16 Апрель 2021

Парламентские отчетности (2017-2018)

Понедельник, 17 Декабрь 2018

Презентація до звіту голови Закарпатської обласної ради про роботу за період із грудня 2017 до грудня 2018 р.р.: https://youtu.be/IixCzoFLYAk

ЗВІТ ГОЛОВИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІВІСА М. M.

Про роботу обласної ради за період

із грудня 2017 року до грудня 2018 года

У діяльності Закарпатської обласної ради сьомого скликання пройдено екватор – завершився третій рік спільної роботи депутатського корпусу обласної ради та її виконавчого апарату.

Згідно із законодавством України передбачено щорічний звіт голови ради про проведену роботу. Із звітом за минулий період роботи обласної ради (із грудня 2016 року по грудень 2017 года) депутати мали змогу ознайомитися на другому пленарному засіданні дев’ятої сесії 21 Декабрь 2017 року і в результаті ухвалили позитивне рішення.

Діяльність обласної ради у період із грудня 2017 року до грудня 2018 года охоплювала різні сфери экономические, соціального та культурного життя Закарпаття. Тривала тісна співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, предприятия, учреждения, громадськими організаціями з метою спільного вирішення актуальные вопросы местные общины. Результатом цієї роботи є прийняття головного фінансового документу – обласного бюджету, а также регіональних программы соціально-економічного та культурного розвитку області. Так, уточнений обсяг видатків обласного бюджету на 2018 рік станом на 01.10.2018 складає 7,9 млрд грн із урахуванням трансфертів до інших бюджетів (у порівнянні з 2017 роком – більше на 1,2 млрд грн).

Головним пріоритетом депутатської діяльності є виконання повноважень, делегованих виборцями. Для громадян – це найважливіший засіб реалізації та захисту їх прав і законних інтересів, можливість впливати на прийняття рішень місцевого рівня.

Співпраця облради і облдержадміністрації вибудувані з початку VІІ скликання у форматі дотримання інтересів громад Закарпаття та їх жителів, чіткого виконання кожною стороною своїх обов’язків і повноважень. Спільні дії представницьких і виконавчих гілок влади мають велике значення у вирішенні питань, які хвилюють населення закарпатського краю. І тому об’єктивним критерієм оцінки такої взаємодії є виконання обласного бюджету, розв’язання першочергових соціальних проблем, що дає змогу поліпшити благосостояние люди, які делегували представників до найвищого законодавчого органу краю. Відтак обласна державна адміністрація звітувала перед депутатським корпусом облради та громадськістю краю про виконання делегованих їй радою повноважень, визначалися спільні пріоритети та шляхи розв’язання найгостріших регіональних питань.

Основною організаційно-правовою формою роботи обласної ради була і залишається сесійна робота, яка складається із пленарних засідань, засідань постоянные комиссии та узгоджується президією. Завдяки позитивним напрацюванням в організаційному забезпеченні діяльності ради, депутати завчасно отримують необхідні матеріали, що забезпечує прозорість дій ради. Однак окремі питання, що вносилися до порядку денного чергових сесій, були заявлені ініціаторами як невідкладні, враховуючи їх значимість. Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень заздалегідь розміщувалися на офіційному веб-сайті ради та попередньо вивчалися й обговорювалися на засіданнях постійних комісій. На Інтернет-сторінці ради також оприлюднювалися протоколи засідань постійних комісій та пленарних засідань ради.

При формуванні порядку денного сесій у ході засідань постійних комісій та президії обласної ради депутатами висловлювалися зауваження і пропозиції. Окремі проекти рішень направлялися на доопрацювання профільним структурним підрозділам облдержадміністрації, або для додаткового вивчення постійними комісіями обласної ради.

Злагодженість та конструктивізм, притаманні депутатам при розгляді питань та прийнятті відповідних рішень як на пленарних засіданнях ради, так і на засіданнях постійних комісій, Президиум, можливі саме завдяки ефективній роботі депутатського корпусу, усвідомленню кожним депутатом ответственность за виконання повноважень в інтересах виборців. Більшість народних обранців брали активну участь в обговоренні питань, висловлювали свою думку, напрацьовували слушні рекомендации з урахуванням внесених пропозицій. Результатом цього стали прийняті обласною радою ефективні рішення.

