- Закарпатська обласна рада - https://zakarpat-rada.gov.ua -

Розроблено порядок компенсації для суб’єктів малого та середнього підприємництва, які залучили кредити для реалізації інвестпроектів

На розгляд депутатів облради вноситься проект рішення «Про Порядок часткового відшкодування з обласного бюджету  відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

Проект рішення розроблено департаментом економічного розвитку і торгівлі ОДА та завчасно оприлюднено на сайті облради за цим посиланням: https://zakarpat-rada.gov.ua/category/proekty-rishennya/

У документі визначено механізм проведення на конкурсних засадах відбору інвестиційних проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва області, який передбачає залучення коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за користування кредитами у національній та іноземній валюті (долари США, євро), що надаються банківськими установами суб’єктам малого та середнього підприємництва (юридичним особам та фізичним особам – підприємцям) на реалізацію інвестиційних проектів.

Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам малого та середнього підприємництва, які залучили кредити для реалізації інвестиційних проектів.

Право на одержання компенсації мають позичальники, які: не мають простроченої заборгованості з виплати зарплати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соцстрахування;забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відс. його вартості;розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку області тощо.

Інвестиційні проекти не можуть бути направлені на виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову та роздрібну торгівлю, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна.

Позичальники, які отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінорганізацій; визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство; перебувають у стадії ліквідації; подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану не мають права на одержання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими в банківських установах.

Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення Компенсації здійснюється конкурсною комісією, склад якої затверджується спільним розпорядженням голови ОДА  та голови облради і складається з однакової кількості їх представників. До роботи в конкурсній комісії залучаються представники профільної комісії облради з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.

Конкурсна комісія, в разі необхідності, утворює тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів інвестпроектів.

В документі також ідеться про  оприлюднення інформації про конкурс, заявки на участь у конкурсі, умови проведення конкурсу, розгляд та обговорення поданих матеріалів, а також визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів та їх оголошення.

Наголошується, що компенсація за кредитами надається в розмірі облікової ставки Нацбанку України, що діяла на дату укладання кредитного договору. У разі залучення кредитів в іноземній валюті сума часткового відшкодування відсоткової ставки визначається, виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Нацбанком України на момент укладання кредитного договору.

На переконання розробників цього проект рішення, його схвалення  надасть можливість  підвищити ефективність використання коштів обласного бюджету, виділених на розвиток підприємництва, а саме тих, що спрямовані на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття;  збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Прес-служба Закарпатської облради