28 Октябрь 2020

  • Поздравления


    Уважаемые неповторимый!

    Добро пожаловать на официальный сайт регионального Совета. Мы приглашаем вас ознакомиться с информацией о Закарпатье и последние новости из жизни.
    «Читать дальше»
  • Объявления

  • Фото Галерея

  • Баннеры

Депутати Закарпатської облради затвердили статут обласного онкологічного диспансеру у новій редакції

Вторник, 16 Октябрь 2018, 11:55

На другому пленарному засіданні 12 сесії Закарпатської облради депутати на вимогу чинного законодавства ухвалили рішення «Про затвердження статуту Закарпатського обласного онкологічного диспансеру у новій редакції».

У документі йдеться про те, Закарпатська обласна рада є єдиним засновником Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансеру, який діє на базі спільного майна територіальних громад сіл, города, города в регионе (комунального майна області).

Примечания, що Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер є комунальним високоспеціалізованим закладом охорони здоров’я, заснованим на майні спільної власності територіальних громад сіл, города, города в Закарпатской области, управління яким здійснює Закарпатська обласна рада.

Галузеве управління здійснюється відповідним структурним підрозділом Закарпатської обласної державної адміністрації, який здійснює повноваження у сфері управління охороною здоров’я. Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, города, міст Закарпатської області здійснюється уповноваженим органом, визначеним рішеннями Закарпатської обласної ради

Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, наказами МОЗ України та цим Статутом. І є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України відповідно до галузевої мережі, установах банків, печатку зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити.

У новій редакції чітко означено мету, завдання та предмет діяльності.

Головною метою є забезпечення високоспеціалізованою медичною допомогою осіб, які проживають або перебувають на території Закарпатської області, та здійснення методичного керівництва організацією протиракової боротьби.

Предметом діяльності Закладу є діагностика, лечение, облік хворих із злоякісними пухлинами та передраковими станами.

Структура Закладу тісно пов’язана з метою та предметом діяльності і визначається кількістю обслуговуваного населення, рівнем та структурою онкологічної захворюваності, ліжковою місткістю закладу, і може змінюватись залежно від зазначених чинників..

Серед основних завдань Закладу: надання в повному обсязі високоспеціалізованої консультативної та лікувальної допомоги (поліклінічної, амбулаторної і стаціонарної) хворим на злоякісні новоутворення та передракові стани; забезпечення своєчасного початку лікування та госпіталізації онкохворих; впровадження в практику роботи сучасних методів діагностики та лікування онкохворих; організація та контроль диспансерного нагляду за такими хворими в межах області; здійснення організаційно-методичного керівництва та координації діяльності всіх онкологічних закладів на території обслуговування (відділення, кабінети); правильне та раціональне використання коштів на безкоштовне лікування хворих у стаціонарах і амбулаторних умовах; проведення аналізу щорічної потреби Закладу в сучасному обладнанні, протипухлинних препаратах та в інших лікувальних засобах, складання заявок на них; здійснення та забезпечення повного обліку онкологічних хворих у регіоні з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки, створення на базі Закладу канцер-реєстру, постійного контролю за своєчасністю та якістю надходження в канцер-реєстр первинних облікових документів на онкологічних хворих від усіх ланок лікувально-профілактичних закладів області (поліклінік, стаціонарів, діагностичних центрів); складання та передача в МОЗ України щорічних звітів про захворюваність злоякісними новоутвореннями в області та діяльність онкологічних закладів; проведення аналізу стану своєчасності виявлення злоякісних новоутворень в регіоні, розгляд його результатів на протиракових експертних комісіях; організація роботи протиракових експертних комісій, розгляд питань стратегії та тактики протиракової боротьби в області на засіданнях зазначених комісій; розробка і проведення заходів щодо підвищення кваліфікації з онкології лікарів та середніх медпрацівників загально лікувальних закладів (в першу чергу первинного прийому) на короткострокових курсах, семинары; організаційно-методичне керівництво заходами протиракової боротьби в області та ін.

Заклад бере участь у клінічних дослідженнях фармпрепаратів і медтехніки, співпрацює з науковими закладами. Є клінічною базою УжНУ.

У новій редакції документу означено юридичний статус закладу, майно та фінанси, права та обов’язки, трудовий колектив, управління закладом та самоврядування трудового колективу, штати та кадри, а також взаємовідносини закладу та ін.

Пресс-служба Совета


Дома  Карта   электронной почты: admin@zak-rada.gov.ua Вверх