Спільними зусиллями з облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування всіх рівнів вдалося забезпечити реалізацію пріоритетних завдань. Главная з них і надалі залишаються:

– консолідація зусиль представницької гілки влади та ділове партнерство з органами виконавчої влади задля поліпшення добробуту людей;

– прийняття низки регіональних програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного і культурного розвитку регіону та їх своєчасне фінансування;

– упровадження нових форм співпраці із територіальними громадами, використовуючи можливість співфінансування;

– розвиток громад, підвищення потужностей транскордонної співпраці та залучення додаткових коштів для розвитку регіону;

– забезпечення належного контролю за ефективним управлінням майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, города, міст області та інше.

Для забезпечення виконання зазначених вище напрямів роботи упродовж звітного періоду було проведено 6 пленарные заседания Региональный Совет, на яких депутати прийняли 313 решения. Це наполовину больше, чем у відповідному періоді минулого скликання (для порівняння: із грудня 2012 по грудень 2013 року обласна рада VІ скликання ухвалила 210 решения; усього у VІ скликанні було прийнято 1373 решение, тоді як з початку роботи цієї каденції проведено 12 сесій обласної ради, що складаються із 29 пленарних засідань ради, которых утверждены 1315 решения).

Достатньо високою є активність відвідування депутатами обласної ради пленарних засідань – середній показник складає более чем 50 депутаты.

За цей час на пленарних засіданнях облради депутатами підтримано 81 Депутатский запрос, у яких відображено назрілі актуальні проблемы громад Закарпаття, и скеровано местным исполнительным органам, органы местного самоуправления, їх посадових осіб, а також до керівників правоохоронних структур. В дополнение, ініційовано 44 обращение обласної ради до центральних органів державної влади, що відображають позицію найвищого представницького органу області з окремих суспільно значимих питань, з огляду на соціально-економічну ситуацію у країні. Ці показники зросли відповідно на 9 процент и в три з половиною рази, ніж за аналогічний період роботи ради минулого скликання. В усіх випадках депутатам надані роз’яснення та відповіді, однак окремі з них часто є формальними відписками.

Аналіз прийнятих за цей час рішень засвідчує різноманітність питань, їх переважна більшість стосувалася економічного зростання та соціального захисту населення Площадь. Загалом на розгляд ради вносились важливі для забезпечення життєдіяльності Закарпатської області питання, зокрема щодо формування обласного бюджету та змін до нього, а також фінансово-господарські, соціального характеру тощо.

Розгляд широкого спектру питань із ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, города, міст області теж були пріоритетними для обласної ради у звітному періоді. Рішень із зазначеної тематики прийнято 43. Он имеет 14 процент від загальної кількості ухвалених за аналізований період рішень.

Значну увагу обласна рада присвятила важливим питанням соціального захисту населення, охорони лісів, природно-заповідного фонду, надання мисливських угідь. Чисельними є групи рішень з питань освіти, Наука, Культура, Молодежная политика, физической культуры и спорта, здравоохранение, екології та використання природних ресурсів.

Найбільш характерна ознака рішень, прийнятих за звітний період, – це 13 нових регіональних програм, які стосуються усіх сфер життєдіяльності області, затвердження програм та соглашения о сотрудничестве (6), а також погодження документів, що визначають організаційні засади функціонування обласної ради. Таких налічується 10. Основною є Програма економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 2018, метою якої є узгодження спільних дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування зі створення сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку. Програма містить перелік пріоритетних об’єктів, які фінансуються як з державного, так і з місцевих бюджетів.

Во время 2018 року у сфері регіонального розвитку для розвитку соціальної інфраструктури в області проведено активну роботу із реалізаціїнизки проектів.

По состоянию на 1 Октябрь 2018 року розподілено 231,1 млн грн з державного фонду регіонального розвитку, за рахунок яких впроваджуватимуться 60 інвестиційних проектів. Обсяг профінансованих коштів становить 138,6 миллионов долларов США (60 процент. передбачених асигнувань), з яких освоєно 66,9 миллионов долларов США (48 процент. профінансованого обсягу).

Обсяг розподіленого фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у поточному році становить 117,9 миллионов долларов США. По состоянию на 1 Октябрь 2018 року профінансовано 63,7 миллионов долларов США (54 процент. передбаченого обсягу), з яких освоєно лише 16,9 миллионов долларов США (27 процент. отриманих коштів).

Об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури у 2018 році розподілено субвенцію з державного бюджету в обсязі 15,9 миллионов долларов США. По состоянию на 1 Октябрь 2018 року профінансовано 10,6 миллионов долларов США, з яких освоєно 8,9 миллионов долларов США (84 процент. отриманих асигнувань).

В 2018 році в рамках Програми підтримки секторальної політики із залученням коштів Європейського Союзу відібрано 7 інвестиційних проектів, що впроваджуватимуться на території області, загальний обсяг фінансування яких становить 44,1 миллионов долларов США.
Закарпатська область також виступила замовником (6,1 миллионов долларов США) інвестиційного проекту «Карпатська мережа регіонального розвитку» спільно з трьома областями (Львівською, Івано-Франківською, Чернівецькою).

Саме прийняття різногалузевих програм дає можливість в обласному бюджеті передбачити кошти на вирішення того чи іншого питання, адже за цим, насамперед – социальная защита населения. Ці документи визначають основні напрямки спільної роботи.

На утримання та розвиток соціально-культурної сфери цьогоріч передбачено 2,0 млрд грн (образование656,2 миллионов долларов США, Здравоохранение944,5 миллионов долларов США, социальная защита та соціальне забезпечення – 209,9 миллионов долларов США, культура – 106,4 миллионов долларов США, фізична культура та спорт – 54,9 миллионов долларов США).

Виконання видатків за січень-вересень ц.р. складає 5,3 млрд грн (із урахуванням трансфертів до інших бюджетів), із них на утримання та розвиток соціально-культурної сфери – 1,3 млрд грн.

На виконання заходів регіональних програм профінансовано 150,0 миллионов долларов США, или 88,8 відсотка до уточненого плану на звітну дату.

На пленарних засіданнях ради, При необходимости,, вносилися відповідні зміни і доповнення до ряду діючих програм, зокрема у частині обсягів їх фінансування та напрямків і змісту діяльності. У зв`язку із внесенням численних змін до багатьох програмних документів, виконавчим апаратом спільно з головними розробниками проведено кодифікацію та систематизовано діючі програми. З огляду на необхідність оптимізації діючих програм та з метою моніторингу виконання обласних галузевих (Цель) програм розпорядженням голови обласної ради було створено робочу групу із проведення комплексної оцінки ефективності виконання обласних цільових програм, звіт якої затверджено 29.03.2018 (рішення №1135). Відтак – подано депутатський запит Мана Д. M., який одночасно був секретарем цієї робочої групи, та підготовлено Заказ обговорення і внесення на засідання сесій обласної ради обласних (бюджет) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання (рішення №1178 від 07.06.2018).

Это процес дає змогу обласній раді здійснювати високий рівень контролю за ефективністю виконання заходів обласних (бюджет) цільових програм, розроблених та спрямованих на вирішення актуальних проблем на рівні області у відповідних сферах. В результате осуществления – хід реалізації програм перебуває на контролі профільних постійних комісій шляхом заслуховування відповідних звітів. Про кінцеву реалізацію заходів виконавець програми інформує на пленарному засіданні ради.

Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів є финансирование, тобто належна забезпеченість бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності обласної ради. Протягом звітного періоду bюджетним питанням відводилося чільне місце у порядку денному сесій ради. Тому депутати ради значну увагу приділяли пошуку додаткових джерел наповнення дохідної частини, забезпеченню максимально ефективного використання бюджетних коштів, оптимальному розподілу коштів відповідно до заходів програм, затверджених рішеннями ради.

Цьому передували засідання постійної комісії Региональный Совет на бюджет. Практично на кожному з них розглядалися питання із виконання та коригування найголовнішого фінансового документа краю. У міжсесійні періоди спільно із департаментом фінансів облдержадміністрації профільною постійною комісією своєчасно і оперативно здійснювався перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини обласного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використати всі наявні фінансові ресурси для стабільного функціонування бюджетные учреждения, забезпечити видатки за захищеними статтями. Депутати із цієї комісії також постійно здійснювали аналіз використання коштів обласного бюджету на реалізацію регіональних программы.

Таким образом, визначальну роль у процесі підготовки и принятие решения, здійснення контролю за їх виконанням відіграють колегіальні органи – постійні комісії та президія обласної ради. Постійні комісії організовують свою роботу відповідно до профільного спрямування. Працюючи у комісіях, депутати здійснювали попередній розгляд і підготовку питань, що належать до компетенції кожної з них. Як результат засідань – відповідні рекомендації і висновки профільних постійних комісій з питань, що пропонуються на розгляд ради, узгоджуються із президією Региональный Совет.

Президія підтвердила свою роль як координаційного центру в діяльності облради в цілому, взаємодії постійних комісій і депутатських фракцій. У звітному періоді відбулось 6 засідань Президиум, членами якої опрацьовано понад 250 зауважень, предложения, висновків, висловлених у постійних комісіях при обговоренні проектів рішень чергових сесій. У процесі обговорення було відхилено та повернуто на доопрацювання 20 проектів рішень та 58 додатково внесено. Загалом за цей час президією облради структурним підрозділам обласної державної адміністрації та виконавчому апарату ради надано 63 рекомендации.

Як і передбачено, у порядку контролю профільними комісіями заслухано низку звітів про хід виконання обласних програм, а именно:: у сфері ремонту автодоріг; поводження з твердими побутовими відходами; енергоефективності; функціонування аеропорту «Ужгород»; охраны окружающей среды; профілактики злочинності на території області; занятость населения; регіональної вищої освіти; розвитку туризму і курортів; транскордонного співробітництва та ін.

Із тих програм, термін дії яких завершився, рекомендовано розробникам надати грунтовні звіти та інформувати на пленарному засіданні. В соответствии с 10 звітів було затверджено сесією облради.

Усього у звітному періоді дев’ятьма постійними комісіями обласної ради проведено 65 засідань, на котором 522 вопрос, из них является 200 внесено на розгляд сесій.

В целом на пленарних засіданнях ради, які відбулися у звітному періоді, у межах своєї компетенції, обласні парламентарі серед іншого підтримали надзвичайно важливі пропозиції зі здійснення масштабного оновлення місцевої мережі автодоріг Закарпаття шляхом проведення капітальних та середніх поточних ремонтів; зосередили увагу на питаннях розбудови пунктів пропуску, реконструкції придорожньої та прикордонної інфраструктури; обговорювали питання стану надання стоматологічної допомоги населенню області; дбали про безпеку дорожнього руху, пожежну, техногенну безпеку, а також порушували інші важливі для життєзабезпечення краю ініціативи.

На вимогу дня, на пленарному засіданні 11-ої сесії 7 Июнь 2018 року було ухвалено суспільно значуще питання, що стосується визнання бійців – добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.

За цей період на пленарних засіданнях заслухано актуальні інформації:

 • Ø Закарпатської митниці ДФС про заходи щодо розвитку прикордонної інфраструктури, модернізації та реконструкції пунктів пропуску на західній ділянці державного кордону України;
 • Ø Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області про стан борьба с преступностью, охорони громадського порядку та результати діяльності на території області;
 • Ø Прокуратури Закарпатської області про результати діяльності її органів;
 • Ø Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса про стан ліквідації наслідків катастрофічного паводка 15-17 Декабрь 2017 року та про заходи, що вживаються органами виконавчої влади і місцевого самоврядування з надання допомоги постраждалим. З цією метою прийнято звернення до Прем’єр-міністра України та Міністра екології та природних ресурсів України щодо відновлення обсягів фінансування заходів Комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса на території Закарпатської області.

З метою збереження унікальних екосистем краю підтримано ініціативу обласного обранця Шекети А. И. щодо створення тимчасової контрольної комісії Закарпатської обласної ради з вивчення питання забудови вітровими електростанціями Боржавського гірського хребта на Закарпатті. Також депутати врахували звернення деревообробників Закарпаття стосовно ситуації, яка склалася у зв’язку із проведенням аукціонних торгів з продажу необробленої деревини в області та надіслали відповідне клопотання до уряду і профільних відомств щодо запровадження у дію нового порядку реалізації лісоматеріалів круглих.

За ініціативою депутата облради Туріс І. ЮЙ. на другому пленарному засіданні 10-ої сесії 29 Март 2018 року директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Сопкова Г. И. сообщил про результати роботи От 2017 год, включаючи питання щодо стану, аналізу, проблем та перспектив складання учнями ЗНО у розрізі різних типів навчальних закладів області.

Задля належного функціонування комунальних установ ради, крайові парламентарі прийняли окремі рішення з кадрових питань, віднесених до компетенції ради. В частности,, призначили керівництво Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради», директора КП Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг», виконуючого обов’язки директора Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород», затвердили кандидатури на посади керівників комунальних закладів культури, здравоохранение, а также заслухали звіти директора КП «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради» та тимчасової контрольної комісії з перевірки діяльності комунального підприємства «Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської обласної ради».

