Презентація до звіту голови Закарпатської обласної ради про роботу за період із грудня 2017 до грудня 2018 р.р.: https://youtu.be/IixCzoFLYAk

ЗВІТ ГОЛОВИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІВІСА М. М.

 

Про роботу обласної ради за період

із грудня 2017 року до грудня 2018 року

 

У діяльності Закарпатської обласної ради сьомого скликання пройдено екватор – завершився третій рік спільної  роботи депутатського корпусу обласної ради та її виконавчого апарату. 

Згідно із законодавством України  передбачено щорічний звіт голови  ради про проведену роботу. Із звітом за минулий період роботи обласної ради  (із грудня 2016 року по грудень 2017 року) депутати мали змогу ознайомитися на другому пленарному засіданні дев’ятої сесії 21 грудня 2017 року і в результаті  ухвалили позитивне рішення.

Діяльність обласної  ради у період  із грудня 2017 року до грудня 2018 року  охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя Закарпаття. Тривала  тісна співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими організаціями з метою спільного вирішення актуальних питань територіальних громад.  Результатом цієї роботи є прийняття головного фінансового документу – обласного бюджету, а також регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку області.  Так, уточнений обсяг видатків обласного бюджету на 2018 рік станом на 01.10.2018 складає 7,9 млрд грн із урахуванням трансфертів  до інших бюджетів (у порівнянні з 2017 роком – більше на 1,2 млрд грн).

Головним пріоритетом депутатської діяльності є виконання повноважень, делегованих виборцями. Для громадян – це найважливіший засіб реалізації та захисту їх прав і законних інтересів, можливість впливати на прийняття рішень місцевого рівня.

Співпраця облради і облдержадміністрації вибудувані з початку VІІ скликання у форматі дотримання інтересів громад Закарпаття та їх жителів, чіткого виконання кожною стороною своїх обов’язків і повноважень. Спільні дії представницьких і виконавчих гілок влади мають велике значення у вирішенні питань, які хвилюють населення закарпатського краю.   І тому об’єктивним критерієм оцінки такої взаємодії є виконання обласного бюджету, розв’язання першочергових соціальних проблем, що  дає змогу поліпшити благополуччя людей, які делегували представників до найвищого законодавчого органу краю. Відтак  обласна державна адміністрація звітувала перед депутатським корпусом облради та громадськістю краю про виконання делегованих їй радою повноважень, визначалися спільні пріоритети та шляхи розв’язання найгостріших регіональних питань.

Основною організаційно-правовою формою роботи обласної ради була і залишається сесійна робота, яка складається із пленарних засідань, засідань постійних комісій та узгоджується президією. Завдяки позитивним напрацюванням в організаційному забезпеченні діяльності ради, депутати завчасно отримують необхідні матеріали, що забезпечує прозорість дій ради. Однак окремі питання, що вносилися до  порядку денного чергових сесій, були заявлені ініціаторами як невідкладні, враховуючи їх значимість. Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень заздалегідь розміщувалися на офіційному веб-сайті ради та попередньо вивчалися й обговорювалися на засіданнях постійних комісій. На Інтернет-сторінці ради також оприлюднювалися протоколи засідань постійних комісій та пленарних засідань ради.

При формуванні порядку денного сесій у ході засідань постійних комісій та президії обласної ради депутатами висловлювалися зауваження і пропозиції. Окремі проекти рішень направлялися на доопрацювання профільним структурним підрозділам облдержадміністрації, або для додаткового вивчення постійними комісіями обласної ради.

Злагодженість та конструктивізм, притаманні депутатам при розгляді питань та прийнятті відповідних рішень як на пленарних засіданнях ради, так і на засіданнях постійних комісій, президії, можливі саме завдяки ефективній роботі депутатського корпусу, усвідомленню кожним депутатом відповідальності за виконання повноважень в інтересах виборців. Більшість народних обранців брали активну участь в обговоренні питань, висловлювали свою думку, напрацьовували слушні рекомендації з урахуванням внесених пропозицій. Результатом цього стали прийняті обласною радою ефективні рішення.

