20 Апрель 2021

Правила работы

Среда, 30 Март 2016

ПРАВИЛА
роботи Закарпатської обласної ради VІI скликання

ЗМІСТ

Розділ 1. Общие положения
Розділ 2. Сессия областного Совета

Глава 2.1 Сессия областного Совета
Глава 2.2 Порядок проведення першої сесії новообраної ради
Глава 2.3 Чергові, позачергові сесії
Глава 2.4 Робочі органи сесії
Глава 2.5 Підготовка питань на розгляд сесії ради
Глава 2.6 Порядок денний сесії ради
Глава 2.7 Пленарні засідання ради
Глава 2.8 Ведення пленарних засідань
Глава 2.9 Організація розгляду питання
Глава 2.10 Решения Совета
Глава 2.11 Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям обласного бюджету та контролю за його виконанням
Глава 2.12 Порядок надання слова
Глава 2.13 Порядок голосування пропозицій
Глава 2.14 Дисципліна та етика пленарних засідань
Глава 2.15 Протокол і справа засідання

Розділ 3. М/с, посадові особи та органи обласної ради

Глава 3.1 Депутаты областного Совета
Глава 3.2. Депутатські фракції та групи
Глава 3.3 Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання
Глава 3.4 Глава регионального Совета
Глава 3.5 Первый заместитель и заместитель Председателя Регионального Совета
Глава 3.6 Президиум областного Совета
Глава 3.7 Погоджувальна рада депутатських фракцій обласної ради
Глава 3.8 Постійні та тимчасові комісії ради
Глава 3.9 Исполнительный блок регионального Совета

Розділ 4. Відповідальність органів і посадових осіб обласної ради
Розділ 5. Дострокове припинення повноважень ради
Розділ 6. Відкритість і гласність роботи обласної ради
Розділ 7. Опозиційна діяльність

Розділ 1. Общие положения

Статьи 1

1. Закарпатской областной Совет (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, представление общих интересов территориальных общин сел, города, города в Закарпатской области, у межах повноважень, определяется Конституцией Украины, Європейською Хартією місцевого самоврядування, законы Украины «о местных органов власти в Украине», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами України, законами, а также полномочия, делегованих їй сільськими, город, міськими радами. Обласна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

2. Загальний склад ради становить 64 М/с, яких обрано виборцями Закарпатської області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015. Третина від загального складу обласної ради – 22 М/с, дві третини – 43 М/с, більшість від загального складу ради – 33 М/с.

3. Обласна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

4. Строк повноважень ради закінчується в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

5. Депутати обласної ради представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, города, города в Закарпатской области.

Статьи 2

1. Регламент роботи Закарпатської обласної ради VІI скликання (далее – правила) є нормативно-правовим актом, необходимые для исполнения регионального Совета, її посадовими особами та депутатами обласної ради, який встановлює порядок: созыва, підготовки і роботи сесій обласної ради; Назначение пленарного заседания Совета; подготовка и рассмотрение вопросов на пленарных заседаниях; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради; порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Регламент обласної ради затверджується радою. Внесення змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням голови обласної ради, президії ради, постоянные комиссии, депутатських фракцій, группы, депутатів у порядку, встановленому цим Регламентом.

3. Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції.

Статьи 3

1. Рада здійснює свої повноваження на основі участі кожного депутата в її роботі.

2. Участь депутатів у роботі постійних комісій, до складу яких їх обрано, і пленарних засідань ради є обов’язковим.

3. Безперервність і ефективність діяльності обласної ради забезпечується належним виконанням своїх повноважень головою та керівництвом обласної ради, Президиум, погоджувальної ради депутатських фракцій, постоянные комиссии, усіх депутатів, а також роботою сесій та виконавчого апарату ради.

Статьи 4

1. Обласна рада в межах своїх повноважень приймає нормативно-правові, організаційно-розпорядчі та індивідуальні акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Решение регионального Совета, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Закарпатської області органами виконавчої влади, объединения граждан, предприятия, учреждений и организаций всех форм собственности, должностные лица, а также граждане, які постійно або тимчасово проживають на території області.

Статьи 5

Основні принципи діяльності обласної ради:

 • народовладдя;
 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • прозорість;
 • правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами;
 • державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування;
 • судовий захист прав місцевого самоврядування.

Статьи 6

1. Сесії обласної ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, за исключением случаев, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Регламенту.

2. Кількість і категорії осіб, які не є депутатами і офіційно запрошуються на пленарне засідання ради, визначає голова ради та президія. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені та присутні на пленарному засіданні ради.

3. В сесійній залі (2 поверх приміщення ради) розміщуються:

депутати обласної ради 7-го скликання;

— лица, які доповідають чи інформують з питань порядку денного пленарного засідання сесії ради;

— Глава областной государственной администрации, Заместитель председателя областной государственной администрации, мэры городов областного подчинения, голови районних рад та голови районних державних адміністрацій;

керівники правоохоронних органів області;

— М/с;

— лица, запрошені для нагородження;

працівники виконавчого апарату ради;

— представители средств массовой информации, які акредитовані для висвітлення роботи пленарного засідання сесії ради.

На балконі номер 1 сесійної зали розміщуються офіційно запрошені особи та особи, які бажають бути присутніми на пленарному засіданні ради, в межах технічних можливостей приміщення. На балконі номер 2 розміщуються представники засобів масової інформації, які акредитовані для висвітлення роботи пленарного засідання сесії ради, в межах технічних можливостей приміщення.

4. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутствующих на заседании, и не могут быть заняты другими лицами.

Статьи 7

1. За рішенням ради, яке приймається більшістю депутатів від загального складу ради, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.

2. На закритому засіданні ради мають право бути інші особи, присутність яких визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.

Статьи 8

Лица, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, не мають права втручатися в роботу ради чи висловлювати свою позицію без дозволу головуючого на пленарному засіданні чи засіданні відповідного органу ради. У разі невиконання цих вимог, они, за пропозицією головуючого, можуть бути позбавлені права бути присутніми на пленарному засіданні чи засіданні відповідного органу ради.

Статьи 9

Діяльність обласної ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи на рік, який розробляється з урахуванням пропозицій голови обласної ради, Президиум, погоджувальної ради депутатських фракцій, постоянные комиссии, депутаты, а також голови обласної державної адміністрації.

Розділ 2. Сесії обласної ради

Глава 2.1. Сессия областного Совета

Статьи 10

Основною організаційно-правовою формою діяльності ради є сесія, яка складається з пленарних засідань та засідань постійних комісій ради.

Статьи 11

1. Сесія ради скликається не рідше одного разу на квартал. Тривалість сесії визначається радою.

2. Сессия является обыкновенной и необыкновенной.

Статьи 12

Про відкриття сесії ради оголошує головуючий на початку першого пленарного засідання. Кожна сесія обласної ради починається і завершується виконанням Державного Гімну України.

Статьи 13

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більшість депутатів від загального складу ради.

Статьи 14

1. Обласна рада проводить пленарні засідання в сесійній залі Закарпатської обласної ради за адресою: m. Ужгород, PL. Фолк, 4.

2. Засідання обласної ради можуть також проводитись в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради в установленому Регламентом порядку.

3. Перед відкриттям пленарного засідання, а в разі необхідності і під час засідання, проводиться письмова реєстрація депутатів на підставі особистого пред’явлення посвідчення депутата Закарпатської обласної ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі. Форма реєстру затверджується розпорядженням голови обласної ради.

4. Письмова реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання в сесійній залі Закарпатської обласної ради (у холі другого поверху) чи в іншому визначеному місці при проведенні сесійного засідання поза межами сесійної зали.

5. Карточки депутатів, які не пройшли письмову реєстрацію та відсутні у сесійній залі ради, блокуються за дорученням головуючого на пленарному засіданні.

6. Для забезпечення голосування за допомогою програмно-технічного комплексу електронної системи голосування «Віче» (далі – електронна система) депутатам під розписку видається персональна картка депутата.

7. Персональну картку депутат отримує після першого пленарного засідання першої сесії обласної ради та несе особисту відповідальність за її зберігання і використання протягом усього часу своїх депутатських повноважень.

8. До початку пленарного засідання ради, а також після завершення кожної перерви, головуючий на засіданні оголошує реєстрацію депутатів із використанням електронної системи «Віче» в сесійній залі.

9. У разі потреби, за дорученням головуючого на пленарному засіданні, може проводитися письмова перереєстрація депутатів під час пленарного засідання ради.

10. Інформація про присутність депутатів на сесійному засіданні обласної ради відображається на офіційному веб-сайті обласної ради та оприлюднюється у засобах масової інформації.

Статьи 15

1. Засідання ради ведуться державною мовою.

2. Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою мовою. Переклад його виступу державною мовою, в случае необходимости, забезпечує виконавчий апарат ради.

Глава 2.2. Порядок проведення першої сесії новообраної ради

Статьи 16

Першу сесію новообраної ради скликає обласна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менше як дві третини депутатів від загального складу ради.

Статьи 17

1. Открывается первое пленарное заседание первой сессии, Председатель региональной избирательной комиссии.