Враховуючи пропозицію трудового колективу редакції газети друкованого засобу масової інформації «Закарпатье» Новости стосовно способу реформування, ухвалено рішення реорганізувати шляхом перетворення комунального підприємства у Товариство з обмеженою відповідальністю редакція газети «Новини Закарпаття» із збереженням назви, цільового призначення, тематичної спрямованості, мови видання друкованого засобу масової інформації.

Не менш важливі ухвалено рішення, що стосуються належного функціонування муниципальные реабілітаційної установи «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю», діяльності установ культури, здравоохранение, освіти та ін.

Знаковими за цей період є обращение обласної ради до вищих органів влади, в частности,, что касается:

 • Ø розбудови пунктів пропуску та облаштування прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу;
 • Ø окремих питань функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород»;
 • Ø збільшення фінансування на автомобільні дороги загального користування державного значення;
 • Ø розмитнення транспортних засобів спеціального призначення;
 • Ø врегулювання питань із забезпечення належного залізничного сполучення;
 • Ø необхідності комплексного вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням в області протипаводкових заходів;
 • запуску потягу «Інтерсіті» сполученням «Київ – Ужгород»;
 • Ø вирішення на законодавчому рівні питання заборони ввезення в Україну окремих видів полімерів та продажу поліетиленових пакетів;
 • Ø врегулювання деяких питань експорту деревини паливної;
 • Ø внесення змін до Закону України «Про освіту» та Державного бюджету України у частині функціонування закладів освіти інтернатного типу та ін.

Обласна рада та її виконавчий апарат продовжували практику налагодження ділових конструктивних, партнерських взаємовідносин із комітетами Верховної Ради України, органами місцевого самоврядування сусідніх областей та зарубіжних країн, депутатами районних, городские советы, керівниками виконавчої влади та територіальних громад. Також забезпечувалася діяльність депутатів обласної ради у избирательных округов. У встановленому порядку проводилися прийоми громадян руководство областного Совета.

Глава регионального Совета, його заступники зустрічалися із представниками владних, виробничих структур і соціальної сфери, Ученые, Культура, образование, Искусство, общественность. Першочергово на порядку денному таких зібрань, среди прочего,, йшлося про шляхи розв’язання проблемних питань в жизнь местных общин.

Найбільш довгоочікуваним і важливим для області у звітному періоді було урочисте відкриття 24 мая 2018 року Президентом України Порошенком П. AT. другого за довжиною залізничного тунелю в Україні – Бескидського двоколійного, котрий збільшує пропускну спроможність по великому магістральному залізничному коридору і є найбільшим інфраструктурним проектом, реалізованим протягом останніх десятиліть в Україні.

Вагомою подією, яка привернула додаткову увагу до дорожньої прикордонної інфраструктури, став візит 11 мая 2018 року Прем’єр-міністра України Гройсмана В. B. Закарпатская область, у рамках якого проінспектовано розбудову автомобільної дороги М-25 КПП «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші».

Значущим був і форум что касается можливостей розвитку гірських територій, який проходив із 31 Мая 1 Июнь м. Яремча за участю Президента України, очільників областей та органів місцевого самоврядування. Під час засідання керівники гірських громад презентували свій досвід запровадження розвиткових проектів та обговорили спільні проблемні питання. Йшлося і про синергію регіонів у європейському просторі в рамках сталого розвитку гірських територій. Не оминули у ході обговорення також і проблемs карпатських міст та сіл: відсутність якісної інфраструктури, занедбана промисловість, безробіття, повені, наводнения.

Закарпаття і надалі активно розвиває потужності транскордонного співробітництва. Це дає можливість об’єднаними зусиллями влади, громадськості та неурядовому сектору спільно вирішувати існуючі соціально-економічні проблеми і створювати умови для сталого розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності прикордонних регіонів-учасників співпраці. Активне залучення до системи міжнародної співпраці в умовах розвитку світових інтеграційних процесів обумовило необхідність організації ефективного прикордонного співробітництва. Така форма співпраці реалізується на основі спільно розроблених програм торговельно-економічного, окружающей среды, культурного, історично-релігійного співробітництва.

Сегодня, как никогда, потребує посиленої уваги питання модернізації і розвитку існуючої транскордонної транспортної мережі для збільшення її пропускної спроможності. Закарпатською митницею ДФС спільно з профільними підрозділами облдержадміністрації розроблено Програму розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 годы, яка була затверджена рішенням обласної ради 22.02.2018 №1065. Програма передбачає удосконалення інфраструктури існуючих, відкриття нових автомобільних пунктів пропуску та створення автомобільних сервісних зон перед пунктами пропуску.

