ОГОЛОШЕННЯ

Print Friendly, PDF & Email

Національне Агентство Розвитку Угорщини, що виступає у якості Спільного Органу Управління Програми, у співпраці з Міністерством сільського господарства та розвитку сільської місцевості Словацької Республіки, Міністерством регіонального розвитку та туризму Румунії, а також Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 30 вересня 2011 року оголосило

третій конкурс на подання заявок у рамках

Програми прикордонного співробітництва ЄІСП

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013

Програму ухвалено резолюцією Європейської Комісії № C(2008)5146 від 23 вересня 2008 року.

Предмет конкурсу: В рамках конкурсу на подання заявок відкривaється можливість підтримки транскордонної співпраці в області сталого економічного розвитку, туризму, розвитку людських ресурсів, освіти, культури та інновацій, а також охорони довкілля та природи.

Джерело фінансування: Проекти, яким надаватиметься ґрантова підтримка, будуть профінансовані за рахунок коштів Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (ЄІСП) та трьох країн-членів Європейського Союзу, що беруть участь у програмі.

Орієнтовний бюджет конкурсу складає: 8 000 000 євро з джерел ЄІСП.

Прийнятні території:

Угорщина: область Соболч-Сатмар-Берег, область Боршод-Абауй-Земплен

Словаччина: Кошицький край, Пряшівський край

Румунія: повіт Сатмар, повіт Марамуреш, повіт Сучава

Україна: Закарпатська область, Івано-Франківська область, Чернівецька область

Прийнятні апліканти: Діючі на прийнятній території програми місцеві та обласні органи самоврядування, їх об’єднання та створені ними організації, неурядові організації (релігійні організації, фонди, асоціації, суспільно корисні товариства, а також суспільно корисні неприбуткові компанії), освітні установи, агентства розвитку, відомства з питань екології та водного господарства, торгово-промислові палати, національні парки, туристичні організації, центри працевлаштування, міжнародні організації тощо.

У здійсненні проекту в якості Партнерів обов’язково повинні брати участь принаймні одна організація з України та одна організація з будь якої країни-члена ЄС (Угорщини, Словаччини або Румунії), що розташовані на прийнятній території програми.

Застосовувана процедура: Заявки можна подавати в рамках відкритої процедури з одним раундом подання.

Місце подання заявок: Заявки приймаються виключно Спільним Технічним Секретаріатом Програми (VÁTI, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)

Кінцевий термін подання заявок: 31 січня 2012 року, до 14:00 години за центрально-європейським часом

Подальшу детальну інформацію про програму, умови даного конкурсу на подання заявок, повний аплікаційний пакет, а також інформацію про проведення інформаційних днів в Україні можна знайти на сайті програми:  http://www.huskroua-cbc.net

БАЖАЄМО УСПІШНОЇ УЧАСТІ У КОНКУРСІ!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


**