2. Якщо на сесії зареєструвалася більшість депутатів від загального складу ради, головуючий на засіданні оголошує сесію повноважною та відкриває пленарне засідання.

3. Голова обласної виборчої комісії інформує раду про підсумки виборів депутатів.

4. Після оголошення підсумків виборів голова обласної виборчої комісії запрошує депутатів до складання присяги.

5. Від імені ради текст зачитує найстарший за віком депутат ради, тримаючи руку на Конституції України. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

Новообрані депутати складають таку присягу:

«I, _____________________, приступаючи до виконання повноважень депутата Закарпатської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, неухильно захищати інтереси територіальних громад Закарпатської області.»

Статьи 18

1. Для підготовки проведення першої сесії новообраної ради та подання пропозицій з питань, які передбачається винести на її розгляд, новообрані депутати – представники політичних партій, які ввійшли до складу нової ради, за участю голови обласної територіальної виборчої комісії та керуючого справами обласної ради створюють підготовчу групу.

2. Підготовча група формується з представників політичних партій, які ввійшли до складу обласної ради, в кількості по одному представнику від кожної політичної партії. Пропозиції кандидатур до складу підготовчої групи обласні організації політичних партій, кандидати від яких були обрані до складу обласної ради, подають у письмовій формі голові обласної територіальної виборчої комісії за підписом керівника відповідної партійної організації. Група обирає голову та секретаря, засідання групи протоколюються, рішення приймаються більшістю від складу групи.

3. Перше засідання підготовчої групи скликає голова обласної ради, в разі його відсутності – перший заступник чи заступник, не пізніш як через 7 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів. Якщо зазначені особи з будь-яких причин не скликають у визначений 7-денний термін перше засідання підготовчої групи, його може скликати будь-який депутат обласної ради.

Підготовча група обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря підготовчої групи.

4. На засіданнях підготовчої групи формуються пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд ради під час першої сесії, в частности,:

про результати виборів депутатів ради;

заслуховування доповіді підготовчої групи;

про обрання Тимчасової президії;

про обрання Лічильної комісії ради;

про обрання Секретаріату сесії;

про обрання голови ради нового скликання (далі – голова ради);

про Регламент новообраної ради;

про перелік постійних комісій ради та їх персональний склад;

— другие вопросы, які потребують першочергового розгляду радою нового скликання.

Стосовно інформації голови обласної виборчої комісії про результати виборів депутатів ради і визнання їх повноважень, а також заслуховування доповіді підготовчої групи, рішення радою не приймаються.

5. Пропозиції підготовчої групи носять дорадчий характер і оформлюються протоколом її засідання. Протокол засідання підготовчої групи підписується головою та секретарем, а также, за бажанням, усіма членами підготовчої групи, які беруть участь у засіданні. У разі незгоди з прийнятими рішеннями підготовчої групи, занесеними до протоколу засідання, окремі її члени можуть письмово викласти свою думку, яка є додатком до протоколу засідання підготовчої групи.

6. Підготовча група звітує про проведену роботу першій сесії ради нового скликання.

7. Підготовча група припиняє свою діяльність після обрання Тимчасової президії першої сесії ради нового скликання.

Статьи 19

1. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів у кількості не більше п’яти осіб – представників партій, кто набрал наибольшее количество голосов на выборах.

2. При затвердженні кількісного складу тимчасової президії та обранні її персонального складу, в первую очередь, враховуються пропозиції підготовчої групи, які підлягають обговоренню. Пропозиції, надані підготовчою групою не обмежують право кожного депутата висловити власну позицію з даного питання та запропонувати альтернативні кандидатури для обрання до складу тимчасової президії, включая, шляхом самовисування.

3. Члени тимчасової президії виконують обов’язки головуючого на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради почергово. Кожен член тимчасової президії головує протягом одного пленарного засідання. Черговість головування членів тимчасової президії визначається кількістю голосів виборців, отриманих відповідною партією у багатомандатному виборчому окрузі. Першим веде пленарне засідання представник політичної партії, яка отримала найбільшу кількість голосів виборців. Кожен член тимчасової президії може відмовитись від головування, передавши таке право наступному по черзі.

4. Решения Совета, які прийняті на пленарних засіданнях, що відбувалися під головуванням членів тимчасової президії, підписуються відповідним головуючим одноособово.

5. У період роботи тимчасової президії на її членів покладається виконання всіх повноважень голови ради, пов’язаних із організацією та проведенням сесій ради.

6. Після обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» та цього Регламенту, а тимчасова президія припиняє свою діяльність.

Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

Статьи 20

1. Сесії ради скликаються головою ради у строки, визначені статтею 11 цього Регламенту із врахуванням плану роботи ради.

2. В случае отказа nemotivovanoï глава регионального Совета или невозможности его созвать сессию Совета, сесію скликає перший заступник або заступник голови ради.

У цьому випадку сесія скликається:

якщо голова обласної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу обласної ради або голови Закарпатської обласної державної адміністрації;

якщо голова обласної ради не скликав сесію у строк, установлений статтею 11 цього Регламенту.

3. У разі якщо голова обласної ради, перший заступник або заступник голови обласної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради чи голови Закарпатської обласної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину від загального складу ради.

4. Сесія ради скликається для розгляду електронних петицій, що набрали необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. Положення про електронні петиції в Закарпатській обласній раді затверджується рішенням обласної ради, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Статьи 21

1. Чергові сесії скликаються із врахуванням затвердженого плану роботи ради.

2. Розпорядження голови ради або вимога не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради про скликання сесії ради та питання, які виносять на її розгляд, доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 днів до чергової сесії шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті ради та у засобах масової інформації. У виняткових випадках – не пізніше як за день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, место проведения и вопросы, які виносяться на її розгляд.

3. Виконавчий апарат ради індивідуально та через засоби масової інформації повідомляє депутатів про час і місце проведення пленарних засідань ради, засідань постійних комісій ради та питань, які пропонуються до порядку денного.

Статьи 22

1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою голови ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу обласної ради, голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії обласної ради, підписані ініціаторами, подаються президії ради з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, рассмотрение любых предложенных.

2. Внеочередная сессия областного Совета, за звичайних обставин, скликається не пізніше як у п’ятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження або вимога не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Повідомлення про проведення позачергової сесії здійснюється відповідно до пункту 3 Статьи 21 цього Регламенту.

3. Матеріали позачергової сесії ради видаються депутатам під час письмової реєстрації.

4. У разі запровадження в Україні або на території Закарпатської області режиму воєнного чи надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, обласна рада збирається на позачергову сесію без скликання, у триденний строк після запровадження такого режиму. У цьому разі президія ради чи виконавчий апарат Закарпатської обласної ради терміново повідомляють депутатів про час і місце засідань обласної ради, якщо вони відбуватимуться не в будинку обласної ради, а в іншому приміщенні.

5. Якщо попередня чергова або позачергова сесія ради не закрита, затем, за наявності умов, передбачених цією статтею, проводиться пленарне засідання незакритої сесії.

Глава 2.4. Робочі органи ради на пленарних засіданнях

Статьи 23

1. Для організації та проведення пленарних засідань ради створюються робочі органи ради:

лічильна комісія;

секретаріат.

Статьи 24

1. Лічильна комісія обирається для організації голосувань ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів картками.

2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів на весь період повноважень ради, в кількості, яка відповідає кількості політичних партій, представники яких обрані до складу обласної ради, на паритетних засадах – по одному представнику від кожної політичної партії, представленої в обласній раді. В отношении, коли кількість політичних партій, які представлені в раді є парна, від партії, яка має найбільшу кількість голосів виборців, у лічильну комісію делегуються два представники.

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

4. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. Засідання лічильної комісії повноважне за умови присутності більше половини її членів від загального складу комісії.

У разі вибуття членів лічильної комісії або невиконання членами лічильної комісії своїх обов’язків, такі члени лічильної комісії переобираються у встановленому цією статтею порядку зі збереженням принципу паритетності представництва політичних партій.

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються на відповідному пленарному засіданні ради. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного з органів ради на час проведення голосування і підрахунку голосів, його повноваження, як члена лічильної комісії, вважаються тимчасово припиненими без прийняття будь-яких додаткових рішень.

В отношении, якщо більшість членів лічильної комісії одночасно висунуто кандидатами до одного з органів ради, рада утворює лічильну комісію в іншому складі із дотриманням принципу паритетності представництва політичних партій.

6. Рішення лічильної комісії приймається на її засіданнях більшістю голосів її членів, заноситься у протокол відповідного засідання ради, який підписується членами лічильної комісії та затверджується радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень з процедурних питань.

7. Під час голосування без застосування електронної системи підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Статьи 25

1. Секретаріат утворюється рішенням ради в кількості трьох депутатів на кожне окреме пленарне засідання ради.

Секретаріат сесії обирається відкритим голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

2. Секретаріат сесії обирає голову і заступника голови секретаріату. Протокол організаційного засідання секретаріату сесії доводиться до відома депутатів.

3. Голова секретаріату сесії, а у разі його відсутності – його заступник письмово погоджує протокол сесії, який підписуються головою ради або головуючим на відповідному засіданні.