З метою сприяння інвестиційній привабливості Закарпатская область, а також розвитку європейської інтеграції, зміцнення міжнародного, прикордонного співробітництва регіону протягом звітного року обласною радою здійснювались заходи щодо підтримки та активізації зовнішніх відносин регіону з іноземними партнерами. Керівництво обласної ради та облдержадміністрації провело низку перемовин у напрямі розвитку міжнародного співробітництва, розширення форм співпраці з регіонами-партнерами та налагодження нових контактів, поглиблення міжнародної торговельно-економічної співпраці, що сприяє як економічному, так і соціальному розвитку краю.

Яскравим прикладом цього слугують неодноразові зустрічі керівників Закарпаття із вищими посадовими особами держави та очільниками сусідніх областей, зокрема Львівської облради, что касается грантових проектів для підтримки ініціатив карпатських громад. Серед досягнень у цьому плані – відкрито представництво Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» в Закарпатской области, яке очолив депутат облради Худинець В. И. Це дає змогу презентувати можливості та конкретні пропозиції розвитку Закарпаття на основі європейських цінностей, розвивати співпрацю у сучасній адміністративній, економічній та культурних галузях, виходячи з історико-економічної ситуації.

Питанням стратегічного розвитку Карпат, реформуванню органів місцевого самоврядування був приурочений Міжнародний форум місцевого розвитку (21 – 23 Июнь, m. Трускавец), родзинкою якого стала презентація Європейського об’єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА (ЄОТС ТИСА). Завдяки діяльності ЄОТС ТИСА триває ефективна міжрегіональна співпраця з Угорщиною, що дає змогу упродовж тривалого часу брати участь у розробленні та реалізації стратегічно важливих для регіону інфраструктурних проектів у сфері охорони навколишнього середовища та здійснення протипаводкових заходів, збереження культурної спадщини, розбудови кордону та розвитку прикордонної інфраструктури.

Надзвичайно актуальним для Закарпатської області, враховуючи нагальну необхідність комплексного вирішення питань, пов’язаних із реалізацією протипаводкових заходів, – є проект, що передбачає будівництво в області сміттєпереробного заводу. Інші проектні пропозиції – із вирішення проблем Солотвинського солерудника и строительство масштабного гірськолижного комплексу «Свидовець» на території Тячівського району. Ще одна ініціатива стосується развитие туризма прикордонних регіонів, адже туризм сьогодні є доволі актуальним, і залишається одним із пріоритетних напрямів развитие приграничного сотрудничества, його застосування має позитивний ефект і для підприємницьких структур, і для території, на якій він розташований.

Загалом зусилля органів місцевого самоврядування і виконавчої влади спрямовуються на розроблення та реалізацію заявок із багатьох інших стратегічно важливих для регіону різноманітних социальные, екологічних та інфраструктурних проектів.

За участю та сприяння обласної ради і надалі здійснюється багато промоційних заходів, впроваджуються нові ініціативи, щорічно проводяться Дні добросусідства на кордонах із країнами ЄС задля розвитку партнерських відносин, зміцнення транскордонних і прикордонних зв’язків.

Одним із основних напрямів діяльності Закарпатської обласної ради та голови ради є здійснення повноважень з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, города, города в регионе, з метою збереження та підвищення ефективності його використання.

В соответствии с рішення Закарпатської обласної ради від 26.07.2018 №1250 «Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату на 2018 рік» ліквідовано управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату ради. Цей нормативний документ прийнято на виконання рішення ради від 30.11.2017 №985 «Про врегулювання окремих питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, города, міст Закарпатської області», Как Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради визначено органом, уповноваженим управляти майном спільної власності територіальних громад області в порядку та межах, визначених рішеннями ради.

Продовжується практика проведення засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради за участю народних депутатів України, депутаты областного Совета, керівництва облдержадміністрації, її структурних підрозділів із залученням місцевої влади. Така форма роботи сприяє поширенню кращої практики щодо конструктивного і дієвого підходу влади до розв’язання проблем функціонування і забезпечення життєдіяльності територій, для укрепления та вдосконаленню зв’язків між органами влади й населенням, дієво працює на загальну справу. Адже влада только и зусилля її спрямовані на ефективну результативну співпрацю задля сталого розвитку територій та задоволення потреб громадян.

