07 грудня 2021

Як виконувалася Програма розвитку регіональної вищої освіти на Закарпатті впродовж 5-ти років?

Середа, 24 січня 2018, 10:49

Розробники даного проекту рішення, який вноситься на розгляд депутатів облради, прийняття цієї Програми  зумовлено необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованої на розбудову національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально орієнтованої економіки, інтеграції в європейське та світове співтовариство.

Її мета – підтримка регіональної вищої освіти, усунення причин, які уповільнюють її адаптацію до соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, розширення доступу громадян до здобуття вищої освіти, підвищення її якості, удосконалення механізмів управління та фінансування, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, посилення соціального партнерства з роботодавцями у сфері формування якісної та конкурентоспроможної робочої сили на ринку праці.

Обсяг фінансування Програми уточнювався під час складання проектів обласного  бюджету  на кожен відповідний рік у межах видатків, що передбачені головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми. Плановий обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до внесених змін до Програми (рішення облради) становив в сумі 544,0 тис. гривень. Так, у 2013 році з обласного бюджету було профінансовано на 776,9 тис грн, у 2014 році –  854,5 тис грн, у 2015 році – 1687,2 тис грн, у 2016 році – 1237,2 тис грн, у 2017 році  – 1299,5 тис грн.

Відповідно до завдань і заходів  Програми протягом строку її реалізації  проведено обласні, всеукраїнські і міжнародні науково-практичні конференції викладачів та студентів у ВНЗ області, низкувиховних заходів, конкурсів, круглих столів, надання пільг з оплати за навчання студентів з малозабезпечених сімей, які  навчаються   на контрактній  основі  у  вишах області, здійснено модернізацію матеріально-технічної бази ВНЗ, підготовку фахівців належної кваліфікації у відповідності до вимог ринкової економіки  із ефективним використання наявного наукового потенціалу, широкого залучення вітчизняних та закордонних науково-технічних розробок (42 науково-технічні проекти готові до впровадження в промисловий комплекс та соціальну сферу області).

Реалізація завдань цієї Програми забезпечила покращення рівня проведення виховних і спортивно-масових заходів студентської молоді, сприяла діяльності органів студентського самоврядування та студентської ради, стимулювала до ширшого залучення студентської молоді і молодих вчених до участі у всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах. А призначення підвищених іменних стипендій облради й ОДА кращим студентам вишів області було мотивацією до покращення навчання.

Покращення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів області сприяло наданню якісних освітніх послуг, впровадження інноваційних методів підготовки, нових форм навчання, інтегрування в європейський освітній простір.

Прес-служба Закарпатської облради


На головну  Мапа   e-mail: admin@zak-rada.gov.ua Вгору