Спільними зусиллями з облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування всіх рівнів вдалося забезпечити реалізацію пріоритетних завдань. Основними  з них і надалі залишаються:

–   консолідація зусиль представницької гілки влади та ділове партнерство з органами виконавчої влади задля поліпшення добробуту людей;

– прийняття низки регіональних  програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного і культурного розвитку регіону та їх своєчасне фінансування;

–   упровадження нових форм співпраці із територіальними громадами, використовуючи   можливість співфінансування;

– розвиток громад, підвищення потужностей транскордонної співпраці та залучення додаткових коштів для розвитку регіону;

–     забезпечення належного контролю за ефективним управлінням  майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад  сіл, селищ, міст області та інше.

Для забезпечення виконання зазначених вище напрямів роботи упродовж звітного періоду було проведено 6 пленарних засідань обласної ради, на яких депутати  прийняли 313 рішень. Це наполовину більше, ніж у відповідному періоді минулого скликання (для порівняння: із грудня 2012 по грудень 2013 року обласна рада VІ скликання ухвалила 210 рішень; усього у VІ скликанні було прийнято 1373 рішення, тоді як з початку роботи цієї каденції проведено 12 сесій обласної ради, що складаються із 29 пленарних засідань ради, на яких ухвалено 1315 рішень).

Достатньо високою є активність відвідування депутатами обласної ради пленарних засідань – середній показник складає понад  50 депутатів.

За цей час на пленарних засіданнях облради депутатами  підтримано 81 депутатський запит, у яких відображено назрілі актуальні проблеми громад Закарпаття, та скеровано до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також до керівників правоохоронних структур. Крім того, ініційовано 44  звернення обласної ради до центральних органів державної влади, що відображають позицію найвищого представницького органу області з окремих суспільно значимих питань, з огляду на соціально-економічну ситуацію у країні. Ці показники зросли відповідно на 9 відсотків та у три з половиною рази, ніж за аналогічний  період роботи ради минулого скликання. В усіх випадках депутатам надані роз’яснення та відповіді, однак окремі з них  часто є формальними відписками.

Аналіз  прийнятих за цей час рішень засвідчує різноманітність питань, їх переважна більшість стосувалася економічного зростання та соціального захисту населення області. Загалом на розгляд ради вносились важливі для забезпечення життєдіяльності Закарпатської області питання, зокрема щодо формування обласного бюджету та змін до нього, а також фінансово-господарські, соціального характеру тощо.

Розгляд широкого спектру питань із ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  теж були пріоритетними для обласної ради у звітному періоді. Рішень із зазначеної тематики прийнято 43. Це 14 відсотків від загальної кількості ухвалених за аналізований період рішень.

Значну увагу обласна рада присвятила важливим питанням соціального захисту населення, охорони лісів, природно-заповідного фонду, надання мисливських угідь. Чисельними є групи  рішень з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, екології  та використання природних ресурсів.

Найбільш характерна  ознака рішень, прийнятих за звітний період, – це 13 нових регіональних програм, які стосуються усіх сфер життєдіяльності області, затвердження програм та угод про співробітництво (6), а також погодження документів, що визначають організаційні засади   функціонування  обласної ради.  Таких налічується 10. Основною є Програма економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 2018, метою якої є  узгодження спільних дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування зі створення сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку. Програма містить перелік пріоритетних об’єктів, які фінансуються  як з державного, так і з місцевих бюджетів.

Упродовж 2018 року у сфері регіонального розвитку для розвитку соціальної інфраструктури в області проведено активну роботу із реалізаціїнизки  проектів.

Станом на 1 жовтня 2018 року розподілено 231,1 млн грн з державного фонду регіонального розвитку, за рахунок яких впроваджуватимуться 60 інвестиційних проектів. Обсяг профінансованих коштів становить 138,6 млн грн (60 відс. передбачених асигнувань), з яких освоєно 66,9 млн грн (48 відс. профінансованого обсягу).

Обсяг розподіленого фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у поточному році становить 117,9 млн грн. Станом на 1 жовтня 2018 року профінансовано 63,7 млн грн (54 відс. передбаченого обсягу), з яких освоєно лише 16,9 млн грн (27 відс. отриманих коштів).

Об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури у 2018 році розподілено субвенцію з державного бюджету в обсязі   15,9 млн грн. Станом на 1 жовтня 2018 року профінансовано  10,6 млн грн, з яких освоєно 8,9 млн грн (84 відс. отриманих асигнувань).