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Статьи 26

1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує керуючий справами обласної ради.

2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його розгляд профільними постійними комісіями ради, президією ради та, у випадку необхідності, погоджувальною радою депутатських фракцій.

3. На вимогу головуючого на засіданні, яка підтримана не менше як двома третинами депутатів, присутніх на цьому засіданні, при прийнятті невідкладних рішень, ініційованих депутатами, депутатською фракцією або депутатською групою безпосередньо під час пленарного засідання ради, відповідна профільна постійна комісія зобов’язана провести своє засідання безпосередньо під час пленарного засідання. У цьому випадку, на час відсутності в сесійній залі членів відповідної профільної постійної комісії, оголошується перерва, а проведення голосування – забороняється. За результатами такого невідкладного засідання постійної комісії, голова постійної комісії, одразу після закінчення перерви, інформує раду про висновки з питання, ініційованого безпосередньо під час пленарного засідання ради.

4. Основою для формування порядку денного сесії є план роботи на рік, який обговорюються на сесії ради і затверджуються радою. План роботи на рік формується на підставі подання депутатів, фракции, постоянные комиссии, Президиум, погоджувальної ради депутатських фракцій обласної ради, а також голови обласної державної адміністрації.

Статьи 27

Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають: Глава регионального Совета, М/с, постійні комісії, депутатські фракції, Группа, голова Закарпатської обласної державної адміністрації.

Статьи 28

1. Проект решения, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення обласної ради в правому верхньому куті слово «Проект» із зазначенням автора проекту рішення; вгорі з лівого боку бланку – назва рішення; нижче – текст проекту рішення із зазначенням виконавців, терміну виконання, а якщо потрібно – механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування, розрахунком економічного ефекту від його прийняття та пояснювальною запискою.

2. Проект рішення повинен складатись із таких частин:

мотивувальної, – в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття цього рішення;

резолютивної, – у якій конкретно і чітко формулюються заходи щодо рішення, вказуються виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

завершальної, – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на відповідних посадових осіб та профільну постійну комісію обласної ради, на які покладається контроль за виконанням рішення.

3. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а якщо потрібно – висновки відповідних постійних комісій ради та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а також висновок структурного підрозділу виконавчого апарату ради, на який покладено правове забезпечення діяльності ради.

4. Проект рішення обов’язково візується (погоджується) в порядке, визначеному Положенням про виконавчий апарат обласної ради, який затверджується розпорядженням голови обласної ради.

Якщо автором проекту є депутат, його віза є обов’язковою, а якщо автором проекту виступає депутатська фракція чи група, обов’язковою є віза її керівника. В отношении, коли автором проекту є Закарпатська обласна державна адміністрація, обов’язковими є візи керівника структурного підрозділу адміністрації – ініціатора; керівників фінансового (якщо передбачається фінансування) та юридичного структурних підрозділів адміністрації.

5. Віза включає в себе підпис особи, яка візує рішення, назву посади, яку вона обіймає, розшифровку підпису, дату візування.

Статьи 29

1. Узагальнення зауважень і пропозицій депутатів ради до проекту рішення покладається на виконавчий апарат ради, який забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів рішення в письмовому вигляді та/або електронній формі.

2. Готовність до розгляду питання на пленарному засіданні, після розгляду його на засіданні відповідної профільної постійної комісії ради, яка надає свій висновок або рекомендації щодо нього, визначається президією ради і пропонується нею голові ради для формування порядку денного пленарного засідання.

3. MP, депутатські фракції, групи мають право наполягати на включенні ініційованого ними проекту рішення у порядок денний пленарного засідання обласної ради навіть при наявності негативного висновку чи рекомендації відповідної профільної постійної комісії ради або негативного висновку структурного підрозділу виконавчого апарату ради, на який покладено правове забезпечення діяльності ради.

Статьи 30

1. Проект рішення ради та його електронна версія, всі матеріали (документы), що стосуються цього рішення, подаються на ім’я голови обласної ради до відкриття чергової сесії, реєструються у виконавчому апараті обласної ради та, після відповідної резолюції голови обласної ради, оприлюднюються на офіційному веб-сайті не пізніше як за 20 робочих днів до пленарного засідання, на якому їх планується розглянути з метою прийняття.

2. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Висновки та рекомендації комісій подаються в письмовій формі та зберігаються у виконавчому апараті ради. Обговорення у постійних комісіях всіх проектів рішень, поданих у строки, визначені частиною першої цієї статті закінчується до відкриття пленарного засідання, на якому їх планується розглянути з метою прийняття.

MP, який є ініціатором проекту рішення, зобов’язаний бути присутнім при розгляді його питання на засіданні відповідної профільної постійної комісії. У разі відсутності депутата-ініціатора, зазначений проект рішення може не розглядатись.

Статьи 31

 1. Позачергові сесії обласної ради можуть скликатися у виняткових випадках з питань, що потребують невідкладного рішення або в інших випадках, якщо цього вимагає чинне законодавство.
 2. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення позачергової сесії заздалегідь, а у випадку неможливості – у день її відкриття.

Статьи 32

Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради, президії ради або погоджувальній раді депутатських фракцій.

Статьи 33

Друкування й тиражування проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог цього Регламенту.

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради

Статьи 34

1. Порядок денний чергової сесії ради містить питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.

2. За пропозицією президії обласної ради до проекту порядку денного чергової сесії вносяться питання звітів постійних комісій ради, керівників органів, які рада створює, обирає, призначає; питання звітів голови обласної державної адміністрації (заступників голови, керівників структурних підрозділів) про виконання затверджених радою програм та програми соціально-економічного і культурного розвитку, виконання обласного бюджету; питання виконання рішень ради та виконання повноважень, делегованих Закарпатській обласній державній адміністрації обласною радою.

3. Проект порядку денного сесії ради готується президією ради та, у випадку наявності непогоджених питань, перед винесенням таких питань на розгляд ради, схвалюється погоджувальною радою депутатських фракцій, після чого проект доводиться до відома депутатів до відкриття чергової сесії.

Статьи 35

1. Президія ради організовує попередній розгляд питань порядку денного пленарних засідань чергової сесії ради. До порядку денного президії вносяться лише ті питання, проекти рішення з яких підготовлені та завізовані відповідно до статті 28 цього Регламенту.

2. Відповідні постійні комісії ради подають на розгляд президії ради свої висновки і рекомендації щодо доцільності внесення чи невнесення до порядку денного пленарних засідань чергової сесії закріплених за ними питань.

3. До порядку денного пленарних засідань чергової сесії президія ради вносить лише ті питання, проекти рішень з яких підготовлені та завізовані відповідно до вимог цього Регламенту, та оприлюднені на офіційному веб-сайті ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати проведення відповідного пленарного засідання.

4. Пропозиції до порядку денного сесії, зареєстровані пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії, можуть бути внесені до порядку денного наступних пленарних засідань ради за умови їх оприлюднення на офіційному веб-сайті ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на пленарному засіданні ради з метою прийняття.

5. Президія ради формує черговість питань порядку денного пленарних засідань чергової сесії ради, виходячи з пріоритетних напрямків роботи ради та із врахуванням висновків профільних постійних комісій ради.

Статьи 36

1. Проект порядку денного сесії обласної ради приймається за основу більшістю від загального складу ради.

2. Питання «Про депутатські запити» заслуховується на початку кожного пленарного засідання, а питання «Про заяви Закарпатської обласної ради» і «Про звернення Закарпатської обласної ради» – наприкінці пленарного засідання.

3. До проекту порядку денного сесії ради можуть бути внесені зміни, додаткові питання, проекти рішень.

4. Внесення змін до взятого за основу порядку денного сесії приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Статьи 37

1. Проект порядку денного сесії обговорюють послідовно за пунктами і затверджують у цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж у ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.

3. Рішення про внесення до затвердженого порядку денного додаткових питань приймаються більшістю депутатів від загального складу ради. Когда это, проекти рішень з питань, які планується внести до затвердженого порядку денного сесії, повинні відповідати вимогам Регламенту.

4. Сесія не може бути завершеною, якщо рада не визначилася щодо всіх питань порядку денного.

Глава 2.7. Пленарні засідання ради

Статьи 38

1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням вимог статей 13 и 14 цього Регламенту.

2. Виключно на пленарних засіданнях обласної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, першого заступника, заступника голови обласної ради, их увольнение от должности;

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії ради, затвердження положення про неї;

4) утверждение, за пропозицією голови ради, структури виконавчого апарату ради, його чисельності, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;

5) затвердження Регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслуховування звіту про його виконання;

7) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада створює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень щодо них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

11) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

12) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

13) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки області;

14) прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

15) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

16) затвердження обласного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

17) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення;

18) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради, а також придбання таких об’єктів у встановленому законом порядку;

19) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, города, Мост, районів у містах, що перебувають в управлінні обласної ради; призначення і звільнення їх керівників;

20) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

21) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення, а також про скасування такого дозволу;

22) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

23) прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, подлежат особой защите; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

24) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

25) прийняття рішень щодо делегування обласній державній адміністрації окремих повноважень обласної ради;

26) заслуховування звітів голови Закарпатської обласної державної адміністрації, его заместитель, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджет, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

27) прийняття рішення про недовіру голові обласної державної адміністрації;

28) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, предприятия, учреждения и Организации, Это ограничение прав местных общин в области их общих интересов, а також повноваження обласної ради та їх органів;

29) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови обласної державної адміністрації;

30) надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, города, міст та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, города, Мост, що перебувають в управлінні обласної ради, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

31) затвердження відповідно до закону положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

32) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, борьба с преступностью, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Закарпатської області;

33) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює обласна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств;

34) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

35) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, по закону.

