Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності

Закарпатської обласної ради

 

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 №126, Комісію з оцінки корупційних ризиків у Закарпатській  обласній раді ідентифіковано низку корупційних ризиків у діяльності обласної ради.

При ідентифікації корупційних ризиків проведено аналіз спеціальних повноважень обласної ради згідно з законодавством, її організаційної структури, діяльності постійних комісій обласної ради, фінансово-господарської діяльності, системи внутрішнього контролю та документообігу, управління персоналом, проведення процедур закупівель, діяльності Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, дотримання вимог, заборон та обмежень, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інших питань, що виникають в діяльності обласної

ради.

Джерелами інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти, рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, інші документи та інформація щодо усунення корупційних ризиків.

До роботи з ідентифікації корупційних ризиків також залучалися інші

працівники виконавчого апарату обласної ради, які надавали необхідну інформацію та пропозиції.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

Відповідно до вимог пункту 1 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126 Комісією складено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи

правопорушення, пов’язаного з корупцією та підготовлено пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (додаються).

 

 Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

 

Ідентифікований корупційний ризик

 

 

Опис корупційного ризику

 

 

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки

корупційного

правопорушення чи

правопорушення

пов’язаного з корупцією

Відсутність врегульованої

процедури обробки

повідомлень осіб,

які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

Неврегульованість процедури щодо обробки

повідомлень про корупцію може сприяти

неефективному розгляду таких повідомлень,

спонукати посадових осіб обласної ради до

приховування, знищення повідомлень, передачі неналежним виконавцям з метою затягування строків його розгляду

Відсутність внутрішнього

механізму обробки повідомлень про корупцію

Втрата репутації обласної ради, уникнення

відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Прийняття на посади осіб, які не відповідають

встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого

обов’язку проведення

спеціальної перевірки

Можливість призначення на посади в обласну раду за неправомірну вигоду осіб щодо яких існує заборона на прийняття на службу в органи місцевого самоврядування

або які надали неправдиві відомості про себе у зв’язку відсутністю обов’язку проведення

спеціальної перевірки

Відсутність внутрішньої

перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в обласній раді, на які проведення спеціальної перевірки не є обов’язковим

Порушення норм

законодавства про службу в органах місцевого

самоврядування,

притягнення посадових осіб до відповідальності

Можливість втручання у

діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на

прийняття нею рішень,

надання членом конкурсної комісії переваги конкретному

кандидату, зокрема у зв’язку з особистою зацікавленістю в

результатах відбору

Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб сприятиме прийняттю членами

конкурсної комісії упередженого рішення,

що вплине на кінцевий результат, особиста

зацікавленість члена конкурсної комісії у

результатах конкурсного відбору може призвести до необ’єктивного оцінювання кандидата на зайняття вакантної посади

Дискреційні повноваження

конкурсної комісії, особиста зацікавленість членів конкурсної

комісії, наявність у члена

конкурсної комісії будь-якого майнового чи немайнового інтересу, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими

позаслужбовими стосунками з кандидатом, відсутність

механізму розкриття інформації про конфлікт інтересів членами

конкурсної комісії

Притягнення посадових осіб до відповідальності,

втрата репутації обласної

ради, судові процеси проти обласної ради, призначення на посаду особи менш

кваліфікованої у порівнянні з іншими кандидатами

Вплив на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення обласної ради Вплив у будь-який спосіб (у тому числі

шляхом надання матеріальної або іншої

вигоди) на депутатів обласної ради з метою

прийняття необхідного рішення обласної ради

Особиста зацікавленість та недоброчесність посадових та третіх осіб, порушення етичних

норм поведінки, незнання норм

антикорупційного законодавства

Втрата репутації обласної ради, прийняття

необґрунтованого або

неправомірного рішення

Можлива недоброчесність

депутатів обласної ради при здійсненні своїх повноважень

Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності Особиста зацікавленість депутатів обласної ради або зацікавленість в

задоволенні інтересів третіх осіб

Втрата репутації обласної ради
Ймовірність внесення на

розгляд депутатів проектів рішень обласної ради, що містять норми

корупціогенного та

дискреційного характеру

Підготовка та внесення для розгляду на

пленарному засіданні обласної ради проектів

рішень, які у разі їх прийняття сприятимуть

вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

Відсутність додаткового

механізму перегляду проектів рішень на наявність дискреційних

та корупціогенних норм

Порушення законодавства,

втрата репутації обласної

ради, судові процеси проти обласної ради

Ймовірність отримання

матеріальних благ

посадовими особами за

надання публічної інформації за запитом

Отримання посадовими особами обласної ради неправомірної матеріальної вигоди (у

грошовій та іншій формі) за надання інформації за запитом при реалізації

громадянами свого права в рамках Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Недостатній контроль за

