16 Апрель 2021

Реалізація Програми розвитку профтехосвіти підвищила престижність робітничих професій

Понедельник, 15 Май 2017, 10:31

Про це йдеться у проекті рішенні «Про результати виконання Програми розвитку професійно-технічної освіти на 2012 – 2016 годы, який вноситься на розгляд сьомої сесії облради.

Як зазначають розробники даного проекту рішення, мета Програмистворення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, нацеленные на удовлетворение потребностей человека, общество и государство, а также обеспечение равного доступа к профессионально-технического образования.

У процесі структурних та соціально-економічних змін, що здійснюються в Україні, винятково важливого значення набуває проблема забезпечення галузей економіки кваліфікованими робітничими кадрами. Вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників зумовлюють необхідність модернізації та подальшого розвитку системи професійно-технічної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби ринку праці.

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми було об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органы местного самоуправления, предприятия, установ та об’єднань профспілок, організацій роботодавців, научные учреждения, учебные заведения.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становив 55429,0 тыс.грн. ГРН., включая 31490,0 тыс.грн. ГРН. — по причине областного бюджета, 11460,0 тыс.грн. грн – державного бюджету, 12479,0 тыс.грн. ГРН. — інші джерела, не заборонені законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнювався під час складання проекту обласного бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачені головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми. В 2013 році на виконання завдань і заходів Програми розвитку професійно-технічної освіти на модернізацію матеріально-технічної бази відповідно до розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 22.07.2013 № 240 було спрямовано 3 200,00 тыс.грн. грн для оснащення сучасним обладнанням.

Відповідно до завдань і заходів Програми розвитку професійно-технічної освіти на 2012–2016 роки виконано низку завдань, в частности,: оптимізація мережі, створення центрів із впровадження інноваційних технологій на базі державних профтехзакладів та мережі електронних бібліотек; оснащення закладів сучасним обладнанням та технікою; забезпечення розвитку інформатизації ПТНЗ та доступу їх до світових інформаційних ресурсів; організація та проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування на виробництві педагогічних працівників ПТНЗ за оновленими навчальними програмами; забезпечення проведення капітального ремонту будівель, структуры, комунікацій та обладнання професійно-технічних навчальних закладів області, а також проведення профорієнтаційної роботи з молоддю із залученням об’єднань профспілок, организаций, работодатели; участь у всеукраїнських конкурсах; організація та проведення регіональних конкурсів, виставок-ярмарків робітничих професій та ін..

Реалізація завдань Програми впродовж 2012–2016 років дала змогу: упровадити нові державні стандарти, що підвищить рівень працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, забезпечити їх професійну відповідність вимогам сучасного ринку праці; модернізувати матеріально-технічну базу державних професійно-технічних навчальних закладів;запровадити новий порядок формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах;посилити роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців щодо визначення напрямів та обсягів підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням потреб ринку праці; підвищити престижність робітничих професій.

Прес-служба Закарпатської облради


Дома  Карта   электронной почты: admin@zak-rada.gov.ua Вверх