3. Обласна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Статьи 39

1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.

2. Как правило, пленарні засідання розпочинаються з 11.00. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 минут.

3. На початку засідання (без внесення цього питання до порядку денного) відводиться до 30 хвилин для стислих (до двох хвилин) виступів депутатів, оголошення заяв, повідомлень. При цьому дебати не проводяться. Після завершення встановленого часу, гарантоване право на виступ чи оголошення заяв і повідомлень, має один представник від політичних фракцій, члени яких ще не виступали.

4. Пленарне засідання може бути продовженим понад визначений робочий час, у тому числі зі скасуванням перерв, визначених частиною другою цієї статті, про що приймається рішення більшістю голосів від складу ради.

5. Головуючий на засіданні робить оголошення про перерву в роботі та початок наступного пленарного засідання. У разі неможливості визначення дати проведення наступного пленарного засідання, за дорученням голови обласної ради та на підставі його розпорядження, виконавчий апарат обласної ради забезпечує повідомлення про дату та час початку такого пленарного засідання за десять робочих днів до запланованої дати.

6. Сесія ради завершує роботу після розгляду всіх питань порядку денного.

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

Статьи 40

1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

Статьи 41

Решения Совета (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного пленарного засідання ради, за исключением случаев, Согласно этим правилам. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

Статьи 42

1. Пленарне засідання ради відкриває, веде і закриває головуючий.

2. В случаях, передбачених статтями 19, 20 Регламенту, ці функції може здійснювати член тимчасової президії, Первый заместитель, заступник голови обласної ради або, по решению Совета, один из депутатов.

3. Під час розгляду питання щодо особи головуючого на пленарному засіданні, головуючий звільняє відведене для нього місце в президії, і ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній у частині 2 Эта статья.

Статьи 43

Головуючий на пленарному засіданні ради:

відкриває, закрывает и открытый ум ведет совещание, оголошує перерви в засіданні ради;

повідомляє про результати письмової та електронної реєстрації депутатів, про кількість депутатів, відсутніх на засіданні з поважних причин, повідомляє про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;

оголошує питання, які пропонуються включити до порядку денного;

вносить на обговорення проекти рішень, другие документы, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, сообщает о материалах, що надійшли на адресу сесії;

організовує розгляд питань порядку денного;

надає слово для доповіді (spìvdopovìdì), запитань, производительность, объявляет следующий оратор;

ставить запитання;

почергово ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

проводить голосування, объявляет результаты;

забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

робить офіційні повідомлення, а также те, считает необходимым объявить;

оголошує записки, які надійшли на його ім’я;

інформує про закінчення часу, відведеного для виступу, та вживає заходів, визначених Регламентом, щодо припинення виступів промовців понад відведений для цього час;

вживає заходів для дотримання порядку на засіданні;

позбавляє права виступу особу, яка без дозволу головуючого взяла слово;

здійснює інші повноваження, визначені в цьому Регламенті.

Статьи 44

Головуючий на пленарному засіданні не коментує і не дає оцінок виступам депутатів, за исключением случаев, Согласно этим правилам.

Статьи 45

1. Головуючий на пленарному засіданні має право першочергово вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань подаються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

2. Головуючий на пленарному засіданні має право першочергово вносити ті пропозиції до проекту рішення (з питання, То, что в настоящее время обсуждается), які були підтримані постійною депутатською комісією або завізовані погоджувальною радою депутатських фракцій.

Статьи 46

1. Головуючий на пленарному засіданні на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового голосування за ту чи іншу пропозицію, щоб з’ясувати, скільки депутатів її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.

2. Рейтингове голосування проводиться без дебатів і здійснюються підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.

3. Рейтингове голосування – це послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, які ставляться на голосування; кількість голосувань «за» окремим депутатом не обмежується.

4. Проведення рейтингового голосування не виключає можливості прийняття рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

Статьи 47

1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим, внаслідок чого головуючий на пленарному засіданні позбавлений можливості належно організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву до 30 минут.

2. Якщо ж і після перерви в сесійній залі неможливо приймати рішення, головуючий на пленарному засіданні оголошує засідання закритим і призначає дату наступного пленарного засідання.

Статьи 48

1. Перехід до розгляду питань порядку денного оголошує головуючий; при цьому обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання може бути об’єднано.

2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це рада приймає без обговорення.

Статьи 49

На засіданні ради промовцеві забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватися з необговорюваного питання.

Статьи 50

1. Головуючий на засіданні на початку пленарного засідання проводить перевірку кількості депутатів, які пройшли письмову реєстрацію, за допомогою електронної системи голосування, а у разі її несправності – з допомогою лічильної комісії.

2. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, в пунктах 1, 29 и 31 Статьи 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ради в день голосування.

4. Голосування в раді проводиться виключно персонально.

Глава 2.9. Організація розгляду питання

Статьи 51

Питання порядку денного сесії обласної ради розглядаються за стандартною процедурою, встановленою цим Регламентом.

Статьи 52

Стандартна процедура розгляду питань порядку денного сесії обласної ради включає такі етапи:

доповідь ініціатора розгляду питання або за його дорученням уповноваженого представника – до 5 мин.;

співдоповідь голови профільної постійної комісії – до 2 мин.. за вимогою депутатів;

запитання від кожної з фракцій – до хвилини.

Статьи 53

Тексти виступів депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути додані до протоколу засідання, якщо вони подаються до виконавчого апарату ради відразу ж після закінчення засідання.

Статьи 54

1. На прохання депутата або за дорученням головуючого на засіданні час для виступу на засіданні може бути збільшений та/або продовжений, якщо за це проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

2. Якщо час виступу промовця, передбачений цим Регламентом, вичерпаний, то після двох попереджувальних сигналів головуючий на засіданні вимикає мікрофон.

Статьи 55

1. Процедурные вопросы, що стосуються визначення способу та порядку розгляду питань на засіданні ради. Они не требуют обсуждения в постоянных комиссиях. Якщо виникає сумнів у тому, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, затем, після скороченого обговорення, рішення про те, чи належить запропоноване до розгляду питання до процедурних або не належить, приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Рішення ради з процедурних питань приймаються відкритим поіменним голосуванням однією третиною голосів депутатів від загального складу ради і заносяться до протоколу пленарного засідання.

Статьи 56

З одного і того ж питання депутат може мати виступ в обговоренні і може дати доповідачеві запитання. Головуючий може припинити обговорення питання, визначивши, що воно висвітлено в повній мірі, надавши при цьому право заключного слова представнику кожної фракції.

Статьи 57

1. Промовцям на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

2. Якщо промовець повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий на засіданні може звернутись до нього з проханням скоротити час або закінчити виступ.

Статьи 58

При необхідності вивчення питання більш детально, за пропозицією голови, рада може прийняти рішення про заслуховування інших осіб із цього питання.

Статьи 59

Після припинення обговорення питання або після завершення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може продовжуватися лише за рішенням ради.

Статьи 60

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності.

Статьи 61

1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення з нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.

2. В отношении, якщо проект рішення обласної ради не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, головуючий на засіданні за власною ініціативою або за результатами обговорення з головами депутатських фракцій вправі поставити питання про повернення до розгляду такого проекту рішення на цьому ж пленарному засіданні. Рішення про повернення до розгляду цього проекту рішення приймається більшістю голосів від складу ради. За результатами голосування про повернення до розгляду проекту рішення, його розгляд проводиться за повторним голосуванням відповідно до Регламенту.

3. Питання про повернення до розгляду проекту рішення, який не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому ставиться на голосування з дотриманням вищевказаної процедури лише один раз на пленарне засідання.

Статьи 62

1. Якщо питання про повернення до розгляду проекту рішення, в порядке, визначеному в цьому Регламенті, не набрало необхідної кількості голосів депутатів ради, його повторне внесення на розгляд на наступному пленарному засіданні можливе лише за рішенням ради.

2. Повторне внесення питання про повернення до розгляду проекту рішення, що не набрало необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому ставиться на голосування з дотриманням вищевказаної процедури лише один раз на пленарне засідання.

3. Якщо за результатами голосування проект рішення, в тому числі за повторним розглядом, не набрав необхідної кількості голосів депутатів обласної ради, такий проект рішення повертається ініціаторам для доопрацювання і може бути повторно винесений на наступній черговій сесії обласної ради.

Статьи 63

1. Під час обговорення будь-якого питання, але до моменту початку голосування, депутатська фракція може внести вмотивовану пропозицію про перерву у розгляді цього питання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів від складу ради.