У 2018 році в рамках Програми підтримки секторальної політики із залученням коштів Європейського Союзу відібрано 7 інвестиційних проектів, що впроваджуватимуться на території області, загальний обсяг фінансування яких становить 44,1 млн грн.
Закарпатська область також виступила замовником (6,1 млн грн) інвестиційного проекту «Карпатська мережа регіонального розвитку» спільно з трьома областями (Львівською, Івано-Франківською, Чернівецькою).

Саме прийняття різногалузевих програм дає можливість в обласному бюджеті передбачити кошти на вирішення того чи іншого питання, адже за цим, насамперед – соціальний захист населення. Ці документи визначають основні напрямки спільної роботи.

На утримання та розвиток  соціально-культурної сфери цьогоріч передбачено 2,0 млрд грн (освіта656,2 млн грн, охорона здоров’я  – 944,5 млн грн, соціальний захист та соціальне забезпечення – 209,9 млн грн, культура – 106,4 млн грн, фізична культура та спорт – 54,9  млн грн).

Виконання видатків за січень-вересень ц.р. складає  5,3 млрд грн (із урахуванням трансфертів до інших бюджетів), із них на утримання та розвиток соціально-культурної сфери – 1,3 млрд грн.

На виконання заходів регіональних програм профінансовано 150,0 млн грн, або 88,8 відсотка до уточненого плану на звітну дату.

На пленарних засіданнях ради, за потреби, вносилися відповідні зміни і доповнення до ряду діючих програм, зокрема у частині обсягів їх фінансування та напрямків і змісту діяльності.  У зв`язку із внесенням численних змін до багатьох програмних документів, виконавчим апаратом спільно з головними розробниками проведено кодифікацію та систематизовано діючі програми. З огляду на необхідність оптимізації діючих програм та з метою моніторингу виконання обласних галузевих (цільових) програм розпорядженням голови обласної ради було створено робочу групу із проведення комплексної оцінки ефективності виконання обласних цільових програм, звіт якої затверджено 29.03.2018 (рішення №1135). Відтак –  подано депутатський запит Мана Д. М., який одночасно був секретарем цієї робочої групи, та підготовлено Порядок обговорення і внесення на засідання сесій обласної ради обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання (рішення №1178 від 07.06.2018).

Цей процес дає змогу обласній раді здійснювати високий рівень контролю за ефективністю виконання заходів обласних (бюджетних) цільових програм, розроблених та спрямованих на вирішення актуальних проблем на рівні області у відповідних сферах. У результаті – хід  реалізації програм перебуває на контролі профільних постійних комісій шляхом заслуховування відповідних звітів. Про кінцеву реалізацію заходів виконавець програми  інформує на пленарному засіданні ради.

Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів  є фінансування, тобто належна  забезпеченість бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності обласної  ради. Протягом звітного періоду бюджетним питанням відводилося чільне місце у порядку денному сесій ради. Тому депутати ради значну увагу приділяли пошуку додаткових джерел наповнення дохідної частини, забезпеченню максимально ефективного використання бюджетних коштів, оптимальному розподілу коштів відповідно до заходів програм, затверджених рішеннями ради.

Цьому передували засідання постійної комісії облради з питань бюджету. Практично на кожному з них розглядалися питання із виконання та коригування найголовнішого фінансового документа краю. У міжсесійні періоди спільно із департаментом фінансів облдержадміністрації профільною постійною комісією своєчасно і оперативно здійснювався перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини обласного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використати всі наявні фінансові ресурси для стабільного функціонування бюджетних установ, забезпечити видатки за захищеними статтями. Депутати із цієї комісії також постійно здійснювали аналіз використання коштів обласного бюджету на реалізацію регіональних програм.

Таким чином, визначальну роль у процесі підготовки та прийняття рішень, здійснення контролю за їх виконанням відіграють колегіальні органи – постійні комісії та президія обласної ради. Постійні комісії організовують свою роботу відповідно до профільного спрямування. Працюючи у комісіях, депутати здійснювали  попередній розгляд і підготовку питань, що належать до компетенції кожної з них.  Як результат засідань – відповідні рекомендації і висновки профільних постійних комісій з питань, що пропонуються на розгляд ради, узгоджуються із президією обласної ради.

