;

- вивчає матеріально-технічну забезпеченість органів місцевого самоврядування, виробляє і подає пропозиції з цих питань до Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів державної виконавчої влади;

- сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування з обласною, районними державними адміністраціями щодо дотримання чинного законодавства на підвідомчих радам територіях, взаємодії органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, посиленню контролю органів місцевого самоврядування за виконанням делегованих повноважень, наданих органам виконавчої влади та вдосконаленню механізму їх відносин;

- підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з цих питань, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування перспективних програм зарубіжного досвіду.

3. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради здійснює  виконавчий апарат обласної ради.

 

Розпорядження Голови Верховної Ради України №246 від 27 березня 2009 року
Про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради від 7 лютого 2011 року №9/01-48
Про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради та Положення про неї

На головну  Мапа   e-mail: admin@zakarpat-rada.gov.ua Вгору
 
Яндекс.Метрика
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake