Триває конкурс на посаду директора Агенції регіонального розвитку Закарпатської області

Print Friendly, PDF & Email

Комунальна установа Закарпатської обласної ради «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області» (АРР) оголосила конкурс на вакантну посаду директора.
 
Конкурс проводиться відповідно до чинних Положення про Установу та Положення про Наглядову раду Установи на основі чинного Положення про порядок і умови конкурсного відбору на посаду директора АРР в умовах воєнного стану.
 
Конкурс проводиться у 2 етапи. На 1-му етапі, який триватиме з 10 по 19 квітня 2023 року (10 календарних днів) претендентами на посаду директора АРР подається пакет необхідних інформаційних матеріалів, який в електронному форматі надсилається на електронну скриньку: zakarpatya@ukr.net на ім’я Конкурсної комісії АРР.
 
На 2-му етапі, який триватиме у період з 20 по 25 квітня 2023 р., Конкурсна комісія проводитиме співбесіди з претендентами, які належним чином та відповідно до чинних вимог оформили своє подання. Відтак, Конкурсна комісія проведе окреме засідання по таємному голосуванню з визначенням кандидатури претендента, якого буде затверджено директором АРР Закарпатської області терміном на 3 (три) роки.
 
Консультації з технічних питань оформлення подань претендентами надаються в електронному форматі по e-mail: zakarpatya@ukr.net з 10 по 19 квітня 2023р.
 
1. До участі у Конкурсі запрошуються претенденти у віці не молодше 23 років і не старше 60 років, які здобули вищу освіту і базову спеціальність в галузях і напрямках: економічної, юридичної, технічної (політехнічної), природничої (фізика, хімія, біологія, екологія тощо) освіти, державного та/або муніципального управління, будівництва і архітектури, транспорту та енергетики, військової освіти.
 
2. Резюме претендента має містити такі блоки:
– Дата і місце народження, місце проживання.
– Освіта (у т. ч. базова вища освіта з вказанням вузу і року здобуття, друга вища освіта, підвищення кваліфікації тощо). Дані про науковий ступінь та/або наукове звання.
– Рівень знання іноземних мов, зокрема, англійської.
– Віхи трудової біографії, нинішнє місце роботи і займана посада.
– Участь у виборних органах місцевого самоврядування.
– Досвід діяльності щодо розробки та виконання проектів регіонального та місцевого розвитку з різних фінансових джерел – з коротким переліком основних проектів та вказанням ролі претендента (розробник, виконавець, керівник) у цих проектах, а також посиланням на електронний ресурс, де розміщена інформація про проект.
– Перелік основних (не у засобах масової інформації та рекламі)
публікацій претендента з тематики регіонального та/або місцевого розвитку (з вказанням електронного ресурсу) – якщо є.
– Контактні дані (телефон, e-mail).
 
3. Окремо слід зазначити про відсутність у претендента конфлікту інтересів
при зайнятті ним посади директора Агенції.
 
4. Резюме підписується претендентом
 
Вимоги до викладу Мотиваційної частини і Бачення розвитку Агенції претендента конкурсного відбору на посаду директора Агенції регіонального розвитку Закарпатської області в умовах воєнного стану.
 
1. Мотиваційна частина претендента має надати чіткі відповіді на питання:
– що саме мотивує претендента зайняти вакантну посаду директора АРР у непростий період для нашої держави і нації?
– які додаткові можливості для самореалізації і для розвитку та
відновлення Закарпаття і України загалом очікує претендент при забезпеченні ним виконавчої функції АРР у співпраці з Наглядовою радою та партнерами і владою та громадами?
 
2. Бачення розвитку Агенції доцільно претендентом подати у двох окремих формулюваннях:
– на короткотермінову перспективу (3 роки), якщо претендент обійме посаду директора Агенції;
– на середньотермінову перспективу (не далі як на 2030 рік).
 
Формулювання Бачення майбутнього Агенції бажано здійснити
лаконічними і чіткими та зрозумілими реченнями, які засвідчують, окрім іншого, і реалістичність досягнення такого майбутнього в умовах відновлення (відбудови) України.
 
Схвалюється супроводження формулювань Бачення розвитку Агенції переліком пріоритетних напрямків (стратегічних цілей), але не більше 5-ох.
 
Схвалюється при цьому також короткий виклад (перелік) організацій-партнерів, у співпраці з якими планується досягати Бачення майбутнього та реалізовувати стратегічні цілі, а також – дати перелік основних бенефіціарів (вигодонабувачів) діяльності Агенції в регіоні.
 
Наглядова рада