Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

Print Friendly, PDF & Email

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Закарпатської обласної ради

вiд 10.05.2011 року26/01-48
м.Ужгород

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті обласної ради, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити заступника керуючого справами виконавчого апарату обласної ради Бібена Івана Івановича відповідальною особою з питань запитів на інформацію, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей за запитами на інформацію, що надходять до обласної ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

2. Загальному відділу (Боршош Л. В.):

2.1. Розробити та подати на затвердження форми запитів на інформацію, інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

2.2. Запровадити облік запитів на інформацію;

2.3. Утворити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до неї за запитами, оприлюднення на веб-сайті обласної ради інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію;

2.4. Розробити порядок роботи з документами, що містять інформацію, яка становить службову інформацію;

2.5. Внести зміни в установленому порядку до номенклатури справ на 2011 рік та в інструкцію з діловодства.

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення (Куруц В. Ф.) внести керуючому справами виконавчого апарату обласної ради пропозиції щодо визначення спеціальних місць для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечення обладнання таких місць відповідною оргтехнікою, щодо створення умов для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

4. Керівникові прес-служби (Микита В. І.), відділу фінансово-господарського забезпечення (Куруц В. Ф.) забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення на веб-сайті обласної ради інформації про діяльність обласної ради, оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

5.  Начальникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради:

5.1. Забезпечити оперативне надання до прес-служби електронних примірників інформації про діяльність обласної ради з метою її оприлюднення;

5.2. Надати до відділу юридичного забезпечення пропозиції щодо змін до положень про відділи та посадові інструкції працівників, якими передбачити повноваження стосовно забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, консультацій під час оформлення запитів.

6. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення (Куруц В. Ф.):

6.1. Внести у тижневий термін після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування.

6.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7. Керуючому справами виконавчого апарату обласної ради (Поповичу М. А.) визначити окреме приміщення для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечити це приміщення відповідною оргтехнікою, створити умови для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями, забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату обласної ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради Закуреного В. П.

Голова ради                                            І. Балога