ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради 25.02.2021 №113
(зі змінами від 16.11.2023 рішення №956)

РЕГЛАМЕНТ
роботи Закарпатської обласної ради VІІI скликання

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення
Розділ 2. Сесія обласної ради
Глава 2.1 Сесія обласної ради
Глава 2.2 Порядок проведення першої сесії новообраної ради
Глава 2.3 Чергові, позачергові сесії
Глава 2.4 Робочі органи сесії
Глава 2.5 Підготовка питань на розгляд сесії ради
Глава 2.6 Порядок денний сесії ради
Глава 2.7 Пленарні засідання ради
Глава 2.8 Ведення пленарних засідань
Глава 2.9 Організація розгляду питання
Глава 2.10 Рішення ради
Глава 2.11 Порядок розгляду питань, пов’язаних із прийняттям обласного бюджету та контролю за його виконанням
Глава 2.12 Порядок надання слова
Глава 2.13 Порядок голосування пропозицій
Глава 2.14 Дисципліна та етика депутатів на пленарних засіданнях
Глава 2.15 Протокол і справа засідання
Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи обласної ради
Глава 3.1 Депутати обласної ради
Глава 3.2. Депутатські фракції та групи
Глава 3.3 Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання
Глава 3.4 Голова обласної ради
Глава 3.5 Перший заступник та заступник голови обласної ради
Глава 3.6 Президія обласної ради
Глава 3.7 Погоджувальна рада депутатських фракцій обласної ради
Глава 3.8 Постійні та тимчасові комісії ради
Глава 3.9 Виконавчий апарат обласної ради
Розділ 4. Відповідальність органів і посадових осіб обласної ради
Розділ 5. Взаємодія обласної ради з обласною державною адміністрацією
Розділ 6. Відкритість і гласність роботи обласної ради
Розділ 7. Опозиційна діяльність
Розділ 8. Проведення пленарних засідань обласної ради, засідань президії обласної ради, постійних комісій обласної ради в режимі відеоконференції (дистанційне засідання)

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1

 1. Закарпатська обласна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами України, законами, а також повноважень, делегованих їй сільськими, селищними, міськими радами. Обласна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.
 2. Загальний склад ради становить 64 депутати, яких обрано виборцями Закарпатської області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року. Третина від загального складу обласної ради – 22 депутати, дві третини – 43 депутати, більшість від загального складу ради – 33 депутати.
 3. Обласна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.
 4. Строк повноважень ради закінчується в день відкриття першої сесії ради нового скликання.
 5. Депутати обласної ради представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.

Стаття 2

 1. Регламент роботи Закарпатської обласної ради VІІI скликання (далі – Регламент) є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання обласною радою, її посадовими особами та депутатами обласної ради, який встановлює порядок: скликання, підготовки і роботи сесій обласної ради; призначення пленарних засідань ради; підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради; здійснення депутатської діяльності та інші процедури з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. Регламент обласної ради затверджується радою. Внесення змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням голови обласної ради, президії ради, постійних комісій, депутатських фракцій, груп, депутатів у порядку, встановленому цим Регламентом.
 3. Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції.

Стаття 3

 1. Рада здійснює свої повноваження на основі участі кожного депутата в її роботі.
 2. Участь депутатів у роботі постійних комісій, до складу яких їх обрано, і пленарних засідань ради є обов’язковим.
 3. Безперервність і ефективність діяльності обласної ради забезпечується належним виконанням своїх повноважень головою та керівництвом обласної ради, президії, погоджувальної ради депутатських фракцій, постійних комісій, усіх депутатів, а також роботою сесій та виконавчого апарату ради.

Стаття 4

 1. Обласна рада в межах своїх повноважень приймає нормативно-правові, організаційно-розпорядчі та індивідуальні акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
 2. Рішення обласної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Закарпатської області органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території області.

Стаття 5

Основні принципи діяльності обласної ради:

 • народовладдя;
 • верховенство права;
 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • прозорість;
 • правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами;
 • державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування;
 • судовий захист прав місцевого самоврядування.

Стаття 6

 1. Сесії обласної ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Регламенту.
 2. Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, але офіційно запрошуються на пленарне засідання ради, визначає голова ради та президія. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені та присутні на пленарному засіданні ради.
 3. В сесійній залі Закарпатської обласної ради (2-й поверх) розміщуються:
 • депутати обласної ради VIII-го скликання;
 • голова обласної ради, його заступники та голова обласної державної адміністрації займають місця у президії сесійної зали;
 • особи, які доповідають чи інформують з питань порядку денного пленарного засідання сесії ради;
 • заступники голови обласної державної адміністрації, міські, голови районних рад та голови районних державних адміністрацій;
 • керівники правоохоронних органів області;
 • народні депутати України;
 • особи, запрошені для нагородження;
 • працівники виконавчого апарату ради;
 • представники засобів масової інформації, які акредитовані для висвітлення роботи пленарного засідання сесії ради.

