- Закарпатской областной Совет - https://zakarpat-rada.gov.ua -

У Закарпатській облраді працюватиме 9 комісій

На розгляд третього пленарного засідання другої сесії облради вноситься проект рішення про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІI скликання.

У Положенні означені завдання, функції та права постійних комісій, організація їх роботи, функціональна спрямованість та перелік постійних комісій. А таких комісій – 9:

1. На бюджет.

2. З питань розвитку бізнесу, производственная инфраструктура, Банковское дело и инвестиции.

3. З питань законності, правоохранительные, майна та приватизації, правила.

4. Образования, Наука, Культура, духовность, Молодежная политика, физической культуры и спорта, национальные меньшинства и информационной политики.

5. Вопросы экологии и природных ресурсов.

6. На здоровье.

7. Трудовые вопросы, занятости и социальной защиты населения.

8. З питань транскордонного співробітництва, развитие туризма и отдыха.

9. З питань агропромислового комплексу, розвитку села, административно-территориального и земельного устройства.

Комісії створені для вивчення, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, які належать до відання ради, контроль за осуществлением решений Совета.

Питання діяльності кожної постійної комісії обласної ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до чинного законодавства, Регламенту роботи обласної ради, Положення про постійні комісії та з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії обласної ради готують висновки і рекомендації, які підлягають обов’язковому розгляду органами, предприятия, учреждения, организаций, должностные лица, кому они адресованы. Результаты обзора и меры должны доводиться до комитетов по этике в них период.

Депутаты работают в постоянных комиссиях на добровольной основе.

У Положенні зазначається, що у разі необхідності за пропозицією голови обласної ради, першого заступника або заступника голови ради, депутата ради, протягом строку повноважень ради можуть бути утворені нові постійні комісії або реорганізовані раніше утворені комісії, змінено їх назви, пере обрано персональний склад постійних комісій. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії ради, однак має право брати участь у засіданні будь-якої постійної комісії ради з правом дорадчого голосу. Депутати за власним бажанням визначають постійні комісії, у яких працюватимуть. Депутат має право протягом терміну повноважень згідно з поданою заявою переходити в іншу постійну комісію, про що рада приймає відповідне рішення.

До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради, перший заступник та заступник голови ради.

Прес-служба Закарпатської облради