опрацюванням інформаційних

запитів, недостатня обізнаність запитувачів про безкоштовність

надання публічної інформації за запитом, крім випадків

визначених законодавством

Порушення законодавства,

втрата репутації обласної

ради, судові процеси проти обласної ради

Зниження рівня

відповідальності працівника обласної ради у зв’язку з

наступним звільненням з

посади

Недотримання відповідною особою, що

звільняється виконавської дисципліни, зниження відповідальності за збереження матеріальних цінностей

Відсутність мотивації для належного виконання своїх

посадових обов’язків у зв’язку з наступним звільненням, недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад

в обласній раді

Порушення законодавства,

втрата репутації обласної

ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки

Ймовірність впливу

зацікавлених осіб на

представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або

безпосереднього

представництва інтересів

обласної ради у судовому процесі

Можливість впливу зацікавлених посадових

або інших осіб у будь-який спосіб на

представників обласної ради з метою неналежного представництва інтересів

обласної ради у судових процесах

Відсутність контролю за діями представників обласної ради, які

беруть участь у розгляді судових справ, визначення у довіреностях усього переліку прав учасників

процесу відповідно до

процесуального законодавства

Втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки
Вірогідність маніпулятивних

дій, спрямованих на

малозахищених громадян, які звернулись за отриманням цільової адресної допомоги,

можлива наявність

домовленості з заявниками, які потребують матеріальної

допомоги

Контакт відповідальних працівників

управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної ради з потенційними

одержувачами цільової адресної допомоги

під час формування пакету документів,

необхідних для отримання цільової адресної допомоги з метою одержання неправомірної вигоди

Невизначеність механізму

здійснення контактів

відповідальних працівників управління  правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної ради  з

потенційними одержувачами

цільової адресної допомоги під час формування пакету

документів, необхідних для отримання цільової адресної допомоги, відсутність зворотного зв’язку з заявниками

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, матеріальні збитки
Недостатня прозорість

процедури проведення

конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Відсутність інформаційного доступу

громадськості до процедури підготовки та

проведення конкурсів на право оренди майна

спільної власності територіальних громад

сіл, селищ, міст області а також до їх результатів може сприяти зниженню

відкритості цих конкурсів

Недосконалість Порядку

проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст області,

затвердженого рішенням

обласної ради від 26 травня 2012 року № 239

Втрата репутації обласної ради, притягнення

посадових осіб до

відповідальності,

матеріальні збитки

Неврегульованість процедури оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна спільної

власності територіальних

громад сіл, селищ, міст

області

Відсутність визначеного механізму оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

області обмежує права його учасників та може впливати на об’єктивність прийнятого рішення щодо остаточного визначення переможця конкурсу

Недосконалість Порядку

проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст області,

затвердженого рішенням

обласної ради від 26 травня 2012 року № 239

Втрата репутації обласної ради, матеріальні збитки
Відсутність контролю за

Дотриманням законодавства

щодо конфлікту інтересів в діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління

якими здійснює обласна рада

Незабезпечення зовнішнього контролю з

боку управління обласної ради з майнових відносин за дотриманням законодавства

щодо конфлікту інтересів керівниками

підприємств, установ та організацій спільної

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, безпосереднє управління якими

здійснює обласна рада

Відсутність функцій контролю за дотриманням законодавства

щодо конфлікту інтересів керівниками комунальних

підприємств, установ та

організацій

 

Можливість вчинення

керівниками комунальних

підприємств, установ та

організацій корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата

репутації обласної ради,

притягнення посадових осіб до відповідальності,

матеріальні збитки

Встановлення особами,

відповідальними за

підготовку тендерної

документації,

дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

Проведення процедури закупівлі товарів,

робіт, послуг з урахуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення

дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів

Приватний інтерес посадових осіб

щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт та послуг

Порушення умов

конкуренції серед учасників процедури закупівель,

необ’єктивна та упереджена оцінка пропозицій учасників

процедури закупівель,

порушення вимог Закону

України «Про публічні

закупівлі», втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки

 

Можливість надання членами тендерного комітету переваги

певному постачальнику

товарів, робіт, послуг при здійсненні допорогових закупівель

Надання членами тендерного комітету

переваги певному постачальнику товарів,

робіт, послуг при здійсненні допорогових

закупівель порушує умови конкуренції, що в

свою чергу може призвести до недотримання

принципів здійснення публічних закупівель,

визначених Законом України «Про публічні

закупівлі»

