Як виконувалась у 2018 році обласна Програма «Питна вода Закарпаття» на 2012 – 2020 роки?

Print Friendly, PDF & Email

Це питання депутати облради вивчать у ході розгляду проекту рішення «Про хід виконання у 2018 році обласної Програми «Питна вода Закарпаття» на 2012 – 2020 роки», готуючись до 15-ї сесії облради.
Програма передбачає реалізацію заходів, спрямованих на комплексне вирішення питання покращення забезпечення населення області питною водою нормативної якості, підвищення надійності та ефективності функціонування об’єктів централізованого водопостачання і водовідведення, реконструкцію діючої та будівництво нової водопровідно-каналізаційної мережі, поліпшення на цій основі соціально-екологічної ситуації, відновлення, охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Загальний обсяг фінансування на 2018 рік за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України, – 73,7 млн грн.
На розвиток водопровідно-каналізаційного господарства області у 2018 році залучено кошти у сумі 61,141 млн грн, у т.ч: з держбюджету ‒ 19,297 млн грн, з місцевих бюджетів – 33,890 млн грн, з власних обігових коштів водопостачальних підприємств – 7,844 млн грн, інших джерел фінансування – 0,110 млн грн.

Кошти з обласного бюджету не виділялися. За бюджетною програмою „Реалізація Загальнодержавної цільової програми „Питна вода України” у 2018 році реалізовано проект „Будівництво системи зовнішнього водопостачання смт Солотвино Тячівського району урочище Стежар”, на виконання робіт якого освоєно кошти у сумі 1,312 млн грн, у т.ч.: із держбюджету – 1,162 млн грн, з місцевого – 0,150 млн грн.
Місцевими органами виконавчої влади реалізовувалися проекти 3 будівництва нових, реконструкції, модернізації і технічного переоснащення діючих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства за кошти державного фонду регіонального розвитку, програми соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці області, програми фінансової підтримки суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення, прийнятих органами місцевого самоврядування.
Для зменшення забруднення поверхневих водойм і підземних вод стічними каналізаційними водами за бюджетною програмою „Здійснення природоохоронних заходів” залучено кошти держбюджету на реалізацію проектів з будівництва каналізаційних мереж.

Місцевими органами виконавчої влади залучені кошти у водопровідно-каналізаційну галузь в основному спрямовувалися на: будівництво нових і капітальний ремонт діючих водопровідних мереж – 17,324 млн грн, каналізаційних – 15,464 млн грн, будівництво нових водозабірних споруд – 7,617 млн грн, реконструкцію діючих водопровідних насосних станій – 5,637 млн грн.

Прес-служба облради