2. Перерва у розгляді питання, оголошена на пропозицію депутатської фракції відповідно до частини першої цієї статті, не може тривати більше 10 минут. Під час розгляду будь-якого питання можливе прийняття рішення лише про одну таку перерву.

Статьи 64

На підставі вмотивованого письмового звернення уповноважених представників не менше, ніж 2-х зареєстрованих депутатських фракцій, головуючий на засіданні повинен оголосити перерву до 15 минут. Під час пленарного засідання ради одні і ті ж фракції можуть брати перерву не більше одного разу. Депутатські фракції, на вимогу яких було оголошено перерву, не можуть брати участь у поданні спільної заяви про оголошення перерви з іншими фракціями.

Глава 2.10. Решения Совета

Статьи 65

1. Рішення обласної ради з будь-яких питань приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення.

2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

3. Комментарии, Поправка, доповнення до проекту рішення подаються письмово або усно головуючому на засіданні, у тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.

4. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке процедурне питання заноситься до протоколу пленарного засідання.

Статьи 66

Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, за исключением случаев, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

Статьи 67

1. Після завершення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з цього питання.

2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, Регламенту або надійшли пропозиції від депутатів.

3. За умови відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення, оголошується про голосування за прийняття рішення в цілому.

4. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, Дополнение, уточнення, голосування проводиться за пунктами цього рішення з урахуванням вимог глави 2.13 цього Регламенту. При цьому голосується про взяття проекту рішення за основу, а за прийняття пропозицій, доповнень і уточнень голосується в порядку їх надходження. Після цього голосується за прийняття проекту рішення в цілому.

5. В отношении, коли рішення неможливо прийняти у зв’язку з розбіжністю пропозицій чи їх великою кількістю, рада може прийняти рішення про перенесення розгляду питання на наступне пленарне засідання.

Статьи 68

1. Після оголошення головуючого на засіданні про початок голосування ніхто не може перервати голосування. С момента начала голосования и объявления его результатов слово не является.

2. На підставі вмотивованої пропозиції лічильної комісії рада може прийняти рішення про повторне голосування, крім таємного голосування.

Статьи 69

1. Рада приймає рішення відкритим поіменним або таємним голосуванням.

2. Відкрите поіменне голосування проводиться з усіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною 4 Эта статья.

3. Відкрите поіменне голосування здійснюється за допомогою електронної системи голосування «Віче», а в разі її несправності – шляхом підняття депутатами посвідчень або карток для голосування і підрахунку голосів лічильною комісією. Результати голосування оприлюднюються в сесійній залі за допомогою електронної системи голосування у вигляді загальної кількості голосів, поданих «за», «проти» і «утрималися» (у разі несправності електронної системи голосування – шляхом оголошення головою лічильної комісії).

4. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

обрання голови ради першого заступника, заступника голови обласної ради, их увольнение от должности;

прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;

внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування.

5. Бюлетені для таємного голосування з питань, які поставлені на голосування, виготовляються в необхідній кількості під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета таємного голосування. За пропозицією головуючого на засіданні питання щодо затвердження форми бюлетеня для таємного голосування може бути внесене на розгляд сесії обласної ради.

6. У бюлетень для таємного голосування лічильною комісіє вносяться всі кандидатури, висунуті на відповідному пленарному засіданні ради або питання, схвалені радою. Кандидати на посаду, з дотриманням черговості подання їх кандидатур, мають право виступити на пленарному засіданні з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності.

7. Время, місце та порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (помещения, окремо стоячої, відгородженої трибуни) для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.

8. Кожному депутатові, після подання ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня, лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (помещения, окремо стоячої, відгородженої трибуни) для таємного голосування.

9. Голосування проводиться шляхом проставлення позначки (+, v чи ін.) у квадраті навпроти варіанта, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна бути біля кабіни (приміщення, окремо розміщеної відгородженої трибуни) для таємного голосування.

10. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

11. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної чи зроблено більше однієї позначки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.

Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, підсумки голосування анулюються.

12. Голосування вважається таким, Что случилось, якщо бюлетені для таємного голосування отримали не менше як половина депутатів від загального складу ради. В отношении, коли бюлетені для таємного голосування отримали менше половини депутатів, проводиться повторне голосування.

13. Кандидат вважається обраним, а інше рішення, відповідно до частини п’ятої цієї статті, – прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

14. Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.

15. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стосовно нього проводиться повторне голосування.

16. У разі коли жоден кандидат і після повторного голосування не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори. Якщо при таємному голосуванні про недовіру голові обласної державної адміністрації, звільнення голови обласної ради і його заступників, а також з інших питань, не отримано необхідної кількості голосів від загального складу ради, то повторне голосування під час цього пленарного засідання не проводиться.

17. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, ця особа викладає власну думку, котра додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

18. Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування рада не приймає.

19. У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, лічильна комісія складає акт про виявлені порушення за підписом більшості членів комісії, який додається до протоколу, та доповідає раді, яка приймає рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).

Статьи 70

Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та цьому Регламенту.

Статьи 71

Рада може визнати рішення таким, что потеряла действительность, з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосували більшість депутатів від загального складу ради.

Статьи 72

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності від моменту їх офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті ради, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

Статьи 73

1 Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради із залученням їх авторів у порядку, визначеному Регламентом виконавчого апарату ради.

2. Тексти прийнятих рішень оформляються не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття та подаються на підпис головуючого на відповідному пленарному засіданні.

3. Кожному рішенню Закарпатської обласної ради виконавчий апарат присвоює порядковий номер із зазначенням дати його прийняття. Нумерація рішень починається з початком кожного скликання Закарпатської обласної ради.

4. Головуючий на засіданні повинен підписати прийняті радою і належно оформлені рішення невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів від дня їх прийняття.

Статьи 74

1. Підписане головуючим рішення ради є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.

2. Підписане головуючим рішення ради не пізніше наступного робочого дня після його підписання оприлюднюються на офіційному веб-сайті.

3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту рішення оригіналу рішення, іншого акта ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше трьох робочих днів від дня виявлення невідповідності.

Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям обласного бюджету та контролю за його виконанням

Статьи 75

1. Проект рішення про обласний бюджет на наступний бюджетний період, розроблений департаментом фінансів, з усіма необхідними матеріалами до нього, подається Закарпатською обласною державною адміністрацією Закарпатській обласній раді для обговорення в постійних комісіях відповідно до вимог чинного законодавства до його розгляду на пленарному засіданні ради.

2. Постійні комісії ради обговорюють сформований проект обласного бюджету на наступний рік, вносять зауваження та пропозиції і подають їх у відповідну профільну постійну комісію.

Статьи 75-1

1. Проект рішення про обласний бюджет перед його розглядом на сесії ради повинен бути попередньо схвалений Закарпатською обласною державною адміністрацією.

2. Разом з проектом рішення Закарпатська обласна державна адміністрація подає до ради:

1) пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити:

и) інформацію про соціально-економічний стан області і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту обласного бюджету;

b) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про обласний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

g) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

ґ) інформацію щодо погашення обласного боргу.

2) прогноз показників обласного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

3) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

4) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;

5) інформацію про хід виконання обласного бюджету у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту обласного бюджету (подаються до постійної комісії ради з питань бюджету );

7) експертний висновок департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо проекту бюджету;

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Закарпатська обласна державна адміністрація.

Статьи 75-2

1. Проект рішення про обласний бюджет та про програми соціально-економічного та культурного розвитку розглядаються відповідними профільними комісіями радами за участю уповноважених представників відповідного структурного підрозділу Закарпатської обласної державної адміністрації. Голова ради дає доручення на опрацювання проектів головам постійних комісій та виконавчому апарату ради.

2. Остаточні висновки та узгоджені проекти рішень ради з цих питань розглядаються на засіданнях відповідних профільних постійних комісій.

Статьи 75-3

1. Рада заслуховує доповіді уповноваженого представника Закарпатської обласної державної адміністрації з питань програм соціально-економічного та культурного розвитку області і обласного бюджету, їх відповіді на запитання депутатів, співдоповіді голів відповідних профільних постійних комісій.

2. В обговоренні питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також депутатам, якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.

Статьи 75-4

Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

Статьи 75-5

1. Рішенням про обласний бюджет визначаються:

1) загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і видатки споживання;

2) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

3) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

4) бюджетні призначення міжбюджетних трансферів;

5) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

Статьи 75-6

У проекті обласного бюджету повинні бути враховані обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів області, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України.

Статьи 75-7

Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку області, обласного бюджету, звітів або інформацій про їх виконання рада приймає відповідні рішення, які приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Статьи 75-8

Сесія ради, на якій планується розгляд бюджету, повинна бути призначена з тим розрахунком, щоб затвердження бюджету на пленарному засіданні ради відбулося до 25 Декабрь.

