Про анулювання довіреності

Print Friendly, PDF & Email

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Закарпатської обласної ради

вiд 15.07.2011 року №34/01-48
м.Ужгород

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Анулювати  довіреність від 5 липня 2011 року № 01-17/395, видану Маник Тетяні Миколаївні, мешканці Закарпатської області, м.Ужгорода, вул. Лозова,18, представляти інтереси обласної ради в усіх судах України з усіма правами, наданими законом стороні, представнику, в тому числі з правом підпису, відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату обласної ради Поповича М. А.

Голова  ради                                     І. Балога