- Закарпатська обласна рада - https://zakarpat-rada.gov.ua -

Депутати Закарпатської облради затвердили статут обласного онкологічного диспансеру у новій редакції

На другому пленарному засіданні 12 сесії Закарпатської облради депутати на вимогу чинного законодавства ухвалили рішення «Про затвердження статуту Закарпатського обласного онкологічного диспансеру  у новій редакції».

У документі йдеться про те, Закарпатська обласна рада є єдиним засновником Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансеру, який діє на базі спільного майна територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунального майна області).

Наголошується, що Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер є комунальним високоспеціалізованим закладом охорони здоров’я, заснованим на майні спільної власності територіальних  громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, управління яким здійснює Закарпатська обласна рада.

 Галузеве управління здійснюється відповідним структурним підрозділом Закарпатської обласної державної адміністрації, який здійснює повноваження у сфері управління охороною здоров’я. Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області здійснюється уповноваженим органом, визначеним рішеннями Закарпатської обласної ради

Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, наказами МОЗ України та цим Статутом. І є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України відповідно до галузевої мережі, установах банків, печатку зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити.

У новій редакції чітко означено мету, завдання та предмет діяльності.

Головною метою є забезпечення високоспеціалізованою медичною допомогою осіб, які проживають або перебувають на території Закарпатської області, та здійснення методичного керівництва організацією протиракової боротьби.

Предметом діяльності Закладу є діагностика, лікування, облік хворих із злоякісними пухлинами та передраковими станами.

Структура Закладу тісно пов’язана з метою та предметом діяльності і визначається кількістю обслуговуваного населення, рівнем та структурою онкологічної захворюваності, ліжковою місткістю закладу, і може змінюватись залежно від зазначених чинників..

Серед основних завдань Закладу: надання в повному обсязі високоспеціалізованої консультативної та лікувальної допомоги (поліклінічної, амбулаторної і стаціонарної) хворим на злоякісні новоутворення та передракові стани; забезпечення своєчасного початку лікування та госпіталізації онкохворих; впровадження в практику роботи сучасних методів діагностики та лікування онкохворих; організація та контроль диспансерного нагляду за такими хворими в межах області; здійснення організаційно-методичного керівництва та координації діяльності всіх онкологічних закладів на території обслуговування (відділення, кабінети); правильне та раціональне використання коштів на безкоштовне лікування хворих у стаціонарах і амбулаторних умовах; проведення аналізу щорічної потреби Закладу в сучасному обладнанні, протипухлинних препаратах та в інших лікувальних засобах, складання заявок на них; здійснення та забезпечення повного обліку онкологічних хворих у регіоні з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки, створення на базі Закладу канцер-реєстру, постійного контролю за своєчасністю та якістю надходження в канцер-реєстр первинних облікових документів на онкологічних хворих від усіх ланок лікувально-профілактичних закладів області (поліклінік, стаціонарів, діагностичних центрів); складання та передача в МОЗ України щорічних звітів про захворюваність злоякісними новоутвореннями в області та діяльність онкологічних закладів; проведення аналізу стану своєчасності виявлення злоякісних новоутворень в регіоні, розгляд його результатів на протиракових експертних комісіях; організація роботи протиракових експертних комісій, розгляд питань стратегії та тактики протиракової боротьби в області на засіданнях зазначених комісій; розробка і проведення заходів щодо підвищення кваліфікації з онкології лікарів та середніх медпрацівників  загально лікувальних закладів (в першу чергу первинного прийому) на короткострокових курсах, семінарах; організаційно-методичне керівництво заходами протиракової боротьби в області та ін.

Заклад бере участь у клінічних дослідженнях фармпрепаратів і медтехніки,  співпрацює з науковими закладами. Є клінічною базою УжНУ.

У новій редакції документу означено юридичний статус закладу, майно та фінанси, права та обов’язки, трудовий колектив, управління закладом та самоврядування трудового колективу, штати та кадри, а також взаємовідносини закладу та ін.

Прес-служба облради