Оголошення про конкурс

Print Friendly, PDF & Email

Наглядова рада Установи «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області» (Агенція) оголошує конкурс на посаду Директора Агенції з терміном призначення на 3 роки з можливістю подальшого перепризначення на наступний термін за результатами роботи.

Претенденти у віці від 25 до 65 років для участі у конкурсі подають на ім’я Наглядової ради до 14 лютого 2020 року включно свої Резюме в електронному форматі обсягом не більше 3-х стор. машинопису шрифту 12 Time New Roman з коротким описом таких блоків об’єктивних даних:

1. Дата і місце народження. Нинішнє місце роботи і займана посада, місто (село, селище) проживання.

2. Дані про вищу освіту і отриману базову спеціальність (в галузях і напрямках економічної, юридичної, технічної, природничої або управлінської освіти). Дані про наявність наукового ступеню та наукового звання, про другу вищу освіту, про підвищення кваліфікації, стажування тощо та отримані сертифікати.

3. Рівень знання іноземних мов і зокрема англійської мови.

4. Дані про трудову діяльність і займані посади (коротко).

5. Участь у виборних органах місцевого самоврядування та громадських об’єднаннях. Досвід комунікацій з владними структурами, медіа і громадськістю.

6. Досвід діяльності (роботи) щодо розробки та виконання проектів регіонального та місцевого розвитку (у  тому числі, з фінансуванням за рахунок бюджету, програм міжнародної технічної допомоги, транскордонного співробітництва тощо) – з коротким переліком основних проектів та вказанням ролі претендента у цих проектах, а також – досвід управління колективом (и) виконавців.

7. Контактні дані (телефон, E-mail).

На 2-му етапі Конкурсу Наглядова рада Агенції проведе співбесіду з тими відібраними претендентами. Резюме яких відповідає наведеним вимогам у переліку пп. 1-7, та проведе рейтингове голосування.

Резюме надсилати на  e-mail: admin@zak-rada.gov.ua та копію на e-mail: zakarpatya@ukr.net до 20.00 14 лютого 2020 року.

Додаткові запитання надсилати на e-mail: zakarpatya@ukr.net