Президія підтвердила свою роль як координаційного центру в діяльності облради в цілому, взаємодії постійних комісій і депутатських фракцій. У звітному періоді відбулось 6 засідань президії, членами якої опрацьовано понад 250  зауважень, пропозицій, висновків, висловлених у постійних комісіях при обговоренні проектів рішень чергових сесій. У процесі обговорення було відхилено та повернуто на доопрацювання 20 проектів рішень та 58 додатково внесено. Загалом за цей час президією облради структурним підрозділам обласної державної адміністрації та виконавчому апарату ради надано 63  рекомендації.

Як і передбачено, у порядку контролю профільними комісіями заслухано низку звітів про хід виконання обласних програм, а саме: у сфері ремонту автодоріг; поводження з твердими побутовими відходами; енергоефективності; функціонування аеропорту «Ужгород»;  охорони навколишнього природного середовища; профілактики злочинності на території області; зайнятості населення; регіональної вищої освіти; розвитку туризму і курортів; транскордонного співробітництва та ін.

Із тих програм, термін дії яких завершився, рекомендовано розробникам  надати грунтовні звіти та інформувати на пленарному засіданні. Відповідно  10 звітів було затверджено сесією облради.

Усього у звітному періоді дев’ятьма постійними комісіями обласної ради проведено 65 засідань, на яких розглянуто 522 питання, з них – 200  внесено на розгляд сесій.

Загалом на пленарних засіданнях ради, які  відбулися у звітному періоді, у межах своєї компетенції, обласні парламентарі серед іншого підтримали надзвичайно важливі  пропозиції зі здійснення масштабного оновлення місцевої мережі автодоріг Закарпаття шляхом проведення капітальних та середніх поточних ремонтів;  зосередили увагу на питаннях розбудови пунктів пропуску, реконструкції придорожньої та прикордонної інфраструктури;  обговорювали питання стану надання стоматологічної допомоги населенню області; дбали про безпеку дорожнього руху, пожежну, техногенну безпеку, а також порушували інші важливі для життєзабезпечення краю ініціативи.

На вимогу дня, на пленарному засіданні 11-ої сесії 7 червня 2018 року було ухвалено суспільно значуще питання, що стосується  визнання бійців – добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.

За цей період на пленарних засіданнях заслухано актуальні інформації:

 • Ø Закарпатської митниці ДФС про заходи щодо розвитку прикордонної інфраструктури, модернізації та реконструкції пунктів пропуску на західній ділянці державного кордону України;
 • Ø Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території області;
 • Ø Прокуратури Закарпатської області про результати діяльності її органів;
 • Ø Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса про стан ліквідації наслідків катастрофічного паводка 15-17 грудня 2017 року та про заходи, що вживаються органами виконавчої влади і місцевого самоврядування з надання допомоги постраждалим. З цією метою прийнято звернення до Прем’єр-міністра України та Міністра екології та природних ресурсів України щодо відновлення обсягів фінансування заходів Комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса на території Закарпатської області.

З метою збереження унікальних екосистем краю підтримано ініціативу обласного обранця Шекети А. А. щодо створення тимчасової контрольної комісії Закарпатської обласної ради з вивчення питання забудови вітровими електростанціями Боржавського гірського хребта на Закарпатті. Також депутати врахували звернення деревообробників Закарпаття стосовно ситуації, яка склалася у зв’язку із проведенням аукціонних торгів з продажу необробленої деревини в області та надіслали відповідне клопотання до уряду і профільних відомств щодо запровадження у дію нового порядку реалізації лісоматеріалів круглих.

За ініціативою депутата облради Туріс І. Ю. на другому пленарному засіданні 10-ої сесії 29 березня 2018 року директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Сопкова Г. І. інформувала про результати роботи за 2017 рік, включаючи питання щодо стану, аналізу, проблем та перспектив складання учнями ЗНО у розрізі різних типів навчальних закладів області.

Задля належного функціонування комунальних установ ради, крайові парламентарі прийняли окремі рішення з кадрових питань, віднесених до компетенції ради. Зокрема, призначили керівництво Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради», директора КП Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг», виконуючого обов’язки директора Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород», затвердили кандидатури на посади  керівників комунальних закладів культури, охорони здоров’я, а також заслухали звіти директора КП «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради» та тимчасової контрольної комісії з перевірки діяльності комунального підприємства «Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської обласної ради».

Враховуючи пропозицію трудового колективу редакції газети друкованого засобу масової інформації «Новини Закарпаття» стосовно способу реформування, ухвалено рішення реорганізувати шляхом перетворення комунального підприємства у Товариство з обмеженою відповідальністю редакція газети «Новини Закарпаття» із збереженням назви, цільового призначення, тематичної спрямованості, мови видання друкованого засобу масової інформації.

