25 березня 2019

Закарпатські обранці затверджуватимуть Регіональну програму розвитку земельних відносин у Закарпатській області

середа, 29 листопада 2017, 11:48

На розгляд депутатів Закарпатської облради, які зберуться завтра, 30 листопада, підготовлено проект рішення «Про Регіональну програму розвитку земельних відносин у Закарпатській області на 2018 – 2020 роки».

Автор Програми – Головне управління Держгеокадастру в Закарпатській області. Документом розроблено Паспорт Регіональної програми розвитку земельних відносин у Закарпатській області на 2018 – 2020 роки.

Головною метою Програми є сприяння розвиткові земельних відносин в області, створення таких правових і організаційно-економічних умов, які б стимулювали прагнення кожного власника чи користувача земельної ділянки до її правового і ефективного використання, підвищували відповідальність за охорону земель, спонукали громадян до посвідчення права власності на землю і тим самим сприяли розвиткові ринкових відносин. У кінцевому підсумку це має підвищити добробут громадян та сформувати потужний соціальний прошарок власників.

Основними заходами Програми є: встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць; складання планів земельно-господарського устрою території населених пунктів; інвентаризація  земельних ділянок державних підприємств та органів державної влади, в користуванні яких перебувають земельні ділянки, але права на них не зареєстровані у встановленому законом порядку; інвентаризація земель населених пунктів; нормативна грошова оцінка земель населених пунктів; оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1:2000 та 1:5000 у відповідності до Земельного кодексу України.

Основними проблемами, що стримують розвиток земельних відносин в області, є: потреба в зміні та встановленні меж населених пунктів. Так, в області з 608 населених пунктів зміни меж потребують 307 населених пунктів; потреба в планах земельно-господарського устрою території населених пунктів, які складаються на основі генеральних планів населених пунктів; проведення інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення  за межами населених пунктів. Ці роботи проводились на старих планово-картографічних матеріалах 60-70 років минулого століття; необхідність проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Підтримання у актуальному стані нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є основним джерелом забезпечення сталих бюджетних надходжень від плати за землю. До того ж, грошова оцінка земель одночасно є фактором надійного захисту інтересів землекористувачів та власників землі, бо за її допомогою кожен з них має сплачувати свою справедливо визначену плату за фактичне використання землі; оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1:2000 та 1:5000 поліпшить топографо-геодезичне забезпечення, що є основним картографічним ресурсом для ведення Державного земельного кадастру, моніторингу використання та охорони земель, містобудування; невідповідне фінансове забезпечення реалізації заходів земельної реформи; недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій.

Програмою передбачається проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення (крім земель лісогосподарського призначення) за межами населених пунктів на площі 50,1 тис. гектарів, що дасть змогу збільшити надходження від плати за землю.

Джерелами фінансування Програми є кошти обласного та місцевих бюджетів. Загальна сума коштів, передбачена на фінансування Програми, становить 58598,0 тис. грн, у тому числі: з обласного бюджету –  500,0 тис. грн, місцевих бюджетів –58098,0 тис. гривень.

Координація виконання Програми покладається на Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області. Контроль за виконанням Програми здійснює Закарпатська обласна рада. Виконавцями Програми є районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Моніторинг виконання Програми щорічно здійснюється Закарпатською обласною державною адміністрацією. Виконавці Програми інформують двічі на рік про виконання заходів. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів. Головному управлінню Держгеокадастру в Закарпатській області про виконання Програми інформувати обласну раду щороку до 25 березня.

Прес-служба Закарпатської облради


На головну  Мапа   e-mail: admin@zak-rada.gov.ua Вгору