- Закарпатська обласна рада - https://zakarpat-rada.gov.ua -

Задля розвитку прикордонної інфраструктури діятиме обласна Програма на 2018 – 2022 роки

На розгляд депутатів облради підготовлено проект рішення «Про  Програму розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки», який заздалегідь оприлюднено на офіційному сайті.

Як зазначає у пояснювальній записці автор документа – департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства ОДА, метою розробки та прийняття проекту розпорядження є створення прикордонної інфраструктури яка сприятиме транспортній та одночасно суспільно-економічній інтеграції прикордонних регіонів, які наразі розділені між собою, так, щоб наявність лінії кордону не становили ніякої фізичної перешкоди для міждержавного транспортного руху громадян та товарів.

Підставою розроблення проекту рішення є питання розвитку прикордонної, транспортної, туристичної, соціально-економічної, культурної галузі та інфраструктури Закарпаття. Розвиток прикордонної інфраструктури матиме наслідком покращення ситуації при перетині громадянами, товарами і транспортними засобами державного кордону та транскордонного сполучення України із суміжними країнами ЄС.

Об’єктивним чинником, що обумовлює необхідність видання розпорядження є наявність низки міжурядових та міжвідомчих міждержавних угод, виконання яких триває від 5 до 20 років без очевидних результатів. Умови реалізації окремих з них зазнали суттєвих соціально-економічних змін й потребують перегляду. Зазначене негативно впливає на міжнародний імідж держави, та носить деструктивний характер у євроінтеграційних процесах України.

Не реалізація визначених програмою заходів у найкоротші терміни не забезпечить необхідного прогресу у відповідній сфері та дискредитує Україну як партнера міждержавних домовленостей.

Реалізація визначених програмою заходів у найкоротші терміни сформує чітку та аргументовану позицію України у відповідній сфері та виконання взятих на себе, згідно з міждержавними договорами, зобов’язань.

Проект розпорядження стосується питання розвитку прикордонної інфраструктури  в тому числі реконструкції існуючих пунктів пропуску, будівництво нових пунктів пропуску та облаштування сервісних зон до них в різних регіонах Закарпатської області. Окремі пункти пропуску мають загальнодержавне значення оскільки забезпечують функціонування міжнародних транспортних коридорів (П’ятий міжнародний критський коридор; Міжнародна автомобільна дорога D1).

Реалізація заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету та державного бюджету.

Прогнозна оцінка результату виконання розпорядження полягає у реалізації заходів Програми на 2018 – 2022 роки, що  забезпечить збільшення пасажиро- та вантажопотоку через державний кордон, обсягів транзитних перевезень територією України, підвищення спроможності органів державної влади України протидіяти сучасним загрозам та викликам та створенню умов для швидкого та зручного перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та вантажами.

Прес-служба Закарпатської облради