На балконі номер 1 сесійної зали розміщуються офіційно запрошені особи та особи, які бажають бути присутніми на пленарному засіданні ради, в межах технічних можливостей приміщення. На балконі номер 2 розміщуються представники засобів масової інформації, які акредитовані для висвітлення роботи пленарного засідання сесії ради, в межах технічних можливостей приміщення.

 1. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Стаття 7

 1. За рішенням ради, яке приймається більшістю депутатів від загального складу ради, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.
 2. На закритому засіданні ради мають право бути інші особи, присутність яких визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.

Стаття 8

Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, не мають права втручатися в роботу ради чи висловлювати свою позицію без дозволу головуючого на пленарному засіданні чи засіданні відповідного органу ради. У разі невиконання цих вимог, вони, за пропозицією головуючого, можуть бути позбавлені права бути присутніми на пленарному засіданні чи засіданні відповідного органу ради.

Стаття 9

Діяльність обласної ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи на рік, який розробляється з урахуванням пропозицій голови обласної ради, президії, погоджувальної ради депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів, а також голови обласної державної адміністрації.

Розділ 2. Сесії обласної ради

Глава 2.1. Сесія обласної ради

Стаття 10

Основною організаційно-правовою формою діяльності ради є сесія, яка складається з пленарних засідань та засідань постійних комісій ради.

Стаття 11

 1. Сесія ради скликається не рідше одного разу на квартал. Тривалість сесії визначається радою.
 2. Сесії є черговими і позачерговими.

Стаття 12

Про відкриття сесії ради оголошує головуючий на початку першого пленарного засідання. Кожна сесія обласної ради починається і завершується виконанням Державного Гімну України.

Стаття 13

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 14

 1. Обласна рада проводить пленарні засідання в сесійній залі Закарпатської обласної ради за адресою: м. Ужгород, пл. Народна, 4.
 2. Засідання обласної ради можуть також проводитись в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради в установленому Регламентом порядку.
 3. Перед відкриттям пленарного засідання, а в разі необхідності і під час засідання, проводиться письмова реєстрація депутатів на підставі особистого пред’явлення посвідчення депутата Закарпатської обласної ради та підтвердження його присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі. Форма реєстру затверджується розпорядженням голови обласної ради.
 4. Письмова реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання в сесійній залі Закарпатської обласної ради (у холі другого поверху) чи в іншому визначеному місці при проведенні сесійного засідання поза межами сесійної зали.
 5. Карточки депутатів, які не пройшли письмову реєстрацію та відсутні у сесійній залі ради, блокуються за дорученням головуючого на пленарному засіданні.
 6. Для забезпечення голосування за допомогою програмно-технічного комплексу електронної системи голосування «Віче» (далі – електронна система) депутатам під розписку видається персональна картка депутата.
 7. Депутат отримує персональну картку та несе особисту відповідальність за її зберігання і використання протягом усього часу своїх депутатських повноважень.
 8. До початку пленарного засідання ради, а також після завершення кожної перерви, головуючий на засіданні оголошує реєстрацію депутатів із використанням електронної системи «Віче» в сесійній залі.
 9. У разі потреби, за дорученням головуючого на пленарному засіданні, може проводитися письмова перереєстрація депутатів під час пленарного засідання ради.
 10. Інформація про присутність депутатів на пленарному засіданні сесії обласної ради відображається на офіційному вебсайті обласної ради та оприлюднюється у засобах масової інформації.

Стаття 15

 1. Засідання ради ведуться державною мовою.
 2. Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою мовою. Переклад його виступу державною мовою, у разі необхідності, забезпечує виконавчий апарат ради.

Глава 2.2. Порядок проведення першої сесії новообраної ради

Стаття 16

Першу сесію новообраної ради скликає обласна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менше як дві третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 17

 1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної виборчої комісії.
 2. Якщо на сесії зареєструвалася більшість депутатів від загального складу ради, головуючий на засіданні оголошує сесію повноважною та відкриває пленарне засідання.
 3. Голова обласної виборчої комісії інформує раду про підсумки виборів депутатів.
 4. Після оголошення підсумків виборів голова обласної виборчої комісії запрошує депутатів до складання присяги.
 5. Від імені ради текст присяги зачитує найстарший за віком депутат ради, тримаючи руку на Конституції України. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

Новообрані депутати складають таку присягу:

«Я, _____________________, приступаючи до виконання повноважень депутата Закарпатської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов’язки, неухильно захищати інтереси територіальних громад Закарпатської області.»