Не менш важливі ухвалено рішення, що стосуються належного функціонування комунальної реабілітаційної установи «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю», діяльності установ культури, охорони здоров’я, освіти та ін.

Знаковими за цей період є звернення обласної ради до вищих органів влади, зокрема, щодо:

 • Ø розбудови пунктів пропуску та облаштування прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу;
 • Ø окремих питань функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород»;
 • Ø збільшення фінансування на автомобільні дороги загального користування державного значення;
 • Ø розмитнення транспортних засобів спеціального призначення;
 • Ø врегулювання питань із забезпечення належного залізничного сполучення;
 • Ø необхідності комплексного вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням в області протипаводкових заходів;
 • запуску потягу «Інтерсіті» сполученням «Київ – Ужгород»;
 • Ø вирішення на законодавчому рівні питання заборони ввезення в Україну окремих видів полімерів та продажу поліетиленових пакетів;
 • Ø врегулювання деяких питань експорту деревини паливної;
 • Ø внесення змін до Закону України «Про освіту» та Державного бюджету України у частині функціонування закладів освіти інтернатного типу та ін.

Обласна рада та її виконавчий апарат продовжували практику налагодження ділових конструктивних, партнерських взаємовідносин із комітетами Верховної Ради України, органами місцевого самоврядування сусідніх областей та зарубіжних країн, депутатами районних, міських рад, керівниками виконавчої влади та територіальних громад. Також забезпечувалася діяльність депутатів обласної ради у виборчих округах. У встановленому порядку проводилися прийоми громадян керівництвом обласної ради.

Голова обласної ради, його заступники зустрічалися із представниками владних, виробничих структур і соціальної сфери, науковцями, діячами культури, освіти, мистецтва, громадськості. Першочергово на порядку денному таких зібрань, серед іншого, йшлося про шляхи розв’язання проблемних питань життєдіяльності територіальних громад.

Найбільш довгоочікуваним і важливим для області у звітному періоді було урочисте відкриття 24 травня 2018 року Президентом України Порошенком П. О. другого за довжиною залізничного тунелю в Україні – Бескидського двоколійного, котрий збільшує пропускну спроможність по великому магістральному залізничному коридору і є найбільшим інфраструктурним проектом, реалізованим протягом останніх десятиліть в Україні.

Вагомою подією, яка привернула  додаткову увагу до дорожньої прикордонної інфраструктури, став візит 11 травня 2018 року   Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б. до Закарпатської області, у рамках якого проінспектовано розбудову автомобільної дороги М-25 КПП «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші».

Значущим був і форум щодо можливостей розвитку гірських територій, який  проходив із 31 травня по 1 червня у м. Яремча за участю Президента України, очільників областей та органів місцевого самоврядування. Під час засідання керівники гірських громад презентували свій досвід запровадження розвиткових проектів та обговорили спільні проблемні питання. Йшлося і про синергію регіонів у європейському просторі в рамках сталого розвитку гірських територій. Не оминули у ході  обговорення також і проблеми карпатських міст та сіл: відсутність якісної інфраструктури, занедбана промисловість, безробіття, повені, паводки.

Закарпаття і надалі активно розвиває потужності  транскордонного співробітництва. Це дає можливість об’єднаними зусиллями влади, громадськості та неурядовому сектору спільно вирішувати існуючі соціально-економічні проблеми і створювати умови для сталого розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності прикордонних регіонів-учасників співпраці. Активне залучення до системи міжнародної співпраці в умовах розвитку світових інтеграційних процесів обумовило необхідність організації ефективного прикордонного співробітництва. Така форма співпраці реалізується на основі спільно розроблених програм торговельно-економічного, екологічного, культурного, історично-релігійного співробітництва.

Сьогодні, як ніколи,  потребує посиленої уваги питання модернізації і розвитку існуючої транскордонної транспортної мережі для збільшення її пропускної спроможності. Закарпатською митницею ДФС спільно з профільними підрозділами облдержадміністрації розроблено Програму розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки, яка була затверджена рішенням обласної ради 22.02.2018 №1065. Програма передбачає удосконалення інфраструктури існуючих, відкриття нових автомобільних пунктів пропуску та створення автомобільних сервісних зон перед пунктами пропуску.