Наявність у членів тендерного комітету особистого майнового

або немайнового інтересу

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки
Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення

закупівлі товарів, робіт,

послуг без застосування

системи ProZorro

Поділ товару на лоти з метою уникнення

проведення процедур, передбачених

Законом України «Про публічні закупівлі»

Наявність у членів тендерного комітету особистого майнового

або немайнового інтересу

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, матеріальні збитки

ТАБЛИЦЯ

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо ïx усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність

корупційного

ризику

(низька/середня

/висока)

Заходи щодо

усунення

корупційного

ризику

Особа (особи),

відповідальна(і)

за виконання

заходу

Строк

виконання

заходів щодо

усунення

корупційного

ризику

Ресурси для

впровадження

заходів

Очікувані

результати

Відсутність

врегульованої

процедури обробки

повідомлень осіб, які

надають допомогу в

запобіганні та

протидії корупції

Низька

Розробка порядку

обробки повідомлень

про корупцію, що

надходять до

обласної ради

Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Квітень 2020

року

Не потребує

Мінімізація

корупційного

ризику –

врегулювання

процедури

обробки

повідомлень про

корупційні та

пов’язані з

корупцією

правопорушення

Прийняття на посади

осіб, які не

відповідають

встановленим

вимогам, або тих, які

подали недостовірні відомості у зв’язку з

відсутністю

законодавчого

обов’язку проведення

спеціальної

перевірки

Низька

Забезпечення

проведення перевірки

достовірності

наданих

претендентом на

посаду відомостей про себе з

оригіналами або

завіреними копіями

відповідних

документів (зокрема

шляхом пошуку

відомостей про

фізичну особу у

Єдиному державному

реєстрі осіб, які

вчинили корупційні

або пов’язані з

корупцією

правопорушення), а також його

відповідності

кваліфікаційним

вимогам

Відділ правового та кадрового забезпечення управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Під час

проведення

конкурсу чи прийняття особи на посаду без проведення конкурсу, у визначених законом випадках

Не потребує

Мінімізація

корупційного

ризику

(відсутність

можливості

зайняття посад в обласній раді

особами, що

надають

недостовірні

відомості про

себе)

Можливість

втручання у

діяльність конкурсної

комісії третіх осіб з метою впливу на

прийняття нею

рішень, надання

членом конкурсної

комісії переваги

конкретному

кандидату, зокрема у

зв’язку з особистою

зацікавленістю в результатах відбору

Низька

1.Запровадження

детального

оформлення

протоколів засідань

конкурсної комісії з обов’язковим

зазначенням мотивів

(обґрунтування)

Прийнятого рішення.

2.Проведення

періодичного

моніторингу

матеріалів

конкурсного відбору з уповноваженою особою з питань

запобігання та

виявлення корупції

апарату обласної

ради.

3.Розроблення

пам’ятки щодо

повідомлення членом

конкурсної комісії

про конфлікт

інтересів.

4. Попередження

членів конкурсної

комісії про

відповідальність у

разі неповідомлення

про конфлікт

інтересів.

Начальник відділу правового та кадрового забезпечення управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Начальник відділу правового та кадрового забезпечення управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Під час проведення конкурсу

Протягом дії програми

Лютий

2020 року

Постійно, перед проведенням конкурсу

Не потребує

Уникнення

можливості

впливу на членів

конкурсної

комісії сторонніх

осіб,

виключення

можливості

участі у

конкурсному

відборі членів

комісії, у яких

наявний

конфлікт

інтересів

Вплив на депутатів

обласної ради з

метою прийняття

рішення обласної

ради

Середня

1. Підготовка

звернень до

правоохоронних

органів у разі

наявності даних, що можуть свідчити про

вплив на депутатів

обласної ради.

2. Надання депутатам

консультацій,

роз’яснень щодо

запобігання та

врегулювання

конфлікту інтересів,

роз’яснень вимог

антикорупційного

законодавства.

3. Проведення

додаткового

правового аналізу

проектів рішень

обласної ради за

наявності даних, що можуть свідчити про

можливість

прийняття рішення

під впливом інших

осіб.

Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник

управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Протягом дії програми

Не потребує

Мінімізація

факторів

неправомірного

впливу на

депутатів

обласної ради та випадків

визнання незаконними у

судовому

порядку рішень

обласної ради

Можлива

недобросовісність

депутатів обласної

ради при здійсненні

своїх повноважень

Середня

1. Ознайомлення

депутатів з вимогами

ст.8 Закону України

«Про статус депутатів

місцевих рад».

