- Закарпатской областной Совет - https://zakarpat-rada.gov.ua -

У ході 9-ої сесії обласні депутати затверджуватимуть Регіональну програму забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 годы

На розгляд депутатів Закарпатської облради виноситься проект рішення Про Регіональну програму забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 годы.

Метою Програми є зниження рівня інституційного догляду дітей шляхом розвитку системи соціальних послуг на рівні громади для запобігання розлученню дітей з їхніми родинами, забезпечення функціонування альтернативних форм догляду дітей, відмінних від інтернатних, мінімізація злочинності.

У документі інформовано, что во время 2012-2017 GG. в області спостерігається тенденція щодо зменшення кількості дітей-сиріт, дети, попечения. Якщо за станом на 31.12.2011 кількість таких дітей становила 2397, на 31.12.2012 – 2397; на 31.12.2013 – 2366, на 31.12.2014 – 2345, на 31.12.2015 – 2301, на 31.12.2016 — 2261, то за станом на 01.10.2017 – 2238.

Кількість дітей, що перебувають на утриманні інтернатних закладів, зменшується. В області припинено діяльність 3 інтернатних закладів для дітей-сиріт, дети, попечения: ліквідовано Виноградівський та Бенянський дошкільні навчальні заклади (Детский дом) інтернатного типу Закарпатської обласної ради та дитячий будинок „Дивосвіт” Мукачівської міської радинавчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги, а також Часлівецьку загальноосвітню спеціальну школу-інтернат для дітей-сиріт та дітей, попечения, реорганізовано в Часлівецьку загальноосвітню спеціальну школу-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради. На сьогодні на території області функціонують три заклади для дітей-сиріт та дітей, попечения, из них: Чинадіївський дошкільний навчальний заклад (Детский дом) интернат в Закарпатской областной Совет, і дві загальноосвітні школи-інтернат: Домбоківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів Закарпатської обласної ради та Перечинська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів Закарпатської обласної ради. У зазначених закладах утримуються виключно діти-сироти та діти, попечения, за станом на 01.10.2017 року в цих закладах перебувало 146 дітей з відповідним статусом, Тем не менее 101 Baby, перебуває на утриманні інших інтернатних закладів області.

Проводиться робота щодо розвитку сімейних форм виховання, а именно:: впродовж 2012 — 10 месяцев 2017 року до сімейних форм виховання влаштовано 2399 дети, включая: 443 – усиновлено, 1527 – передано під опіку/піклування фізичних осіб, 242 – влаштовано до прийомних сімей, Детские дома семьи типа, 187 — повернуто на виховання до батьків; создан 20 Детские дома семейного типа и 38 приемные семьи.

По состоянию на 30.09.2017 року в області функціонують 46 Детские дома семейного типа и 61 прийомна сім’я, у яких виховуються 400 сироты, дети, попечения. Відсоток дітей, охоплених сімейними формами виховання становить 84,3 процент.

Впродовж останніх років спостерігається суттєве зменшення рівня дитячої бездоглядності та безпритульності в області. Так за станом на 01.01.07 на обліку служб у справах дітей перебувало 214 дети, які систематично самовільно залишають місце постійного проживання, за станом на 01.01.2010 — 122 Baby, а за станом на 01.10.17 — 26.

Однако,, загострення соціально-економічної ситуації в країні може призвести до збільшення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а відтак і до збільшення кількості дітей, де батьки не займаються належним вихованням дітей. На утриманні інтернатних закладів, за заявою батьків перебувають 449 дети (за станом на 01.10.2017 года)

Аналіз обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів дає підстави стверджувати про зростання у 2017 році кількості підоблікових дітей, які проживають у функціонально-неспроможних сім’ях. Так, якщо на обліку за станом на 01.01.2017 року перебувало 709 дети, які проживали у 294 семей, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, то за станом на 01.07.2017 року кількість таких дітей та сімей зросла до 724 и 297 в соответствии с.

Одним із чинників такого зростання є недостатній рівень надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, достатня кількість „соціальних сиріт”, коли діти при живих батьках позбавлені сімейного оточення, як наслідок – влаштування дитини до інтернатного закладу, або набуття відповідного юридичного статусу.

Потребує також покращення якість підготовки громадян, які виявили бажання взяти на виховання у свою родину дитину-сироту, Baby, позбавлену батьківського піклування.

Так, розроблена Програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки має чіткі обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи їх виконання, завдання і заходи, очікувані результати, эффективность.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 55 456,0 тыс.грн. ГРН.. , включая: в 2018 році – 10 432,0 тыс., в 2019 році – 9 432,0 тыс., в 2020 році – 8 432,0 тыс., в 2021 році – 7 432,0 тыс., в 2022 році – 6 432,0 тыс., в 2023 році – 5 432,0 тыс., в 2024 році – 4 432,0 Тыс грн., в 2025 році – 3 432,0 Тыс грн..

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює служба у справах дітей облдержадміністрації, яке щороку звітує про стан виконання Програми обласній державній адміністрації та обласній раді.

Прес-служба Закарпатської облради