Статьи 75-9

 1. Квартальний звіт про виконання обласного бюджету з усіма необхідними матеріалами до нього департамент фінансів подає у виконавчий апарат ради у місячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.
 2. Пленарне засідання ради з питання затвердження звіту про виконання обласного бюджету за звітний рік скликається радою не пізніш, як у чотиримісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.
 3. Рада затверджує звіт про виконання обласного бюджету за відповідний рік або приймає інше рішення з цього питання.
 4. На розгляд пленарного засідання обласної ради не виносяться пропозиції щодо внесення змін до проекту обласного бюджету на наступний бюджетний період без попереднього розгляду та висновку відповідних профільних постійних комісій у порядку, визначеному в цьому Регламенті.

Статьи 75-10

 1. Питання про затвердження кошторису витрат на утримання апарату обласної ради відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішується виключно на пленарних засіданнях обласної ради та оформлюється у вигляді рішення обласної ради за скороченою економічною класифікацією видатків.
 2. У разі внесення протягом року змін до обласного бюджету на відповідний період у частині збільшення та/або зменшення загального обсягу кошторису втрат на утримання апарату обласної ради до рішення про затвердження кошторису витрат на утримання апарату обласної ради вносяться відповідні коригування (изменения) у встановленому порядку.

Глава 2.12. Порядок надання слова

Статьи 76

1. Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі або шляхом підняття руки безпосередньо під час пленарного засідання на ім’я головуючого на засіданні після затвердження порядку денного.

2. Головуючий сесії формує список осіб, які попросили слово, окремо з кожного питання у порядку черговості подання заявления.

3. Головуючий на сесії надає слово в разі усного звернення для оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.

4. Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.

5. На сесії ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

Статьи 76-1

Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.

Статьи 76-2

Председатель Совета директоров, его заместители, голови постійних комісій, уповноважені особи депутатських фракцій (группы), якщо вони бажають виступити як депутати, – виступають на загальних підставах.

Статьи 76-3

При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово. Председательствующий предоставляет слово для выступления в порядке очереди или предыдущий рекорд.

Статьи 76-4

1. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно з дозволу головуючого на засіданні.

2. Якщо у виступі промовця згадується прізвище депутата, цей депутат має право на репліку. Слово з процедурних питань щодо порядку внесення фактичної поправки або заперечення надає головуючий на засіданні позачергово, не перериваючи промовця.

Глава 2.13. Порядок голосування пропозицій

Статьи 77

1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться так, щоб виявити справжнє волевиявлення більшості депутатів.

2. За жодних умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення пропозицій головуючим на засіданні.

Статьи 78

1. В ходе голосования являются все предложения и поправки, що надійшли і не були відхилені або відкликані.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування.

3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, вопреки ранее решение, повторює за суттю відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

4. Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Статьи 79

В отношении, Когда два или более предложений, що стосуються одного і того ж питання, исключают друг друга, рада проводить голосування щодо пропозицій у порядку їх надходження. Підтримання пропозиції до проекту рішення для подальшого розгляду здійснюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Когда это, підтримка пропозиції є відхиленням інших і решта на голосування вже не ставиться.

Статьи 80

1. Якщо всі поставлені на голосування пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому проект рішення відхиляється, то він вважається відхиленим у цілому.

2. Прийняття рішення при голосуванні пропозицій, поправок частинами здійснюється тією ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.

Статьи 81

1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції. Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки за допомогою голосування зміни і доповнення не вносяться, а подаються окремою пропозицією.

3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок, проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозицій, потім – щодо поправки, яка в меншій мірі змінює суть пропозицій, після неї – щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Статьи 82

1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх у цілому або їх частин. Рішення про вилучення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Відхилення пропозиції про вилучення тексту, який не був раніше прийнятий радою, неприйняття рішення про його схвалення не виключає потреби проведення обговорення і голосування щодо його суті на загальних засадах.

3. У разі внесення пропозицій про вилучення частини тексту з пропозиції чи поправки, головуючий на засіданні на свій розсуд для зменшення кількості голосувань може поставити на голосування цю частину тексту як поправку з прийняттям рішення щодо її підтримки. Ініціатор пропозиції про вилучення частини тексту може внести свою пропозицію за такою ж формою.

Статьи 83

1. Тексти пропозицій чи поправок, Это будет делаться на голосование, должны быть объявлены; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою. Головуючий на засіданні надає час до 2-х хвилин для обґрунтування поправки.

2. Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування за кожну поправку чи пропозицію окремо.

3. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, Это будет делаться на голосование, затем сразу же предлагает провести голосование по его.

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Глава 2.14. Дисципліна та етика пленарних засідань

Статьи 84

1. На засіданні ради депутат не повинен вживати образливих висловлювань та непристойних і лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити депутата права виступу на цьому засіданні.

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до депутата у зв’язку з порушенням депутатом Регламенту роботи обласної ради, останній повинен призупинити свій виступ, в іншому разі головуючий на засіданні має право зупинити його виступ.

3. Якщо депутат виступає на засіданні без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнено без попередження.

4. Якщо депутат перевищує час, отведенное для речи, або висловлюється з необговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

Статьи 85

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова чи дії, він може звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень і зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово. Якщо така інформація, на думку депутата, міститься у поширених через виконавчий апарат ради інформаційних матеріалах, то головуючий на засіданні надає депутатові слово в кінці засідання за його зверненням.

Статьи 86

1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до головуючого на засіданні із зауваженнями та запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання; при цьому депутат може наполягати на наданні відповідей на його запитання і, в свою очередь, дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань.

2. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головуючого на засіданні, рада за пропозицією, внесеною від депутатів може прийняти рішення про відсторонення головуючого на засіданні від ведення поточного пленарного засідання.

Глава 2.15. Протокол і справа пленарних засідань

Статьи 87

1. Пленарні засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання забезпечує виконавчий апарат ради під контролем секретаріату. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.

2. У протоколі сесії, які ведуться окремо на кожному пленарному засіданні, зазначаються:

дата, час і місце проведень засідання;

прізвище та ім’я головуючого на засіданні, його посада;

— количество членов, зареєстрованих на засіданні;

прізвища та ім’я відсутніх депутатів ради із зазначенням причини їх відсутності;

— вопрос повестки дня, винесені на розгляд, а також усі подання, питання і пропозиції;

прізвище та ім’я присутніх представників виконавчих органів або інших посадових осіб, присутніх на засіданні ради, якщо вони запрошені взяти участь у засіданні;

назви документів, поширених серед депутатів ради на засіданні ради;

прізвища та ім’я виступаючих на засіданні;

всі внесені на голосування питання і пропозиції, порядок їх вирішення;

перелік рішень та результати голосування з прийнятих радою рішень.

3. До протоколу сесії ради додаються результати поіменного голосування, які є його невід’ємною частиною і зберігаються протягом необмеженого строку.

4. Кожне пленарне засідання ради фіксується за допомогою технічних засобів, а звукозапис пленарних засідань зберігається у виконавчому апараті обласної ради.

Статьи 88

До протоколу сесії ради додаються:

реєстр письмової реєстрації депутатів;

інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

інформація про реєстрацію запрошених;

результати відкритого поіменного та таємного голосування;

результати голосування з процедурних питань;

тексти невиголошених виступів депутатів;

окремі думки депутатів щодо прийнятих радою рішень.

Статьи 89

1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.

2. Протоколи засідань ради з відома керуючого справами обласної ради невідкладно надаються депутатам ради для ознайомлення на їхню першу вимогу.

3. Виконавчий апарат обласної ради оформляє протокол засідання відповідно до вимог цього Регламенту і в обов’язковому порядку оприлюднює цей протокол на офіційному веб-сайті обласної ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів після завершення пленарного засідання ради.

4. Стенограма всього пленарного засідання або його частини готуються виконавчим апаратом ради у випадку необхідності, за окремим розпорядженням голови ради.

Розділ 3. М/с, посадові особи та органи обласної ради

Глава 3.1. Депутаты областного Совета

Статьи 90

Порядок організації діяльності депутата в раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України та цим Регламентом.

Статьи 91

Депутатам обласної ради видаються посвідчення депутата за підписом голови Закарпатської обласної ради та нагрудний знак «Депутат обласної ради».

Статьи 92

1. До діяльності депутата під час сесійного періоду належать:

участь у роботі сесій ради;

участь у засіданнях постійних комісій ради та інших органів ради, до складу яких обрано депутата;

участь у засіданнях постійних комісій ради та інших органів ради з правом дорадчого голосу;

виконання доручень ради та її органів;

робота над документами ради;

виконання інших повноважень.

2. До діяльності депутата поза сесійним періодом належать:

участь у роботі депутатських фракцій;

участь у роботі депутатських груп;

участь у роботі інших органів місцевого самоврядування з правом дорадчого голосу;

розгляд заяв, пропозицій та зауважень громадян, які надійшли до нього;

робота з виборцями;

виконання інших повноважень.

Статьи 93

1. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов’язків із відшкодуванням йому за рахунок обласного бюджету середньомісячного заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

2. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради можуть приймати: Совет, Председатель Совета директоров, Первый заместитель, Заместитель Председателя Правления, президія ради, а також комісія ради, до складу якої обрано депутата. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

3. Депутат реєструється і зобов’язаний бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано.

4. Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.

5. MP, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен заздалегідь повідомити, зазначивши причини, виконавчий апарат ради.

