Задля забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів

Print Friendly, PDF & Email

З цією метою на 17-й сесії Закарпатської обласної ради депутати ухвалили рішення «Про Комплексну програму  розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 2020 – 2024 роки».

Автор і координатор  Програми – управління цивільного захисту ОДА.

У документі наголошується, що основною метою цієї Програми є створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів за рахунок створення, подальшого накопичення та використання, у разі необхідності, регіонального резерву матеріально-технічних засобів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій і засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення на території Закарпатської області тощо.

Заходи Програми реалізовуватимуться за рахунок коштів обласного, міських і районних бюджетів; субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам; добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, (благодійних) організацій та об’єднань громадян; інвестиційних коштів; міжнародної технічної допомоги; інших джерел, не заборонених чинним законодавством, а також шляхом укладання угод на постачання матеріально-технічних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

За чотири роки на виконання завдань Програми планується витратити 681098,359 тис грн. У тому числі: із Держбюджету –  388395,7 тис грн, із обласного –  223530,0 тис грн.

Реалізація Заходів Програми сприятиме створенню, утриманню, поповненню та оновленню: регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій; резерву промислових засобів захисту органів дихання від хімічно-небезпечних речовин (сильно діючих отруйних речовин); резерву засобів захисту органів дихання від бойових отруйних речовин. А також – створенню сучасної цифрової системи зв’язку, оповіщення та інформатизації; підвищенню рівня поінформованості (обізнаності) населення області про загрози техногенного, природного, соціального характерів; збільшенню рівня своєчасного та ефективного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;  забезпеченню належної участі у заходах транскордонного співробітництва із суміжними територіями інших країн у сфері захисту населення і територій тощо.

Виконавчий апарат облради