У звітний період засідання Координаційної ради присвячувалися одночасно ознайомленню з досвідом співпраці органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у вирішенні актуальних питань соціально-економічного, культурного, освітнього розвитку громад. В частности,: наполнения местных бюджетов, дотримання фінансової дисципліни при формуванні і реалізації місцевих бюджетів; реформування системи управління автодорогами загального користування та фінансове забезпечення з утримання автодоріг місцевого значення; статус, охорона та перспективи раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів області; роль і завдання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області з ефективного використання туристично-рекреаційних можливостей Закарпаття.

В дополнение к этому, під час проведення виїзного засідання Координаційної ради у Свалявському районі 16 в марте 2005 года. Полтавского областного Совета з участю представників тамтешньої обласної асоціації органів місцевого самоврядування, делегація якої перебувала в області (у рамках підписаного в 2016 році тристороннього Меморандуму між Полтавською, Івано-Франківською та Закарпатською обласними радами), презентувала свої ініціативи щодо розвитку територіальних громад. Такий обмін досвідом сприяє для укрепления партнерських відносин між областями, а також пошуку нових форм співпраці, ефективності прийняття рішень.

За результатами проведення засідань Координаційної ради прийнято відповідні рішення, які скеровано до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для їх реалізації.

З метою вирішення проблем соціально-економічного розвитку територіальних громад керівництво обласної ради здійснює робочі поїздки та проводить зустрічі з місцевою владою. Депутати обласної ради також плідно працюють у избирательных округов та населених пунктах області. За цей час представники обласної ради відвідали закарпатські родини загиблих воїнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність України; опікувалися бійцями 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, які повернулися зі Сходу країни, надаючи їм всебічну допомогу; брали активну участь в навчально-освітньому, мистецькому та культурному житті краю, а также долучалися до проведення різних благодійних акцій тощо.

Згідно зі статтею 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснення обласною радою повноважень забезпечує виконавчий апарат обласної ради. Протягом звітного періоду працівники виконавчого апарату належним чином здійснювали покладені на них обов’язки із забезпечення діяльності ради, надавали якісну організаційну та консультативно-методичну допомогу в роботі постійних комісій, Президиум областного Совета, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради, забезпечували взаємодію з органами виконавчої влади, Местное самоуправление, их должностных лиц.

Налагоджена тісна взаємодія працівників виконавчого апарату та депутатського корпусу з питань підготовки пленарних засідань ради і опрацювання проектів рішень.

За звітний період до обласної ради надійшло 1950 документів різного типу, виконавчим апаратом вжито заходів щодо їх своєчасного виконання. За цей період підготовлено і відправлено понад 700 вихідних документів, опрацьовано більше 300 проектів рішень обласної ради та 407 проектів розпоряджень голови обласної ради, у тому числі з кадрової роботи – 271.

За цей період представлено обласну раду у тридцяти судових засіданнях у судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських судах із підготовкою усіх необхідних процесуальних документів.

Протягом звітного періоду до обласної ради надійшло 54 запити на публічну інформацію (10 – поштою, 44 – електронною поштою), из них: 11 – запитів від юридичних осіб, 43 – від фізичних осіб. У відповідь на інформаційні запити надано запитувану інформацію або копії документів по 33 запитах, То есть 61%. Перенаправлено належним розпорядникам інформації 18 запросы, То есть 33%. Щодо трьох запитів (6%) відмовлено у наданні інформації, оскільки вони стосувалися відомостей, розпорядником яких не є обласна рада.

Обращения граждан» – один із дієвих способів взаємодії населення із владою. З метою забезпечення реалізації та гарантування прав на звернення в обласній раді затверджені графіки особистого прийому громадян керівництвом ради.

За цей період до обласної ради надійшло 1852 звернення громадян, включая: 1071 обращение було подано особисто громадянами, 380 хиты − під час прийому керівництвом та депутатами обласної ради, 358 – надійшло поштою, 43 – Отправить по электронной почте. З урахуванням колективних звернень (16), до обласної ради звернулись всього 2183 лица.

У розрізі територіальних громад: m. Ужгород (480 – 25,9%), Ужгородский район (171 – 9,2%), Перечинский район (146 – 7,8%) Виноградовский район (166 – 8,9%) та Хустський район (158 – 8,5%),
m. Мукачево (72 – 3,8%), Мукачевский район (125 – 6,7%).

