24 Октябрь 2020

 • Поздравления


  Уважаемые неповторимый!

  Добро пожаловать на официальный сайт регионального Совета. Мы приглашаем вас ознакомиться с информацией о Закарпатье и последние новости из жизни.
  «Читать дальше»
 • Объявления

 • Фото Галерея

 • Баннеры

Львівський регіональний інститут державного управління оголошує прийом слухачів на навчання

Четверг, 7 Апрель 2016, 09:17

Львівський регіональний інститут державного управління оголошує прийом слухачів на навчання за денною та заочною формою для підготовки фахівців ступеня магістра за спеціальністю 074 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”.

Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 Апрель 2013 2010. за No 255 с zm2010n # s.

Організація навчання в Інституті за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здійснюється за державним замовленням (бесплатно — денна, заочна форма; виплачується стипендіяденна форма) і за договорами між Інститутом та юридичними та фізичними особами.

За державним замовленням приймаються особи, які направляються органами державної влади, местные органы власти, другие органы, учреждения, законами Украины «о государственной службе» и «сервис в органах местного самоуправления».

Термін навчання:

 • за денною формою навчання – 18 месяцев;
 • за заочною формою навчання – 30 месяцев.

Подготовка должна быть гражданами Украины, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня бакалавра, магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

На навчання за денною формою за державним замовленням за договорами-направленнями органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.

На навчання за заочною формою за державним замовленням за рекомендацією органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, працюють на посадах першоїчетвертої категорії або зараховані до кадрового резерву на такі посади, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 50 років на момент подання документів до приймальної комісії.


Документи подаються особисто до приймальної комісії: с 1 Апреля по 10 Июнь 2016 года.

Вступні екзамени проводяться: с 13 от 24 Июнь 2016 года.

Зарахування: Кому 10 Июль 2016 года.

Початок занять: с 1 Сентябрь 2016 года.

Перелік документів, що подаються при вступі:
1. Заява (заповнюється особисто при вступі)
• для тих, хто вступає за державним замовленням ( завантажити зразок: денна, заочна)
• для тих, хто вступає за контрактом ( завантажити зразок: денна, заочна )
2. Для державних службовцівособова картка (форма №П-2ДС)
3. Особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не перебувають на державній службі)
4. Автобіографія (написана власноруч)
5. Копія диплома про вищу освіту з додатком (засвідчена нотаріально). Вступники, які здобули вищу освіту за кордоном, подають на момент вступу довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться у встановленому порядку.
6. Договір-направлення (для тих, хто вступає за державним замовленням на денну форму навчання) ( завантажити зразок )
7. Рекомендація для вступу до ЛРІДУ НАДУ (для тих, хто вступає за державним замовленням на заочну форму навчання ( завантажити зразок )
8. Довідка про перебування в кадровому резерві (заочна форма навчання для тих, кому нужны) ( завантажити зразок, завантажити бланк )
9. Медична довідка за формою 086-о.
10. Шість фотокарток розміром 3х4 см.
11. Ксерокопія трудової книжки (всі сторінки засвідчені у відділі кадрів)
12. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків
13. Копія паспорта (1, 2 сторінки та прописка)
14. Документ про зміну прізвища або/та ім’я (якщо була така зміна)
15. Військовий квиток (для тих, хто вступає на денну форму навчання)
16. Швидкозшивач, файл, 2 конверти з марками.


Графік вступних екзаменів та передекзаменаційних консультацій для вступників на спеціальність «Державне управління»

Назва вступного екзамену Дата консультації Дата складання Категорія вступників (за формами навчання)
Комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань Для вступників на денну, заочну форми навчання та за договорами з фізичними (юридичними) лица
Комп’ютерне тестування з іноземної мови Для вступників на денну форму навчання та за договорами з фізичними (юридичними) лица
Співбесіда із сучасних проблем державного управління Для вступників на заочну форму навчання та за договорами з фізичними (юридичними) лица
Співбесіда із сучасних проблем державного управління Для вступників на денну форми навчання та за договорами з фізичними (юридичними) лица

 

Програма вступних випробувань

За додатковою інформацією звертатись в Приймальну комісію Інституту:
Кабинет: 118 или 134
Тел.: (032) 244-81-12
электронной почты: lridy_prujom@ukr.net або admission@academy.lviv.ua
Приймальна комісія працює:
Понедельник — Пятница: с 9.00 Кому 17.00 h.
Суббота: 9.00 — 14.30 h.


Дома  Карта   электронной почты: admin@zak-rada.gov.ua Вверх