З метою сприяння інвестиційній привабливості Закарпатської області, а також розвитку європейської інтеграції, зміцнення міжнародного, прикордонного співробітництва регіону протягом звітного року обласною радою здійснювались заходи щодо підтримки та активізації зовнішніх відносин регіону з іноземними партнерами. Керівництво обласної ради  та облдержадміністрації провело низку перемовин у напрямі розвитку міжнародного співробітництва, розширення форм співпраці з регіонами-партнерами та налагодження нових контактів, поглиблення міжнародної торговельно-економічної співпраці, що сприяє як економічному, так і соціальному розвитку краю.

Яскравим прикладом цього слугують неодноразові зустрічі керівників Закарпаття із вищими посадовими особами держави та очільниками сусідніх областей, зокрема Львівської облради, щодо грантових проектів для підтримки ініціатив карпатських громад. Серед досягнень у цьому  плані – відкрито представництво Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» у Закарпатській області, яке  очолив депутат облради Худинець В. І. Це дає змогу презентувати можливості та конкретні пропозиції розвитку Закарпаття на основі європейських цінностей, розвивати співпрацю у сучасній адміністративній, економічній та культурних галузях, виходячи з історико-економічної ситуації.

Питанням стратегічного розвитку Карпат, реформуванню органів місцевого самоврядування був приурочений Міжнародний форум  місцевого розвитку (21 – 23 червня, м. Трускавець), родзинкою якого стала презентація Європейського об’єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА (ЄОТС ТИСА). Завдяки діяльності ЄОТС ТИСА триває ефективна міжрегіональна співпраця з Угорщиною, що дає  змогу упродовж тривалого часу брати участь у розробленні та реалізації стратегічно важливих для регіону інфраструктурних проектів у сфері охорони навколишнього середовища та здійснення протипаводкових заходів, збереження культурної спадщини, розбудови кордону та розвитку прикордонної інфраструктури.

Надзвичайно актуальним для Закарпатської області, враховуючи нагальну необхідність комплексного вирішення питань, пов’язаних із реалізацією протипаводкових заходів, – є проект, що передбачає будівництво в області сміттєпереробного заводу. Інші проектні пропозиції – із вирішення проблем Солотвинського солерудника та  будівництво масштабного гірськолижного комплексу «Свидовець» на території Тячівського району.  Ще одна ініціатива стосується розвитку туризму прикордонних регіонів, адже туризм сьогодні є доволі актуальним, і залишається одним із пріоритетних напрямів розвитку транскордонного співробітництва, його застосування має позитивний ефект і для підприємницьких структур, і для території, на якій він розташований.

Загалом зусилля органів місцевого самоврядування і виконавчої влади спрямовуються  на розроблення та реалізацію заявок із багатьох інших стратегічно важливих для регіону різноманітних соціальних, екологічних та інфраструктурних  проектів.

За участю та сприяння обласної ради і надалі здійснюється багато промоційних заходів, впроваджуються нові ініціативи, щорічно проводяться Дні добросусідства на кордонах із країнами ЄС задля розвитку партнерських відносин, зміцнення транскордонних і прикордонних зв’язків.

Одним із основних напрямів діяльності Закарпатської обласної ради та голови ради є здійснення повноважень з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з метою збереження та підвищення ефективності його використання.

Відповідно до  рішення Закарпатської обласної ради від 26.07.2018  №1250 «Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату на 2018 рік» ліквідовано управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату ради. Цей нормативний документ прийнято на виконання рішення ради від 30.11.2017 №985 «Про врегулювання окремих питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області», яким Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради визначено органом, уповноваженим управляти майном спільної власності територіальних громад області в порядку та межах, визначених рішеннями ради.

Продовжується практика проведення засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради за участю народних депутатів України, депутатів обласної ради, керівництва облдержадміністрації, її структурних підрозділів із залученням місцевої влади. Така форма роботи сприяє поширенню кращої практики щодо конструктивного і дієвого підходу влади до розв’язання проблем функціонування і забезпечення життєдіяльності територій, зміцненню та вдосконаленню зв’язків між органами влади й населенням, дієво працює на загальну справу. Адже влада єдина і зусилля її спрямовані на ефективну результативну співпрацю задля сталого розвитку територій та задоволення потреб громадян.