6. Після закінчення сесії ради за поданням виконавчого апарату ради в засобах масової інформації публікується інформація про відсутність депутатів на сесії без поважних і з невідомих причин.

Статьи 94

1. Повноваження депутата обласної ради припиняються достроково за наявності нижчезазначених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення ради у разі:

1) його відкликання виборцями в установленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом несумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

7) його смерті.

2. Повноваження депутата обласної ради можуть припинятися достроково також за рішенням обласної ради у зв’язку:

1) з набранням законної сили обвинувального вироку суду, за яким його засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата обласної ради про складення ним депутатських повноважень.

3. У разі дострокового припинення повноважень депутата обласної ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

4. MP, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради із заявою, у котрій викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може бути відкликана.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії без поважних причин, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Глава 3.2. Депутатські фракції та групи

Статьи 95

1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати, политическая ориентация фракции, которые поддерживают.

2. Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради. Місцева організація політичної партії, яка ввійшла до складу ради, має право формувати в раді лише одну депутатську фракцію.

3. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї, а також організація роботи визначається місцевою організацією політичної партії.

4. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Рада, який не ввійшов до складу жодної депутатської фракції, вийшов або виключений з її складу, є позафракційним.

5. Організаційні рішення фракції, що є правовою підставою для прийняття рішення обласною радою, вважаються легітимними, якщо вони прийняті більшістю депутатів від загального складу фракції та належним чином оформлені.

Статьи 96

1. Для спільної роботи із здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати на основі їх взаємної згоди, за єдністю території їх виборчих округів, проблемы в отношениях, они решили, или другие признаки, можуть об’єднуватися в депутатські групи. Депутатська група складається не менше як з п’яти депутатів.

2. Депутатська група може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання ввійти до її складу.

3. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської групи. М/с, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

4. Депутатські групи можуть створюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

5. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

6. Організаційні рішення зборів депутатської групи, що є правовою підставою для прийняття рішення обласною радою, вважаються легітимними, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу депутатської групи.

Статьи 97

1. Кожна депутатська фракція і група повинна бути зареєстрована у виконавчому апараті ради.

2. Умовою реєстрації депутатських фракцій і груп є надходження на ім’я голови ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської фракції чи групи із зазначенням її назви, цели или задачи, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу.

3. Голова ради після реєстрації депутатської фракції, групи інформує на найближчому пленарному засіданні депутатів про створення такої фракції, Группа, її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської фракції, групи після її реєстрації поширюється серед депутатів. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій, группы. Ця інформація заноситься до протоколу засідання.

4. Про зміни в складі депутатської фракції, групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; Это сообщение знаки и MP, на котором он хранится, або лише уповноважений представник депутатської фракції, Группа, якщо депутата виключено з фракції, групи із зазначенням причин виключення.

Статьи 98

1. Уповноважений представник депутатської фракції чи групи може письмово доручити виконання його функцій, закріплених цим Регламентом, будь-кому із членів депутатської фракції, Группа.

2. Депутатські фракції мають право:

на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

— ранее обсуждения кандидатуры должностных лиц, который выбирает, назначает и утверждает Совет;

— для гарантированного выполнения его представителя на пленарном заседании Совета на каждой сессии Совета повестки дня;

об’єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в раді.

3. Депутатська фракція, група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

4. Депутати і депутатські фракції, групи можуть вільно співпрацювати шляхом створення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

5. Жодна депутатська фракція, група не мають права виступати від імені ради.

6. Депутатські фракції, групи та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

Статьи 99

1. Виконавчий апарат ради, у випадку необхідності, за зверненням уповноваженого представника депутатських фракцій, забезпечує їх тимчасовим приміщенням для проведення засідань фракції, необхідним обладнання тощо.

2. Голова ради та його заступники не можуть бути керівниками депутатських фракції, груп та представляти їх інтереси в раді.

3. За письмовим зверненням уповноваженого представника депутатської фракції, групи виконавчий апарат ради розповсюджує серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

Глава 3.3. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання

Статьи 100

1. Депутатське звернення – викладена письмово вимога депутата з питань, связанные с его деятельностью депутатов, местным исполнительным органам, органы местного самоуправления и их должностных лиц, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, предприятия, установ та організацій незалежно від форми власності, расположен на территории региона, для выполнения определенных действий, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, отнесенных к их компетенции.

2. Депутатське звернення повинно бути розглянуто, на нього повинна бути надана відповідь у десятиденний строк. За потреби додаткового вивчення чи перевірки фактів відповідь надається депутатові не пізніше як у місячний строк.

3. Депутатське звернення може надсилатись за вибором депутата через виконавчий апарат ради або самим депутатом. Депутатські звернення, що направляються через виконавчий апарат реєструються в окремому журналі вихідної кореспонденції. Працівники виконавчого апарату контролюють отримання депутатських звернень адресатами та строки надання відповіді. У випадку порушення строків розгляду депутатського звернення працівники виконавчого апарату повідомляють про це відповідного депутата та керуючого справами виконавчого апарату.

4. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, руководители предприятий, установ та організацій незалежно від форми власності, расположен на территории региона, повинні повідомити депутата заздалегідь, але не пізніше як за п’ять календарних днів.

5. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.

Статьи 101

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області, а також до голів місцевих державних адміністрацій, их заместители, Руководители департаментов и управлений по вопросам, отнесенные к компетенции Совета.

2. Депутатський запит повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, и проблемы, що виникають з цього стану.

3. Запит може бути поданий депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради письмово чи усно. Він підлягає внесенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутатський запит, коли це потрібно, обговорюється на пленарному засіданні ради.

4. Головуючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені попередньо (не на пленарному засіданні).

5. Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

6. Органа или должностного лица, яким адресовано запит, зобов’язані дати на нього офіційну письмову відповідь.

7. Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат обласної ради.

Статьи 102

1. Офіційна письмова відповідь на депутатський запит у встановлений радою строк надсилається голові обласної ради та депутатові, что он имеет.

2. Відповідь оголошується головою засідання в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.

3. Кожен депутат має право виступити з реплікою щодо задоволення чи незадоволення отриманою відповіддю.

4. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, Если это настаивает, не менее 1/4 фактично присутніх на пленарному засіданні депутатів ради. У цьому випадку текст депутатського запиту, відповіді та проект рішення ради роздаються депутатам.

5. При обговоренні відповіді на депутатський запит на пленарне засідання запрошуються посадові особи, до яких було зроблено запит.

6. За результатами обговорення депутатського запиту рада на пленарному засіданні приймає рішення.

Статьи 103

Заместитель вопросы – это средство получения члена информацию или разъяснения по той или иной проблемы. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або надано депутатові індивідуально. Запитання не вноситься до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення щодо нього не приймається.

Глава 3.4. Глава регионального Совета

Статьи 104

1. Голова ради обирається Закарпатською обласною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

2. Председатель Совета осуществляет свои полномочия, чтобы остановить его полномочий Совета соответствующего созыва, за исключением случаев, передбачених частинами четвертою та сьомою цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

3. Председатель Совета работает на постоянной основе, не може мати іншого представницького мандата, объединить их службы деятельность с другой работой, том числе на добровольной основе (В дополнение к обучению, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування більшістю голосів ради.

5. Вопросы об увольнении председателя правления могут быть представлены на рассмотрение Совета по просьбе не менее одной трети членов Генерального Совета.

6.Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

7. Повноваження голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень голови ради;

2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Зазначені повноваження голови обласної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Статьи 105

1. Глава регионального Совета:

1) созыв сессий Совета, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, вопрос, которые предполагается вынести на рассмотрение совета, ведет заседания Совета;

2) обеспечивает учебные занятия и вопросы, що виносяться на її розгляд, принятие решений исполнителей, організовує контроль за їх виконанням;

3) представляет Совету кандидатуры для избрания на должность первого заместителя и заместителя Председателя Правления; делает утверждения предложений в отношении структуры Совета, ее Канцелярия, расходы на их содержание;

4) вносить раді пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій ради;

5) координирует деятельность постоянных комиссий Совета, дает им доверенность, способствует организации выполнения их рекомендаций;

6) організовує надання депутатам допомоги для здійснення ними своїх повноважень;

7) по законам референдумов и выборов в органы государственной власти и местного самоуправления;

8) организует работу Совета;

9) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений и других работников Исполнительного Совета;

10) руководит Исполнительный аппарат Совета;

11) управляет фондами, Совет и его исполнительный персонал;

12) подписывает решения Совета, протоколы сессий Совета;

13) забезпечує роботу із розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14) обеспечивает гласность в работе Совета и его органов; обсуждение проектов решений Совета, важные вопросы местного значения; изучение общественного мнения; оприлюднює рішення ради;

15) представляет Совет в отношениях с государственными органами, другие местные органы власти, объединения граждан, трудовые коллективы, Администрация предприятий, учреждения, организаций и граждан, а также в внешних отношений в соответствии с законодательством;

16) по решению Совета обращается в суд о признании незаконными действиями местных органов исполнительной власти, предприятия, учреждения и Организации, Это ограничение прав местных общин в области их общих интересов, а також повноваження районних, міських рад та їх органів;

17) доклады Совету о своей деятельности по крайней мере один раз в год, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної, Региональный Совет, районної у місті ради, а на вимогу не менш як третини депутатів — в перспективе Совет;

18) решает другие вопросы, порученные ему Советом.

