17 квітня 2021

Про забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних»

Вівторок, 3 січня 2012, 13:06

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Закарпатської обласної ради

30.12.2011 м. Ужгород №59/01-48


Про забезпечення виконання вимог
Закону України «Про захист персональних даних»

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 9 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VІ, керуючись Положенням про Державний реєстр баз персональних даних та порядок їх ведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №616 та Порядком подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних, що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2011 №1824/5.

  1. Сформувати Базу персональних даних працівників Закарпатської обласної ради у формі картотек персональних даних та в електронній формі.
  2. Володільцем та розпорядником Бази персональних даних працівників Закарпатської обласної ради вважати виконавчий апарат Закарпатської обласної ради.
  3. Місцезнаходженням Бази персональних даних Закарпатської обласної ради вважати  адресу: 88008 площа Народна, 4.
  4. Метою обробки персональних даних вважати забезпечення реалізації:

–      трудових відносин;
–      адміністративно-правових відносин,
–      податкових відносин;
–      відносин у сфері бухгалтерського обліку,
–      підготовки внутрішніх документів обласної ради з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, які згідно чинного законодавства України вимагають обробки персональних даних.

5. Встановити, що збору та обробці підлягають наступні категорії даних:

5.1.  паспортні дані;
5.2.  особисті відомості (родинний стан, склад сім’ї тощо);
5.3.  ідентифікаційний код;
5.4.  освіта (професія, спеціальність, кваліфікація, додаткова освіта тощо);
5.5.  дані, щодо підтвердження кваліфікаційних вимог (знання мов, посвідчень тощо);
5.6.  відомості про трудову діяльність;
5.7.  відомості про перебування за кордоном (робота, службове відрядження тощо);
5.8.  відомості про військовий облік;
5.9.  дані щодо здоров’я у межах, встановлених законодавством;
5.10. дані щодо підтвердження прав на пільги, встановлені законодавством;
5.11. контактні особисті дані (адреса, телефон, електронна пошта тощо);
5.12. електронні ідентифікаційні дані, фото;
5.13. інші дані, необхідні для обробки, у межах, визначених законодавством України.

6. Вважати правовими підставами для обробки персональних даних відповідно ст.11 Закону України «Про захист персональних даних»:

– згоду суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
– дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю бази персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.

7. Надати право на обробку персональних даних працівників Закарпатської обласної ради,  лише відповідно до закону та їх професійних і службових обов’язків, таким працівникам виконавчого апарату:

–      начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення;
–      начальнику загального відділу.

8. Визначити осіб, зазначених у пункті 7 цього розпорядження, відповідальними за:

–      забезпечення захисту персональних даних, що за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом і містяться у формі відомостей на паперових та електронних носіях інформації;
–      нерозголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних і службових обов’язків.

9. Визначити відповідальними за забезпечення зовнішнього та внутрішнього захисту персональних даних в електронній формі у базі персональних даних від незаконної обробки і незаконного доступу до них заступника керуючого справами Бібена І. І. та завідувача сектора інформаційного забезпечення виконавчого апарату ради Пуравця О. П.

10. Заступнику керуючого справами виконавчого апарату  (Бібен І. І.) забезпечити організацію:

– отримання від суб’єктів персональних даних Згоди на збір та обробку персональних даних та надання повідомлень про їх права;
– отримання Зобов’язань про нерозголошення персональних даних працівниками, яким надано право доступу до Бази персональних даних працівників Закарпатської обласної ради.

11. Затвердити Типову форму Згоди на збір та обробку персональних даних (Додаток 1).

12. Затвердити Типову форму Зобов’язання про нерозголошення персональних даних (Додаток 2).

13. Визначити начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату ради (Куруц В. Ф.) відповідальним за організацію реєстрації Бази персональних даних Закарпатської обласної ради у Державному реєстрі баз персональних даних.

14. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату обласної ради Поповича М. А.

Голова ради                                           І. Балога


На головну  Мапа   e-mail: admin@zak-rada.gov.ua Вгору