У звітний період засідання Координаційної ради присвячувалися одночасно ознайомленню з досвідом співпраці органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у вирішенні актуальних питань соціально-економічного, культурного, освітнього розвитку громад. Зокрема: наповнення місцевих бюджетів, дотримання фінансової дисципліни при формуванні і реалізації місцевих бюджетів; реформування системи управління автодорогами загального користування та фінансове забезпечення з утримання автодоріг місцевого значення;  стан, охорона та перспективи раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів області; роль і завдання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області з ефективного використання туристично-рекреаційних можливостей Закарпаття.

Крім цього, під час проведення виїзного засідання Координаційної ради у Свалявському районі 16 березня ц.р. Полтавська обласна рада з участю представників тамтешньої обласної асоціації органів місцевого самоврядування, делегація якої перебувала в області (у рамках підписаного в 2016 році тристороннього Меморандуму між Полтавською, Івано-Франківською та Закарпатською обласними радами), презентувала свої ініціативи щодо розвитку територіальних громад. Такий обмін досвідом сприяє зміцненню партнерських  відносин між областями, а також пошуку нових форм співпраці, ефективності прийняття рішень.

За результатами проведення засідань Координаційної ради прийнято відповідні рішення, які скеровано до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для їх реалізації.

З метою вирішення проблем соціально-економічного розвитку територіальних громад керівництво обласної ради здійснює робочі поїздки та проводить зустрічі з місцевою владою. Депутати обласної ради також плідно працюють у виборчих округах та населених пунктах області. За цей час представники обласної ради відвідали закарпатські родини загиблих воїнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність України; опікувалися бійцями 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, які повернулися зі Сходу країни, надаючи їм всебічну допомогу; брали активну участь у навчально-освітньому, мистецькому та культурному житті краю, а також долучалися до проведення різних благодійних акцій тощо.

Згідно зі статтею 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснення обласною радою повноважень забезпечує виконавчий апарат обласної ради. Протягом звітного періоду працівники виконавчого апарату належним чином здійснювали покладені на них обов’язки із забезпечення діяльності ради, надавали якісну організаційну та консультативно-методичну допомогу в роботі постійних комісій, президії обласної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради, забезпечували взаємодію з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

Налагоджена тісна взаємодія працівників виконавчого апарату та депутатського корпусу з питань підготовки пленарних засідань ради і опрацювання проектів рішень.

За звітний період до обласної ради надійшло 1950 документів різного типу, виконавчим апаратом вжито заходів щодо їх своєчасного виконання. За  цей період підготовлено і відправлено понад 700 вихідних документів, опрацьовано більше 300 проектів рішень обласної ради та 407 проектів розпоряджень голови обласної ради, у тому числі з кадрової роботи – 271.

За цей період представлено обласну раду у тридцяти судових засіданнях у судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських судах із підготовкою усіх необхідних процесуальних документів.

Протягом звітного періоду  до обласної ради надійшло 54 запити на публічну інформацію (10 – поштою, 44 – електронною поштою), з них: 11 – запитів від юридичних осіб, 43 – від фізичних осіб. У відповідь на інформаційні запити надано запитувану інформацію або копії документів по 33 запитах, що становить 61%. Перенаправлено належним розпорядникам інформації 18 запитів,  що становить 33%. Щодо трьох запитів (6%)  відмовлено у наданні інформації, оскільки вони стосувалися відомостей, розпорядником яких не є обласна рада.

Звернення громадян – один із дієвих способів взаємодії населення із владою. З метою забезпечення реалізації та гарантування прав на звернення в обласній  раді затверджені графіки особистого прийому громадян керівництвом ради.

За цей період до обласної ради надійшло 1852 звернення громадян, у тому числі: 1071 звернення було подано особисто громадянами, 380 звернень − під час прийому керівництвом та депутатами обласної ради, 358 – надійшло поштою, 43 – електронною поштою. З урахуванням колективних звернень (16), до обласної ради звернулись всього 2183 особи.

У розрізі територіальних громад: м. Ужгород (480 – 25,9%), Ужгородський район (171 – 9,2%), Перечинський район (146 – 7,8%) Виноградівський район (166 – 8,9%) та Хустський район (158 – 8,5%),
м. Мукачево (72 – 3,8%), Мукачівський район (125 – 6,7%).