За соціальним статусом заявників найбільше звернень від пенсіонерів (744 – 40,1), люди с ограниченными возможностями (539 – 29,1%), Многодетные семьи (126 – 6,8%), детей-инвалидов (188 – 10,1%), учасників АТО (152 – 8,2%), внутрішньо-переміщених осіб (16 – 1%), матерей-одиночек (9 – 0,5%).

Переважна кількість заяв і скарг стосувалися питань соціального захисту – 1712, То есть 92,4%. В частности,, за звітний період до обласної ради звернулося 1640 Закарпатье (люди с ограниченными возможностями, пожилых людей, хворі, які потребують лікування, одинокі громадяни похилого віку, багатодітні, сироти, учасники АТО), з яких станом на 14.11.2018 года 1071 человек отримала матеріальну допомогу за програмою «Турбота» на суму близько 2,0 млн..

Протягом зазначеного періоду відповідно до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки, утверждена регионального Совета 16.02.2017 №666, керівництвом Региональный Совет 36 учасникам АТО виділено 158 тыс.грн. ГРН., из них 93 10 пораненим та травмованим; депутатами обласної ради надано: допомоги – 338 важкохворим громадянам на суму 2,8 млн.; одноразової матеріальної допомоги – 226 малозабезпеченим громадянам на суму более чем 600 ТЫС.грн.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» основним інструментом для висвітлення діяльності обласної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є офіційний веб-сайт обласної ради, який постійно наповнюється. Вопрос, що вносяться на розгляд сесій обласної ради, розміщуються на інтернет-сторінці, а тому депутати мають змогу завчасно знайомитися із проектами рішень та матеріалами до них. Після завершення пленарних засідань усі рішення обласної ради та результати поіменного голосування обов’язково оприлюднюються у визначені терміни.

За звітний період підготовлено та опубліковано на сайті облради 590 інформаційних матеріалів про діяльність голови облради, его заместитель, депутаты, роботу профільних комісій, Президиум, пленарних засідань сесій облради, а також прийому громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіку тощо.

Так, про міжнародну співпрацю підготовлено 31 матеріал, про роботу профільних комісій та президії – 58; про пленарні засідання – 6; про діяльність голови облради – 98; про діяльність першого заступника голови облради – 45; про діяльність заступника голови облради – 28; про проекти рішень та затверджені програми – 113; депутатські запити та звернення до вищих органів державної влади – 55, анонси – 39; про конференції, форуми, круглі столи – 49. Відтак усі матеріали оприлюднювалися на різних Інтернет-сайтах та у соціальній мережі.

На сторінках всеукраїнських видань, в т. h. парламентської газети «Голос України», публікувалось ряд розлогих інтерв’ю із керівництвом облради, а в обласній газеті «Новини Закарпаття» під рубрикою «Площа Народна, 4» оприлюднювалися різні інформаційні матеріали про участь керівництва облради у заходах, які проводились в області, ділових зустрічах і перемовинах з керівниками партнерських регіонів сусідніх держав та делегацій. Усі інформації також оприлюднювались на сторінках районних та міських видань.

Систематично висвітлювалась робота облради в обласних газетах: «Ужгород», «Карпатський об’єктив», «РІО», «Срібна Земля Фест», «Неділя». В дополнение, після кожного пленарного засідання відбувалися прес-конференції за участю голови облради, який коротко коментував результати прийнятих рішень депутатським корпусом та розглянуті актуальні питання щодо діяльності краю. Відтак відеосюжети транслювалися телеканалами «Тиса-1», «М-студіо», Перший кабельний, «Уж-інформ», «Сіріус», 21-каналом. Також очільник облради надавав стислі інтерв’ю зазначеним місцевим телеканалам та BBC Україна (Українська служба Британської телерадіомовної корпорації). Коментарі голови облради до різних актуальних тем включені та трансльовані у відеосюжетах ТРК Україна, ІСТV, Інтер, 1+1, НТН, Новий канал, СТБ.

Слід відзначити успішне творче співробітництво депутатів обласної ради із Інтернет-виданнями та електронними ЗМІ.

В целом продуктивна робота обласної ради – це результат партнерської діяльності облради і обласної державної адміністрації, взаимодействия местного самоуправления и исполнительной власти, владних структур, учреждения, организаций, громадськості краю щодо соціально-економічного і культурного розвитку області, визначення пріоритетів спільної участі у пошуку та здійсненні оптимальних шляхів із розв’язання важливих проблем рідного Закарпаття.


Дома  Карта   электронной почты: admin@zak-rada.gov.ua Вверх