Про розподіл обов’язків та повноважень між головою обласної ради, першим заступником та заступниками голови обласної ради

Print Friendly, PDF & Email


ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

14.12.2021

м. Ужгород

№213-К

Про розподіл обов’язків та повноважень
між головою обласної ради, першим заступником
та заступниками голови обласної ради

Відповідно до статей 55, 56, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень обласної ради від: 25.11.2021 № 434 «Про голову Закарпатської обласної ради VIII скликання», 25.11.2021 № 442 «Про повноваження голови обласної ради», 25.11.2021 № 444 «Про першого заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання», 25.11.2021 № 445 «Про заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання», 02.12.2021 №477  «Про заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання»:

І. Затвердити такий розподіл обов’язків та повноважень між головою, першим заступником та заступниками голови обласної ради:

 1. Голова обласної ради Чубірко В. В.:

1.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю обласної ради та забезпечує виконання повноважень, визначених Конституцією України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України та несе персональну відповідальність за їх дотримання.

1.2. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

1.3. Відповідно до Регламенту роботи обласної ради скликає сесії обласної ради, повідомляє депутатів та доводить до відома населення про час і місце проведення сесії, питання, які передбачається винести на розгляд сесії ради, веде пленарні засідання, підписує рішення ради та протоколи сесій.

1.4. Координує роботу першого заступника, заступників голови обласної ради.

1.5. Очолює виконавчий апарат обласної ради та здійснює його керівництво.

1.6. Затверджує Положення про виконавчий апарат обласної ради.

1.7. В межах своїх повноважень видає розпорядження.

1.8. Призначає і звільняє працівників виконавчого апарату обласної ради та працівників патронатної служби в порядку, передбаченому законодавством.

1.9. Організовує роботу президії ради, проводить засідання та вносить питання на її розгляд. Погоджує пропозиції щодо запрошення на засідання президії службових та посадових осіб. Підписує протоколи засідань президії обласної ради.

1.10.  Координує діяльність постійної комісії з питань бюджету, дає їй доручення, сприяє проведенню засідань, організації виконання її рекомендацій.

1.11.  Виступає розпорядником бюджетних коштів на утримання ради і виконавчого апарату. Має право першого підпису рахунків, платіжних доручень та інших банківських, фінансових і господарських документів.

1.12. За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та її органів.

1.13. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, вивчення громадської думки, організацію оприлюднення рішень ради.

1.15. Координує діяльність підприємств, установ та організацій обласної комунальної власності.

1.16. Співпрацює з правоохоронними органами, військовими формуваннями, що дислокуються на території області.

1.17. Затверджує розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови обласної ради, положення про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради та посадові інструкції працівників патронатної служби обласної ради.

1.18.  Здійснює керівництво у справі охорони державної таємниці в обласній раді та контроль за виконанням заходів із дотримання чинного законодавства з питань охорони державної таємниці посадовими особами обласної ради.

1.19.  Веде особистий прийом громадян.

1.20.  Утворює для сприяння у здійсненні повноважень обласною радою консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання та затверджує персональний склад.

1.21.  Сприяє депутатам обласної ради у здійсненні ними депутатських повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформації про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

1.22.  Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

1.23.  Вирішує інші питання за дорученням обласної ради.

 1. Перший заступник голови обласної ради Шекета А. А.:

2.1.    Здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України та несе персональну відповідальність за їх дотримання.

2.2.    Здійснює повноваження голови обласної ради у разі відсутності голови ради на підставі його розпорядження або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин.

2.3.    Забезпечує підготовку проєктів рішень, які виносяться на розгляд сесій ради з питань: розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій; екології та використання природних ресурсів; культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту; транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.

2.4.    Координує діяльність постійних комісій з вищезазначених питань, дає їм доручення, сприяє проведенню засідань, організації виконання їх рекомендацій.

2.5.    Бере участь у роботі постійних комісій обласної ради, сесій місцевих рад, зборів громадян, трудових колективів, забезпечує розгляд звернень органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадян. Веде особистий прийом громадян.

2.6. Представляє раду, за дорученням голови, у відносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах.

2.7. Координує дії із заступниками голови Закарпатської облдержадміністрації, керівниками департаментів, управлінь та відділів облдержадміністрації, інших зацікавлених органів щодо своєчасного опрацювання матеріалів, які подаються ними на розгляд сесій обласної ради з питань, перелічених у п. 2.3., а саме:

 • екології та природних ресурсів;
 • економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням;
 • інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • єврорегіональної співпраці;
 • культури та національностей;
 • інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління туризму та курортів.

