28 травня 2018

Реалізація профільної Програми сприяла підвищенню якості природничо-математичної освіти в області

понеділок, 14 серпня 2017, 09:12

Це випливає з рішення «Про результати виконання Програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2016 року», ухваленого на третьому пленарному засіданні сьомої сесії.

Як наголошується в документі, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року  №  561  «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до   2015 року» рішенням обласної ради 13.12.11 № 356  було затверджено відповідну обласну  Програму підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2016 року.

Строки реалізації Програми 2012 – 2016 роки.

Мета Програми – розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці. Вирішення зазначених покликане забезпечити єдині підходи та вимоги до рівня надання освітніх послуг природничо-математичного напряму, а також рівні умови здобуття освіти для всіх учнів.

У документі йдеться, що  в області здійснюється певна робота щодо підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін. Зокрема, протягом 2006 – 2011 років наочне і технічне обладнання для проведення лабораторних і практичних робіт з фізики, хімії, біології та математики отримали  в основному пускові навчальні заклади.

Однак рівень оснащеності лабораторним і демонстраційним обладнанням загальноосвітніх шкіл ще не був достатній. Тому основною  метою і  завданнями даної Програми  була подальша  модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих  навчальних закладів з природничо-математичних предметів та підвищення якості природничо-математичної освіти.

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області сучасним обладнанням та унаочненням з природничо-математичних дисциплін здійснювалося за кошти державного, обласного та місцевих бюджетів.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становив  90445 тис. гривень, у тому числі 63700 тис. грн – за рахунок обласного бюджету, 26670 тис. грн – місцевого бюджету, 75 тис. грн – інші джерела, не заборонені законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнювався під час складання проекту обласного  бюджету  на відповідний рік у межах видатків, що передбачені головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Реалізація завдань Програми протягом 2012 – 2016 років сприяла оснащенню  загальноосвітніх навчальних закладів  сучасним  обладнанням та мультимедійним лабораторно-практичним обладнанням кабінетів природничо-математичного напряму, модернізації матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх  навчальних закладів з природничо-математичних предметів;  підвищенню кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників; підвищенню якості природничо-математичної освіти

 Прес-служба облради
На головну  Мапа   e-mail: admin@zakarpat-rada.gov.ua Вгору