Стаття 18

 1. Для підготовки проведення першої сесії новообраної ради та подання пропозицій з питань, які передбачається винести на її розгляд, новообрані депутати – представники політичних партій, які ввійшли до складу нової ради, за участю голови обласної територіальної виборчої комісії та керуючого справами обласної ради створюють підготовчу групу.
 2. Підготовча група формується з представників політичних партій, які ввійшли до складу обласної ради, в кількості по одному представнику від кожної політичної партії. Пропозиції кандидатур до складу підготовчої групи обласні організації політичних партій, кандидати від яких були обрані до складу обласної ради, подають у письмовій формі голові обласної територіальної виборчої комісії за підписом керівника відповідної партійної організації. Група обирає голову, заступника та секретаря, засідання групи протоколюються, рішення приймаються більшістю від складу групи.
 3. Перше засідання підготовчої групи скликає голова обласної ради, в разі його відсутності – перший заступник чи заступник, не пізніш як через 7 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів. Якщо зазначені особи з будь-яких причин не скликають у визначений 7-денний термін перше засідання підготовчої групи, його може скликати будь-який депутат обласної ради.
 4. На засіданнях підготовчої групи формуються пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд ради під час першої сесії, зокрема:
 • про результати виборів депутатів ради;
 • заслуховування доповіді підготовчої групи;
 • про обрання Тимчасової президії;
 • про обрання Лічильної комісії ради;
 • про обрання Секретаріату сесії;
 • про обрання голови ради нового скликання (далі – голова ради);
 • про Регламент новообраної ради;
 • про перелік постійних комісій ради та їх персональний склад;
 • інші питання, які потребують першочергового розгляду радою нового скликання.

Стосовно інформації голови обласної виборчої комісії про результати виборів депутатів ради і визнання їх повноважень, а також заслуховування доповіді підготовчої групи, рішення радою не приймаються.

 1. Пропозиції підготовчої групи носять дорадчий характер і оформлюються протоколом її засідання. Протокол засідання підготовчої групи підписується головою та секретарем, а також, за бажанням, усіма членами підготовчої групи, які беруть участь у засіданні. У разі незгоди з прийнятими рішеннями підготовчої групи, занесеними до протоколу засідання, окремі її члени можуть письмово викласти свою думку, яка є додатком до протоколу засідання підготовчої групи.
 2. Підготовча група звітує про проведену роботу першій сесії ради нового скликання.
 3. Підготовча група припиняє свою діяльність після обрання Тимчасової президії першої сесії ради нового скликання.

Стаття 19

 1. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів у кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.
 2. При затвердженні кількісного складу тимчасової президії та обранні її персонального складу, в першу чергу, враховуються пропозиції підготовчої групи, які підлягають обговоренню. Пропозиції, надані підготовчою групою, не обмежують право кожного депутата висловити власну позицію з цього питання та запропонувати альтернативні кандидатури для обрання до складу тимчасової президії, у тому числі, шляхом самовисування.
 3. Члени тимчасової президії виконують обов’язки головуючого на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради почергово. Кожен член тимчасової президії головує протягом одного пленарного засідання. Черговість головування членів тимчасової президії визначається кількістю голосів виборців, отриманих відповідною партією у багатомандатному виборчому окрузі. Першим веде пленарне засідання представник політичної партії, яка отримала найбільшу кількість голосів виборців. Кожен член тимчасової президії може відмовитись від головування, передавши таке право наступному по черзі.
 4. Рішення ради, які прийняті на пленарних засіданнях, що відбувалися під головуванням членів тимчасової президії, підписуються відповідним головуючим одноособово.
 5. У період роботи тимчасової президії на її членів покладається виконання всіх повноважень голови ради, пов’язаних із організацією та проведенням сесій ради.
 6. Після обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту, а тимчасова президія припиняє свою діяльність.

Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

Стаття 20

 1. Сесії ради скликаються головою ради у строки, визначені статтею 11 цього Регламенту із врахуванням плану роботи ради.
 2. У разі немотивованої відмови голови обласної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесію скликає перший заступник або заступник голови ради.

У цьому випадку сесія скликається:

-якщо голова обласної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу обласної ради або голови Закарпатської обласної державної адміністрації;

-якщо голова обласної ради не скликав сесію у строк, установлений статтею 11 цього Регламенту.