Представляє інтереси обласної ради у взаємовідносинах із обласними управліннями, установами, та організаціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади з питань, перелічених у п. 2.3 цього розпорядження.

2.8.    Вирішує питання співпраці обласної ради з органами місцевого самоврядування Хустського та Мукачівського районів.

2.9. Відповідає за перепідготовку та навчання посадових осіб місцевого самоврядування, надання допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування.

2.10.  Забезпечує взаємодію з політичними партіями, громадськими організаціями, органами самоорганізації населення, ветеранськими організаціями.

2.11.  Розглядає питання архітектурно-планувальних завдань та підготовки правил забудови і благоустрою населених пунктів, організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування.

2.12.  Сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок.

2.13.  Вирішує інші питання за дорученням голови обласної ради або ради.

 1. Заступник голови обласної ради Дем’янчук В. І.:

3.1.    Здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України та несе персональну відповідальність за їх дотримання.

3.2.    У разі відсутності першого заступника чи заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює його повноваження.

3.3. Забезпечує підготовку проєктів рішень, які виносяться на розгляд сесій ради з питань: охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС; регіонального розвитку, комунального майна та приватизації; адміністративно-територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу та розвитку села, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.

3.4. Координує діяльність постійних комісій з вищезазначених питань, дає їм доручення, сприяє проведенню засідань, організації виконання їх рекомендацій.

3.5. Організовує надання депутатам обласної ради допомоги для здійснення ними своїх повноважень.

3.6. Координує дії із заступниками голови Закарпатської облдержадміністрації, керівниками департаментів, управлінь та відділів облдержадміністрації, інших зацікавлених органів щодо своєчасного опрацювання матеріалів, які подаються ними на розгляд сесій обласної ради з питань, перелічених у п. 3.3., а саме:

 • агропромислового розвитку;
 • охорони здоров’я;
 • релігій та міжконфесійних відносин;
 • соціального захисту населення;
 • містобудування та архітектури;
 • служби у справах дітей.

Представляє інтереси обласної ради у взаємовідносинах із обласними управліннями, установами, та організаціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади з питань, перелічених у п. 3.3 цього розпорядження.

3.7.    Проводить особистий прийом громадян.

3.8. Забезпечує зв’язок із засобами масової інформації, оприлюднення в них важливих питань місцевого значення та рішень ради.

3.9. Вирішує питання співпраці обласної ради з органами місцевого самоврядування Рахівського та Тячівського районів.

3.10.  Вирішує інші питання за дорученням голови обласної ради або ради.

 1. Заступник голови обласної ради Сушко А. А.:

4.1.    Здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України та несе персональну відповідальність за їх дотримання.

4.2.    У разі відсутності першого заступника чи заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює його повноваження.

4.3. Забезпечує підготовку проєктів рішень, які виносяться на розгляд сесій ради з питань: регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності; освіти, науки, духовності та національних меншин.

4.4. Координує діяльність постійних комісій з вищезазначених питань, дає їм доручення, сприяє проведенню засідань, організації виконання їх рекомендацій.

4.5. Відповідає за узагальнення пропозицій і зауважень щодо сприяння інвестиційній діяльності на території області та за дорученням голови обласної ради готує відповідні проєкти документів.

4.6. Організовує надання депутатам обласної ради допомоги для здійснення ними депутатських повноважень.

4.7. Координує дії із заступниками голови Закарпатської облдержадміністрації, керівниками департаментів, управлінь та відділів облдержадміністрації, інших зацікавлених органів щодо своєчасного опрацювання матеріалів, які подаються ними на розгляд сесій обласної ради з питань, перелічених у п. 3.3., а саме освіти і науки, молоді та спорту.      

Представляє інтереси обласної ради у взаємовідносинах із обласними управліннями, установами, та організаціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади з питань, перелічених у п. 4.3 цього розпорядження.

4.8.    Проводить особистий прийом громадян.

4.9.   Забезпечує зв’язок із засобами масової інформації, оприлюднення в них важливих питань місцевого значення та рішень ради.

4.10.  Вирішує питання співпраці обласної ради з органами місцевого самоврядування Ужгородського та Берегівського районів.

4.11.  Вирішує інші питання за дорученням голови обласної ради або ради.

ІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

Голова ради                                    Володимир ЧУБІРКО