Профільна комісія облради розгляне питання про благоустрій населених пунктів краю у 2018 році

Print Friendly, PDF & Email

Готуючись до 15 –ї сесії облради, профільна депутатська комісія вивчить проект рішення «Про хід виконання у 2018 році Програми із благоустрою населених пунктів Закарпатської області на 2017–2020 роки».

Згадана Програма передбачає реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення благоустрою територій населених пунктів області, покращення екологічного й санітарного стану регіону, удосконалення конкурентних відносин у сфері благоустрою, бездотаційне, самоокупне функціонування підприємств благоустрою, покращення їх матеріально-технічної бази шляхом залучення інвестиційних, кредитних коштів.

Визначено фінансування за рахунок бюджетів різних рівнів, коштів підприємств, інвестиційних вкладень, спонсорської допомоги та інших джерел, що не заборонені законодавством, – 660,0 млн грн.
Щодо результатів виконання Програми, то автор проекту рішення‒ департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації зазначає, що реалізація заходів здійснювалась виключно за рахунок коштів місцевих бюджетів і власних коштів підприємств, і з державного бюджету кошти не виділялися.

На основі місцевих програм, затверджених у райдержадміністраціях і міськвиконкомах, було сформовано основні заходи й завдання з благоустрою населених пунктів краю.
Відповідно до звітів про виконання Програм кошти торік спрямовувалися на: утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів області ‒ 122, 959 млн грн; зовнішнє освітлення вулиць у населених пунктах області ‒ 22, 454 млн грн; санітарне очищення територій населених пунктів області (поводження з твердими побутовими відходами) ‒1,227 млн грн; утримання зелених насаджень у населених пунктах області ‒ 24,877 млн грн; похоронну справу ‒6, 260 млн грн.

Загалом у сферу благоустрою територій населених пунктів залучено кошти місцевих бюджетів та інших у сумі 177,777 млн грн.

Прес-служба облради