- Закарпатской областной Совет - https://zakarpat-rada.gov.ua -

Робоча група подала звіт комплексної оцінки ефективності виконання обласних цільових програм

У ході другого пленарного засідання 10 сесії облради депутати ухвалили рішення «Про звіт робочої групи із проведення комплексної оцінки ефективності виконання обласних цільових програм».

Как вы знаете, враховуючи пропозиції окремих депутатів та профільних комісій, було створено робочу групу для проведення моніторингу обласних цільових програм на предмет їх виконання відповідальними виконавцями, финансирование, звітування тощо. Її склад був визначений розпорядженням голови обласної ради Михайла Рівіса.

Задача, які ставились перед робочою групою, були чіткими, и это — оптимізація обласних цільових програм шляхом їх узагальнення, укрупнення, скорочення; визначення додаткових джерел фінансування за програмами; скорочення кількості обласних програм та підвищення ефективності їх реалізації; покращення координації дій з виконання обласних галузевих (Цель) программы.

У довідці про стан фінансування та реалізації регіональних галузевих програм зазначається, что на 2017 рік з обласного бюджету передбачалось фінансування 56 програм на суму 225,9 миллионов долларов США. По состоянию на 31 Декабрь 2017 профінансовано 212,3 миллионов долларов США, залишок асигнувань за 2017 год – 0,7 миллионов долларов США. На 2018 рік з обласного бюджету передбачається фінансування 45 програм на суму 151,3 миллионов долларов США.

У цілому до переліку регіональних цільових програм, що увійшли до Програми соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2017 рік і які передбачалося реалізувати у 2017 год, було включено 72 програми трьох напрямів: «Соціальні» (42 Программа), «Економічні» (19 программы), «Екологічні» (11 программы).

У перелік регіональних цільових програм, що увійшли до згаданої Програми на 2018 рік і які передбачається реалізувати впродовж цього року, включено 54 програми згаданих трьох напрямів.

Так, виходячи з аналізу діючих обласних (регіональних) программы, затверджених рішеннями облради (по состоянию на 1 Ян 2018 года) та пропонованих до розгляду робочою групою, в области действия 107 програмних документів, які підпадають, або можуть підпадати під розуміння та визначення «програма», «цільова програма», «регіональна програма». У ході розгляду цих документів частина з них членами робочої групи до уваги не бралася, оскільки термін дії таких програмних документів вийшов, завдання втратили актуальність, а частина навіть вже зняті з контролю та випадково потрапили до розгляду членами робочої групи.

Моніторинг програм економічного спрямування засвідчив, що за цією частиною фінансування програм є недостатнім, увага до виконання завдань, визначених існуючими програмами, менша, ніж до програм соціального та гуманітарного блоків.

Предметно вивчила робоча група й інфраструктурні та соціальні програми, програми у сфері екології та охорони навколишнього середовища, інформаційної підтримки та роботи зі ЗМІ, цивільного захисту населення, культури та нацменшин, здравоохранение, молодіжної політики і спорту.

За результатами такого вивчення дійшла висновку , що частина програм, які увійшли до переліку Програми соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2018 год, не отримали фінансування. Відповідальним виконавцям пропонується завчасно планувати фінансування обласних програм, про що інформувати департаменти фінансів та економічного розвитку для своєчасного формування проектів рішень про бюджет та програму соціально-економічного і культурного розвитку.

Також відмічено, що частина звітів про програми (їх виконання, хід реалізації тощо) проходить депутатські комісії за повною процедурою, що приводить до великої кількості технічних рішень зі схвалення звітів про виконання таких програм, що цілком може бути віднесене до компетенції відповідних профільних комісій.

Рекомендовано виконавцям програм у відповідності до рішень про такі програми інформувати обласну раду про виконання (чи хід реалізації) програми із підготовкою повної інформації про програму для профільної комісії. Профільним комісіям приймати рішення про необхідність заслуховування звітів перед сесією у випадках, коли такий звіт не погоджений комісією, завдання програми повністю виконані та у разі повного завершення програми.

Звернуто увагу, що часто замовники приймають рішення про розробку нової обласної програми без розгляду питання про можливість її включення до вже існуючих програм.

То ж робоча група вбачає за потрібне підтримати необхідність внесення змін до порядку розробки обласних програм, звітувань за ними та моніторингом за їх реалізацією, спростивши ряд процедур та одночасно підкресливши необхідність більш комплексного підходу до реалізації регіональних галузевих програм. А для більш ефективного виконання завдань, визначених звітом, — вбачає можливим відповідні зміни провести у два етапи. Внаслідок впровадження таких етапів оптимізації обласних програм, до їх реалізації залишиться:1 етап (1 Ян 2019 года) – 66 программы (оптимізовано 17 программы); 2 етап (1 Ян 2021 года) – 53 Программа (оптимізовано 30 программы).

У документі також наголошується, что, зважаючи на те, що наразі обласною радою вже опрацьовуються окремі проекти рішень, дані цифри можуть бути неточними.

Пресс-служба Совета