За соціальним статусом заявників найбільше звернень від пенсіонерів (744 – 40,1), інвалідів (539 – 29,1%), багатодітних сімей (126 – 6,8%), дітей-інвалідів (188 – 10,1%), учасників АТО (152 – 8,2%), внутрішньо-переміщених осіб  (16 – 1%), одиноких матерів (9 – 0,5%).

Переважна кількість заяв і скарг стосувалися питань соціального захисту – 1712, що становить 92,4%. Зокрема, за звітний період до обласної ради звернулося 1640 закарпатців (інваліди, пенсіонери, хворі, які потребують лікування, одинокі громадяни похилого віку, багатодітні, сироти, учасники АТО), з яких станом на 14.11.2018 року 1071 особа отримала матеріальну допомогу за програмою «Турбота» на суму близько 2,0 млн гривень.

Протягом зазначеного періоду відповідно до Порядку надання одноразової  матеріальної  допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки, затвердженого рішенням обласної ради від 16.02.2017 №666, керівництвом обласної ради 36 учасникам АТО виділено 158 тис. грн, з них 93 10 пораненим та травмованим;  депутатами обласної ради надано: допомоги – 338 важкохворим громадянам на суму 2,8 млн гривень; одноразової матеріальної допомоги – 226 малозабезпеченим громадянам на суму понад 600 тисяч гривень.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» основним інструментом для висвітлення діяльності обласної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є офіційний веб-сайт обласної ради, який постійно наповнюється. Питання, що вносяться на розгляд сесій обласної ради, розміщуються на інтернет-сторінці, а тому депутати мають змогу завчасно знайомитися із проектами рішень та матеріалами до них. Після завершення пленарних засідань усі рішення обласної ради та результати поіменного голосування обов’язково оприлюднюються у визначені терміни.

За звітний період підготовлено та опубліковано на сайті облради 590 інформаційних матеріалів про діяльність голови облради, його заступників, депутатів, роботу профільних комісій, президії, пленарних засідань сесій облради, а також прийому громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіку тощо.

Так, про міжнародну співпрацю підготовлено 31 матеріал, про роботу профільних комісій та президії – 58; про пленарні засідання – 6; про діяльність голови облради – 98; про діяльність першого заступника голови облради – 45; про діяльність заступника голови облради – 28; про проекти рішень та затверджені програми – 113; депутатські запити та звернення до вищих органів державної влади – 55, анонси – 39; про конференції, форуми, круглі столи – 49. Відтак усі матеріали оприлюднювалися на різних Інтернет-сайтах  та у соціальній мережі.

На сторінках всеукраїнських видань, у т. ч. парламентської газети  «Голос України», публікувалось ряд розлогих інтерв’ю із керівництвом облради, а в обласній газеті «Новини Закарпаття» під рубрикою «Площа Народна, 4» оприлюднювалися різні інформаційні матеріали про участь керівництва облради у заходах, які проводились в області, ділових зустрічах і перемовинах з керівниками партнерських регіонів сусідніх держав та делегацій. Усі інформації також оприлюднювались на сторінках  районних та міських видань. 

Систематично  висвітлювалась робота облради в обласних газетах: «Ужгород», «Карпатський об’єктив»,  «РІО», «Срібна Земля Фест», «Неділя». Крім того, після кожного пленарного засідання відбувалися прес-конференції за участю голови облради, який коротко коментував результати прийнятих рішень депутатським корпусом та розглянуті актуальні питання щодо діяльності краю. Відтак відеосюжети транслювалися телеканалами «Тиса-1», «М-студіо», Перший кабельний, «Уж-інформ», «Сіріус», 21-каналом. Також очільник облради надавав стислі інтерв’ю зазначеним місцевим телеканалам та BBC Україна (Українська служба Британської телерадіомовної корпорації). Коментарі голови облради до різних актуальних тем включені та трансльовані у відеосюжетах ТРК Україна, ІСТV, Інтер, 1+1, НТН, Новий канал, СТБ.

Слід відзначити успішне  творче співробітництво депутатів обласної ради із Інтернет-виданнями та  електронними ЗМІ.

Загалом продуктивна робота обласної ради – це результат партнерської діяльності облради і обласної державної адміністрації, взаємодії органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, владних структур, установ, організацій, громадськості краю щодо соціально-економічного і культурного розвитку області, визначення пріоритетів спільної участі у пошуку  та здійсненні оптимальних шляхів із розв’язання важливих проблем рідного Закарпаття.