26 лютого 2021

ОГОЛОШЕННЯ

Четвер, 30 липня 2020, 14:33

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства
«Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради.

Правові підстави проведення конкурсу:

Рішення обласної ради від 20.12.2019 №1656 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників державних, комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».

Розпорядження голови обласної рад від 10.07.2020 № 17-р «Про оголошення конкурсу та початок формування конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора обласного комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради».

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради від 28.07.2020 № 19-рд «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради»

Найменування та місце знаходження комунального підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради

Юридична адреса: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Другетів, 72.

Основні напрями діяльності:

Код КВЕД: 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний); 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок; 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

Основною метою діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я» ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ є виконання функцій стосовно забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров’я, проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) та моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, лабораторної діяльності та боротьби з епідеміями.

Статут та структура: КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я» ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я» ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ:

загальний фонд затверджений на 2020 рік – 7 680 394,71 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 31.07.2020.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:  28.08.2020 включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: м.Ужгород, площа Народна, 4, каб. 209 (Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації).

Номери телефону та адреса електронної пошти для довідок: (0312) 63-04-32, kadr.doz@gmail.com.

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

1.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади.

2.Копія паспорта громадянина України.

3.Резюме у довільній формі.

4.Автобіографія.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.

6.Згода на обробку персональних даних.

7.Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах.

8.Довідка про відсутність судимості.

9.Медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (сертифікат).

10. Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою.

11. Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, за встановленою формою.

12. Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подавати в запечатаному вигляді.

Дата видачі довідки не повинна перевищувати 30 календарних днів на день подачі документів для участі у конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів буде нести претендент.

Вимоги до претендентів:

  • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;
  • стаж роботи на керівних посадах – 7 років. До керівних посад у розумінні цього пункту, відносяться посади, зазначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 78 ,,Охорона здоров’я”, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 29 березня 2002 р. №117 (зі змінами) в чинній редакції наказу, в період займання таких посад.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку медичного закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачається:

  • план реформування медичного закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань медичного закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників медичного закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку медичного закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності медичного закладу.

Умови праці керівника закладу та істотні умови контракту:

Особливості режиму робочого часу керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.

Керівнику виплачується матеріальна допомога на оздоровлення під час надання основної щорічної відпустки, відповідно до чинного законодавства України. Матеріальна допомога виплачується не більше ніж один раз на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата, виходячи з установлених керівнику розмірів сум:

– посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом підприємства, відповідно до чинного законодавства України;

– надбавки та доплати відповідно до чинного законодавства України.

– підвищень посадового окладу згідно із чинним законодавством України.

Премія керівнику виплачується на принципах, обумовлених Колективним договором підприємства та Положенням про преміювання працівників підприємства.

У разі невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни,  затримки більше ніж на місяць заробітної плати працівникам премія керівнику не нараховується.

Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

Дата і місце проведення конкурсу:

Дату проведення конкурсу буде визначено на другому засіданні конкурсної комісії після розгляду поданих документів.

Додатки до оголошення додаються:

  1. Заява про допуск до конкурсу
  2. Згода на обробку персональних даних
  3. Попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”
  4. Заява про відсутність конфлікту інтересів

 

 

 


На головну  Мапа   e-mail: admin@zak-rada.gov.ua Вгору