2. Моніторинг

рішень обласної ради

на наявність

приватного інтересу

та підготовка

пропозицій щодо

його усунення (у разі виявлення).

Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник

управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Протягом дії програми

Не потребує

Поінформованість депутатів

обласної ради

щодо вимог

депутатської

етики.

Ймовірність внесення

на розгляд депутатів

проектів рішень

обласної ради, що містять норми

корупціогенного та

дискреційного

характеру

Середня

1. Здійснення

моніторингу проектів

рішень обласної ради щодо наявності в них норм

корупціогенного та

дискреційного

характеру та

підготовка

пропозицій щодо їх усунення.

2. Проведення

Додаткового правового аналізу

проектів рішень з

метою усунення норм

корупціогенного та

дискреційного

характеру

Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник

управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Протягом дії програми

Не потребує

Виключення

норм

корупціогенного

та дискреційного

характеру з

проектів рішень

обласної ради

Ймовірність

отримання

матеріальних благ

посадовими особами

за надання публічної

інформації за

запитом

Низька

1.Розміщення на веб-сайті обласної ради інформації про реалізацію права на

безоплатний доступ

до інформації за

запитом, крім

випадків,

встановлених

Законом України

«Про доступ до

публічної інформації»

та про порядок

оскарження відмови у наданні інформації.

2. Попередження

працівників, які

готують інформацію

для надання за

запитом про

відповідальність за

порушення

законодавства щодо доступу до

інформації та

антикорупційного законодавства

Комісія з оцінки корупційних ризиків, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник

управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

 

керівники структурних підрозділів виконавчого апарату ради

Протягом дії програми

Під час призначення нових працівників

Не потребує

Зменшення

ймовірності

отримання

працівниками

обласної ради

неправомірної

вигоди;

попередження працівників

про

відповідальність

Зниження рівня

відповідальності працівника обласної

ради у зв’язку з

наступним

звільненням з посади

Низька

1.Здійснення

посиленого контролю

з боку

безпосереднього

керівника за

діяльністю

працівників, які

мають намір

звільнитися.

2. Забезпечення

звірки паперової

кореспонденції та

документів, що

містяться на носіях

інформації, а також

матеріальних

цінностей,

відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому

відповідальному

працівнику,

визначеному

керівником.

Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату ради, керівництво Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради

Перед звільненням відповідальних працівників

Не потребує

Зменшення

ймовірності

вчинення

корупційного та

пов’язаного з

корупцією

правопорушення

Забезпечено

звірку паперової

кореспонденції

та документів,

що містяться на

носіях

інформації, а

також

матеріальних

цінностей

Ймовірність впливу

зацікавлених осіб на

представників

обласної ради під час підготовки

документів для

судового розгляду

або безпосереднього

представництва

інтересів обласної

ради у судовому

процесі

Низька

1. Встановлення у

довіреностях

представників

обласної ради обмежень щодо

визнання та відмови

від позовів.

2. Встановлення

керівництвом

управління правового забезпечення апарату

обласної ради

особистого контролю

за діяльністю

представників

обласної ради у

судових процесах,

стороною у яких є

обласна рада.

Голова обласної ради, начальник

управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Постійно, під час оформлення довіреностей

Під час судових процесів

Не потребує

Встановлення

обмеження прав

представників

обласної ради щодо визнання

та відмови від

позовів,

встановлення

контролю за

діяльністю

представників

обласної ради у

судах

Вірогідність

маніпулятивних дій, спрямованих на

малозахищених

громадян, які

звернулись за

отриманням цільової

адресної допомоги,

можлива наявність

домовленості з

заявниками, які

потребують

матеріальної

допомоги

Низька

Розроблення Порядку надання цільової адресної допомоги сім’ям, які

опинилися у скрутних

життєвих обставинах,

та малозабезпеченим

верствам населення

області щодо визначення

механізму

зворотного зв’язку з

заявниками

(потенційними

Одержувачами цільової адресної

допомоги) та

встановлення

контролю у цій сфері

Управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Березень 2020 року

Не потребує

Встановлення

процедури

зворотного

зв’язку з

потенційними

одержувачами

цільової

адресної

допомоги,

обмеження

безпосередніх

контактів

відповідальних

працівників з

заявниками

Недостатня

прозорість процедури

проведення конкурсу

на право оренди

майна спільної

власності

територіальних

громад сіл, селищ,

міст області

Висока

Підготовка та

забезпечення

внесення для

розгляду на

пленарному засіданні

обласної ради

проекту рішення про внесення змін до

Порядку проведення

конкурсу на право

оренди майна

спільної власності

територіальних

громад сіл, селищ,

міст області,

затвердженого

рішенням обласної

ради від 26.05.2011 № 239 (зі змінами та доповненнями)