2. Председатель регионального Совета в пределах своих полномочий отдавать приказы.

Глава 3.5. Первый заместитель и заместитель Председателя Регионального Совета

Статьи 106

1. Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу ради.

2. Первый заместитель, заступник голови обласної ради обираються обласною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.

3. Полномочия, первый заместитель, заступника голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням обласної ради, принята тайным голосованием, більшістю голосів від загального складу ради. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд обласної ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

4. Полномочия, первый заместитель, заступника голови обласної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата обласної ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень першого заступника чи заступника голови ради;

2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови ради припиняються з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. В случаях, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади першого заступника чи заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

6. Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а также в случае невозможности исполнения обязанностей Председателя Совета по причинам другие.

7. Заместитель Председателя Регионального Совета осуществляет свои полномочия первого заместителя председателя областного Совета, у тому числі передбачені частиною шостою цієї статті, в отсутствие первый заместитель Председателя Регионального Совета или невозможности выполнения ими своих обязанностей по причинам, другие.

8. Первый заместитель, заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. Они распространяются требования ограничить взаимодействие их деятельность с другой работой (деятельность), встановлені для голови ради.

9. Напрями роботи першого заступника та заступника голови обласної ради за їх пропозицією визначаються і затверджуються розпорядженням голови обласної ради. Інформація про це доводиться до відома депутатів на пленарному засіданні ради.

Глава 3.6. Президиум областного Совета

Статьи 107

1. Президія обласної ради створюється радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом.

2. Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради. Президія приймає рішення, которые имеют рекомендательный характер.

3. В состав Совета входят Председатель правления, Первый заместитель, Заместитель Председателя Правления, голови постійних комісій, голови депутатських фракцій і груп.

4. Президиум Совета действует на основании положения, утверждена Советом.

Глава 3.7. Погоджувальна рада депутатських фракцій

Статьи 108

1. Погоджувальна рада депутатських фракцій створюється обласною радою на весь строк повноважень ради і є консультативно-дорадчим органом.

2. Погоджувальна рада депутатських фракцій здійснює попередню підготовку і розгляд організаційних питань роботи ради, які не були узгоджені на засіданні президії ради, виносяться на розгляд ради з метою уникнення небажаного політичного протистояння, узгодження позицій і збалансування інтересів представників різних політичних сил з найбільш пріоритетних напрямків діяльності обласної ради.

3. До складу погоджувальної ради входять: Глава регионального Совета, Первый заместитель, Заместитель Председателя Регионального Совета, керівники депутатських фракцій обласної ради. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації може бути присутній на засіданні погоджувальної ради на її запрошення.

4. Погоджувальна рада збирається на засідання за ініціативи будь-якого члена погоджувальної ради. Проведення засідання погоджувальної ради є обов’язковим за першою вимогою. Проведення засідання забезпечує голова обласної ради, за його відсутності – заступники голови обласної ради, а головує на засіданні ініціатор проведення.

Глава 3.8. Постійні та тимчасові комісії ради

Статьи 109

Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положеннями про постійні комісії, які затверджуються радою.

Статьи 110

1. Рада створює і обирає постійні комісії в складі голови та членів комісії. В процесі діяльності комісії, в случаях, визначених Положенням про постійні комісії, заступник і секретар комісії переобираються на засіданні комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, Первый заместитель, заступник голови ради обласної ради.

3. Про обрання постійних комісій у складі голови та її членів рада приймає відповідні рішення.

Статьи 111

1. Временный совет Комиссии управления являются органами Совета, кто избираются из числа своих членов для контроля конкретно определен Советом по, принадлежащие полномочия местного самоуправления. Мониторинг Комиссии доклады о ходе работы и предложения для рассмотрения Советом.

2. Решение о создании временного управления Совета Комиссии, его имя и Миссия, Сотрудники Комиссии и ее руководителя считается принятым, Если избиратели не менее чем одной трети депутатов от Генерального Совета.

3. Проведено совещание Совета управления временных комиссий, как правило, у закритому режимі. М/с, которые являются частью временные ссылки Комиссии, и принес Комиссии участвовать в ее работе специалистов, эксперты, другой человек не должен раскрывать информацию, которая стала известна им в связи с ее работой.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються
з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а также в случае досрочного прекращения полномочий Совета.

Глава 3.9. Исполнительный блок регионального Совета

Статьи 112

1. Исполнительный Аппарат областного Совета обеспечивает реализацию полномочий Совета, предоставленные Конституцией Украины, Закон Украины «о местных органов власти в Украине», іншими законами та цим Регламентом.

2. Исполнительный аппарат Совета осуществляет организационные, юридические, Новости, аналитические, материально-техническое обеспечение деятельности Совета, ее органы, депутаты, содействует осуществлению Совета взаимодействия и связей с территориальными общинами, местные органы исполнительной власти, органы и должностные лица местного самоуправления.

3. Виконавчий апарат ради створюється радою. Его структура и численность, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови обласної ради.

4. Исполнительный аппарат Совета ex officio главы регионального Совета.

Розділ 4. Відповідальність органів і посадових осіб обласної ради

Статьи 113

Региональный Совет, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Статьи 114

Обласна рада періодично, але не менше як два рази на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, обласного бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

Розділ 5. Дострокове припинення повноважень ради

Статьи 115

1. Повноваження обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституция Украины, законів України, права и свободы, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законом України, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

2. Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) ради вирішується Верховною Радою України.

Розділ 6. Відкритість і гласність роботи обласної ради

Статьи 116

1. Засідання обласної ради, его Президиум, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання тимчасових контрольних комісій ради за їх рішенням можуть бути закритими.

2. Обласна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання.

3. Відкритість засідань сесії обласної ради забезпечується шляхом доступу до них усіх осіб, за исключением случаев, передбачених цим Регламентом та рішеннями ради і розпорядженнями голови обласної ради.

4. Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації її рішень у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті обласної ради. За рішенням ради аудіотрансляція засідань обласної ради може здійснюватись за межами будинку ради.

5. Представники преси, радіо і телебачення можуть бути присутні за умови наявності відповідних посвідчень. Виконавчий апарат ради надає за бажанням представникам засобів масової інформації матеріали, які поширюються серед депутатів, за исключением тех, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято в установленому порядку відповідне рішення.

6. У разі порушення представником засобів масової інформації законодавства про інформацію або цього Регламенту, акредитація журналіста може бути припинена за процедурним рішенням ради.

7. На пленарних засіданнях сесії обласної ради також можуть бути присутні громадяни та представники інститутів громадянського суспільства, за умови їх попередньої реєстрації у виконавчому апараті обласної ради. Для забезпечення належних умов перебування під час сесії обласної ради та задля унеможливлення перешкоджання здійсненню депутатських повноважень, для присутніх надаються спеціально підготовлені місця поза межами сесійної зали.

8. Порядок реєстрації осіб, які бажають бути присутніми на пленарних засіданнях обласної ради, визначається розпорядженням голови обласної ради.

9. Реєстрація осіб, які бажають бути присутніми під час пленарного засідання сесії обласної ради відбувається на підставі паспорта громадянина України до початку засідання. Зареєстрованим особам видається тимчасова перепустка, яка підлягає поверненню після закінчення пленарного засідання.

10. Присутнім забороняється вчиняти будь-які дії, якщо такі дії перешкоджають роботі ради, її органів та депутатів. В такому випадку присутня особа може бути вилучена з приміщення обласної ради працівниками органів правопорядку.

11. Право особи бути присутньою на пленарному засіданні може бути обмежено лише за відсутності місця або, відповідно до законодавства, з метою обмеження протиправних дій із боку конкретної особи (вчинення нею бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані тощо).

Розділ 7. Опозиційна діяльність

Статьи 117

1.Опозиційна діяльність у обласній раді – це діяльність депутатських фракцій, які оголосили про свій перехід до опозиції.

2. Не допускається опозиційна діяльність, яка має на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної , расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, а також на створення воєнізованих формувань.

Статьи 118

1. Рішення про опозиційну діяльність у раді ухвалюється відповідною депутатською фракцією на своєму засіданні й оформлюється відповідною заявою за підписом уповноваженого представника депутатської фракції.

2. Обгрунтована заява про опозиційну діяльність виголошується уповноваженим представником депутатської фракції на пленарному засіданні ради та подається в письмовій формі на ім’я голови ради.

Статьи 119

Депутатські фракції, які оголосили про свій перехід у опозицію, користуються такими правами:

на участь у створенні та роботі тимчасових комісій ради;

поширювати інформацію про свою діяльність через офіційний веб-сайт ради, а також через засоби масової інформації будь-якої форми власності на договірних засадах;

правом вносити пропозиції до обласного бюджету та програм обласного розвитку, які підлягають обов’язковому обговоренню і розгляду на пленарних засіданнях ради.


Дома  Карта   электронной почты: admin@zak-rada.gov.ua Вверх