11 грудня 2017

Структура ЄС

понеділок, 10 березня 2014

Європейський Союз

Європейський Союз — це інтеграційне міждержавне об’єднання 27 європейських країн, що поєднує в собі риси міжнародної організації і федеральної держави. ЄС є унікальним міжнародним явищем. Він поєднує ознаки міжнародної організації і держави, проте формально не є ні тим, ні іншим. Союз не є суб’єктом міжнародного публічного права, проте має повноваження на участь в міжнародних відносинах і грає в них чималу роль.

ЄС є найпотужнішим міждержавним об’єднанням: він займає перше місце у світі за розмірами ВВП, третє місце за чисельністю населення, сьоме місце за площею, найвищі показники у світі за рівнем якості життя та доходами населення.

Головними досягненнями ЄС на сучасному етапі його розвитку є:
- побудова спільного ринку, створення економічного і валютного союзу на основі єдиної грошової одиниці — євро;
- створення Шенгенського простору і введення єдиної візи для іноземців на підставі Шенгенських угод;
- розробка і проведення інститутами Європейського Союзу загальної політики в різних галузях;
- формування права Європейського Союзу – самостійної правової системи, яка регулює багато важливих сфер суспільних відносин за участю держав-членів, юридичних осіб і пересічних громадян;
- введення інституту громадянства Союзу як стійкого правового зв’язку громадян держав-членів безпосередньо з Європейським Союзом;
- перетворення Європейського Союзу на самостійного учасника міжнародних відносин, встановлення Союзом партнерських відносин з іноземними державами.
Розширення Європейського Союзу, яке відбулося 1 травня 2004 року, призвело до історичних змін політичних, географічних та економічних умов для України та Євросоюзу. Сьогодні Європейський Союз та Україна мають спільний кордон і як безпосередні сусіди будуть посилювати свою політичну та економічну взаємопов‘язаність. Розширення дає можливість для України та Європейського Союзу розвивати якомога тісніші відносини, що виходитимуть поза рамки співробітництва до поступової економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва. Європейський Союз та Україна сповнені рішучості посилити свої відносини та сприяти утвердженню стабільності, безпеки і добробуту.
Європейська інтеграція забезпечила стабільність, мир і економічне процвітання впродовж останніх п’ятдесяти років. Вона допомогла підняти рівень життя, створити внутрішній ринок, ввести єдину загальноєвропейську валюту – євро – і укріпити роль Союзу в світі.

 Організаційна структура ЄС

Складність та багатогранність Європейського Союзу як наднаціонального об’єднання породжує необхідність створення потужної та розгалуженої системи управління та координації дій, для досягнення поставлених цілей Союзу.
Країни-члени Європейського Союзу передають повноваження у вирішенні деяких питань незалежним інститутам, які представляють інтереси Союзу, його держав і громадян. Європейська Комісія захищає інтереси Союзу в цілому, кожен національний уряд представлений в Раді Міністрів (Раді), а члени Європейського Парламенту безпосередньо обираються громадянами ЄС. Таким чином, демократія і верховенство закону – наріжний камінь цієї структури.
Основні чотири інститути Європейського Союзу закладено ще в 1952 році, коли було створено Європейське об’єднання вугілля і сталі, а ідея Європейської Ради ще навіть не була видимою. Ці інститути, а саме: Асамблея, Рада, Комісія і Суд – по суті своїй з тих пір не змінювалися. Асамблея перетворилася на наднаціональний парламент, а Європейський Суд – в суперарбітра. В той же час роль Ради, що складається з представників урядів держав-членів, дещо знизилася, а роль Європейської Комісії як виконавського органу істотно не змінилася.
Такі зміни пояснюються тим, що спочатку ідея об’єднання країн в Європейське Економічне Співтовариство, а нині – в Європейський Союз, носила наднаціональний характер. Відповідно ті інститути, які додавали до свого статусу наднаціональності, ставали впливовішими.

 Основні інститути влади

Європейська Комісія - виконавчий орган Європейського Союзу, що складається з 27 членів (рахуючи президента), які призначаються на п’ять років національними урядами, але повністю незалежні у виконанні своїх обов’язків. Склад Комісії затверджується Європейським Парламентом. Кожен член Комісії відповідає за певну сферу політики ЄС і очолює відповідний Генеральний Директорат.

Європейський Парламент- зібрання з 785 депутатів, що безпосередньо обираються громадянами країн-членів ЄС строком на п’ять років. Голова Європарламенту обирається на два з половиною роки. Депутати Європарламенту вивчають законопроекти і затверджують бюджет. Вони приймають спільні рішення з Радою Міністрів з конкретних питань і контролюють роботу Рад ЄС і Європейській Комісії. Європарламент проводить пленарні засідання в Страсбурзі (Франція) і Брюсселі (Бельгія).
Рада Європейського Союзу (Рада міністрів) - основний орган ухвалення рішень, який збирається на рівні міністрів національних урядів, і його склад міняється залежно від обговорюваних питань: Рада міністрів закордонних справ, Рада міністрів економіки і так далі В рамках Ради представники урядів держав-членів обговорюють законодавчі акти ЄС і приймають або відкидають їх шляхом голосування.
Європейський Суд – судовий орган ЄС вищої інстанції, регулюючий розбіжності:
• між державами-членами ЄС;
• між державами-членами ЄС і самим Європейським Союзом;
• між інститутами ЄС;
• між ЄС і фізичними або юридичними особами.
Рахункова палата (Суд аудиторів) – орган Європейського Союзу, створений з метою проведення аудиторської перевірки бюджету ЄС і його інститутів.
Європейський Омбудсмен займається скаргами європейських приватних і юридичних осіб на інститути і установи ЄС.

 Фінансові структури

Європейський центральний банк (ECB)
• визначає валютну політику країн ЄС;
• встановлює ключові процентні ставки;
• управляє офіційними резервами Європейської системи Центральних Банків (ESCB), головним завданням якої є підтримка стабільності цін;
• має право санкціонувати емісію банкнот в межах валютного союзу.
Європейський інвестиційний банк (EIB) - орган ЄС, заснований в 1959 р. Європейським Союзом для сприяння розвитку, інтеграції і співпраці шляхом надання інвестиційних позик. Позики надаються під однаковий відсоток, що забезпечує збалансованість управління позикою в частині погашення заборгованості. Позики надаються для розвитку відсталих європейських регіонів і реалізації проектів, що представляють спільний інтерес.

 Консультативні органи

Економічний і соціальний комітет  - консультативний орган ЄС, що спостерігає за функціонуванням єдиного внутрішнього ринку. Комітет складається з 317 членів, які представляють різні сфери економіки і соціальні групи і незалежні у виконанні своїх обов’язків.
Комітет регіонів - консультативний орган Ради ЄС і Комісії, розробляючий висновки з усіх питань, що зачіпає інтереси регіонів. Комітет складається з 317 членів – представників регіональних і місцевих органів, повністю незалежних у виконанні своїх обов’язків.

 Країни-члени Європейського Союзу

Джерело: carpathia.gov.ua

На головну  Мапа   e-mail: admin@zakarpat-rada.gov.ua Вгору
 
Яндекс.Метрика