(щодо

розміщення на сайті

орендодавця інформації про діяльність конкурсної комісії)

Комунальна установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради

Березень 2020 року

Не потребує

висвітлення

інформації про

конкурси в інтернет ресурсах

Неврегульованість

процедури

оскарження

результатів

проведення конкурсу

на право оренди

майна спільної

власності

територіальних

громад сіл, селищ,

міст області

Середня

Підготовка та

забезпечення

внесення для

розгляду на

пленарному засіданні

обласної ради

проекту рішення про

Порядок проведення

конкурсу на право оренди майна

спільної власності

територіальних

громад сіл, селищ,

міст області

Комунальна установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради

Березень 2020 року

Не потребує

Встановлення

порядку

оскарження

результатів

проведення

конкурсу на

право оренди

майна спільної

власності

територіальних

громад сіл,

селищ, міст

області

Відсутність

контролю за

дотриманням

законодавства щодо конфлікту інтересів в

діяльності керівників комунальних

підприємств, установ

та організацій,

засновником яких є обласна

рада

Низька

1. Підготовка та

забезпечення

внесення

 для розгляду на

пленарному засіданні

обласної ради проекту рішення про

затвердження

відповідного положення щодо

врегулювання відносин у сфері контрольних функцій

за дотриманням

законодавства про конфлікт інтересів

керівниками

комунальних

підприємств, установ

та організацій,

безпосереднє

управління якими здійснює обласна рада

2. Попередження

керівників

комунальних

підприємств, установ

та організацій,

безпосереднє

управління якими

здійснює обласна

рада про обов’язок

вживання заходів

врегулювання конфлікту інтересів

під час здійснення

своїх керівних

повноважень.

Комунальна установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради

Березень 2020 року

 

Постійно, протягом дії програми

Не потребує

Визначення

контрольних

функцій

обласної ради

за

дотриманням

законодавства

щодо конфлікту

інтересів у

діяльності

керівників

комунальних

підприємств,

установ та

організацій,

безпосереднє

управління

якими здійснює

обласна рада

Встановлення

особами,

відповідальними за

підготовку тендерної

документації,

дискримінаційних

вимог для

потенційних

учасників торгів

Висока

1. Застосування

чітких, однотипних

кваліфікаційних

критеріїв до

учасників процедури

закупівлі.

2. Використання

примірної

документації,

затвердженої

Міністерством

економічного

розвитку і торгівлі

України.

3. Попередження

кожного члена

тендерного комітету

про відповідальність

за порушення

законодавства щодо здійснення публічних

закупівель та

антикорупційного

законодавства із

зазначенням статей

нормативно-правових

актів, якими така відповідальність

встановлена

Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради

Під час проведення процедур закупівлі

під час проведення процедур закупівлі

 

перед початком засідання тендерного комітету

Не потребує

Проведення

процедур

закупівель

відповідно до

вимог

законодавства

щодо здійснення

публічних

закупівель

Можливість надання

членами тендерного

комітету переваги

певному

постачальнику

товарів, робіт, послуг

під час здійснення

допорогових

закупівель

Висока

1. Забезпечення

аналізу цінових

пропозицій з

урахуванням

принципів здійснення

закупівель,

передбачених ст. 3 Закону України «Про

публічні закупівлі»

2. Оприлюднення

інформації про

проведення закупівлі

зі встановленням

строків подання

пропозицій

постачальниками,

критеріїв відбору

(ціна, якість), а також публікація

відомостей про

постачальника, у

якого

здійснюватиметься

закупівля

Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради

Під час підготовки тендерної документації

 

під час проведення процедур закупівлі

Не потребує

Забезпечення

рівних умов для

учасників

процедури

закупівель,

виключення

можливості

надання переваг

певним

постачальникам

Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення

закупівлі товарів,

робіт, послуг без застосування системи

ProZorro

Висока

Проведення усіх

публічних закупівель

виключно згідно річного Плану закупівель

Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради

Під час

проведення

процедур

закупівлі

Не потребує

Виключення

можливості

поділу предмета

закупівлі,

проведення процедур

закупівель

відповідно до

вимог

законодавства

щодо здійснення

публічних

закупівель