- Закарпатська обласна рада - https://zakarpat-rada.gov.ua -

Фундаментальним документом для розвитку Закарпаття є Регіональна стратегія

[1]Депутати крайового парламенту на минулій, 17 –й сесії облради ухвалили відповідне рішення «Про Регіональну стратегію розвитку Закарпатської області  на період  2021 – 2027 років».

Це той стратегічно важливий документ, що визначає тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіону, стратегічні та оперативні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період, основні завдання, етапи та механізми їх реалізації, систему моніторингу та оцінки результативності.

Його розробка  велась  тривалий час, до якої  були залучені представники влади та депутати різних рівнів, підприємці,  експерти, науковці, широке коло громадськості.  Працювали  експертні групи. Проводився збір  та аналіз даних та їх фахові обговорення як на етапі проведення соціально-економічного аналізу, так і при розробці конкретних розділів у проєкті стратегії.

Зазначений документ пройшов відповідну процедуру стратегічної екологічної оцінки відповідно до урядової Методики. Відповідно до звіту стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Стратегія 2027 загалом враховує принцип екологічної збалансованості (сталого розвитку) Закарпатської області та зорієнтована на зниження антропогенного впливу на довкілля.

 У Стратегії детально і фахово, опираючись на соціально-економічний аналіз, чітко сформовані  основні тенденції та проблеми розвитку Закарпатської області, демографічний потенціал і трудові ресурси краю, інфраструктура, регіональна економіка та структура бюджету, розвиток сільських і гірських територій, сільське господарство, екологічна та політична ситуація, громадянське суспільство тощо. Прописано основні тенденції та передумови економічного зростання регіону, основні чинники та сценарії його розвитку, порівняльні переваги, виклики і ризики, захищені аспекти, структуру стратегічних й оперативних цілей і завдань регіональної стратегії на визначений період,  її інституційне, організаційне та фінансове забезпечення.

 Виконавчий апарат облради