 1. У разі якщо голова обласної ради, перший заступник або заступник голови обласної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради чи голови Закарпатської обласної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину від загального складу ради.
 2. Сесія ради скликається для розгляду електронних петицій, що набрали необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. Положення про електронні петиції в Закарпатській обласній раді затверджується рішенням обласної ради, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Стаття 21

 1. Чергові сесії скликаються із врахуванням затвердженого плану роботи ради.
 2. Розпорядження голови ради або письмова вимога не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради про скликання сесії ради та питання, які виносять на її розгляд, доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 днів до чергової сесії шляхом розміщення повідомлення на офіційному вебсайті ради та у засобах масової інформації. У виняткових випадках – не пізніше як за день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які виносяться на її розгляд.
 3. Виконавчий апарат ради індивідуально та через засоби масової інформації повідомляє депутатів про час і місце проведення пленарних засідань ради, засідань постійних комісій ради та про питання, які пропонуються до порядку денного.

Стаття 22

 1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою голови ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу обласної ради, голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії обласної ради, підписані ініціаторами, подаються президії ради з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проєктами документів, розгляд яких пропонується.
 2. Позачергова сесія обласної ради, за звичайних обставин, скликається не пізніше як у п’ятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження або вимога не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Повідомлення про проведення позачергової сесії здійснюється відповідно до пункту 3 статті 21 цього Регламенту.
 3. Матеріали позачергової сесії ради видаються депутатам під час письмової реєстрації.
 4. У разі запровадження в Україні або на території Закарпатської області режиму воєнного чи надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, обласна рада збирається на позачергову сесію без скликання, у триденний строк після запровадження такого режиму. У цьому разі президія ради чи виконавчий апарат Закарпатської обласної ради терміново повідомляють депутатів про час і місце засідань обласної ради, якщо вони відбуватимуться не в будинку обласної ради, а в іншому приміщенні.
 5. Якщо попередня чергова або позачергова сесія ради не закрита, то, за наявності умов, передбачених цією статтею, проводиться пленарне засідання незакритої сесії.

Глава 2.4. Робочі органи ради на пленарних засіданнях

Стаття 23

Для організації та проведення пленарних засідань ради створюються робочі органи ради:

– лічильна комісія;
– секретаріат.

Стаття 24

 1. Лічильна комісія обирається для організації голосувань ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів картками.
 2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів на весь період повноважень ради, в кількості, яка відповідає кількості політичних партій, представники яких обрані до складу обласної ради, на паритетних засадах – по одному представнику від кожної політичної партії, представленої в обласній раді. У випадку, коли кількість політичних партій, які представлені в раді є парна, від партії, яка має найбільшу кількість голосів виборців, у лічильну комісію делегуються два представники.
 3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.
 4. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. Засідання лічильної комісії повноважне за умови присутності більше половини її членів від загального складу комісії.

У разі вибуття членів лічильної комісії або невиконання членами лічильної комісії своїх обов’язків, такі члени лічильної комісії переобираються у встановленому цією статтею порядку зі збереженням принципу паритетності представництва політичних партій.

 1. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються на відповідному пленарному засіданні ради. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного з органів ради на час проведення голосування і підрахунку голосів, його повноваження, як члена лічильної комісії, вважаються тимчасово припиненими без прийняття будь-яких додаткових рішень.

У випадку, якщо більшість членів лічильної комісії одночасно висунуто кандидатами до одного з органів ради, рада утворює лічильну комісію в іншому складі із дотриманням принципу паритетності представництва політичних партій.

 1. Рішення лічильної комісії приймається на її засіданнях більшістю голосів її членів, заноситься у протокол відповідного засідання ради, який підписується членами лічильної комісії та затверджується відповідним рішенням.
 2. Під час голосування без застосування електронної системи підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Стаття 25

 1. Секретаріат утворюється в кількості трьох депутатів із різних фракцій на кожне окреме пленарне засідання ради, про що зазначається у протоколі засідання сесії обласної ради.

Секретаріат сесії обирається відкритим голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

 1. Секретаріат сесії обирає голову і заступника голови секретаріату. Протокол організаційного засідання секретаріату сесії доводиться до відома депутатів.
 2. Голова секретаріату сесії, а у разі його відсутності – його заступник письмово погоджує протокол сесії, який підписується головою ради або головуючим на відповідному засіданні.

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Стаття 26

 1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує керуючий справами обласної ради.
 2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його розгляд профільними постійними комісіями ради, президією ради та, у випадку необхідності, погоджувальною радою депутатських фракцій.
 3. На вимогу головуючого на засіданні, яка підтримана не менше як двома третинами депутатів, присутніх на цьому засіданні, при прийнятті невідкладних рішень, ініційованих депутатами, депутатською фракцією або депутатською групою безпосередньо під час пленарного засідання ради, відповідна профільна постійна комісія зобов’язана провести своє засідання безпосередньо під час пленарного засідання. У цьому випадку, на час відсутності в сесійній залі членів відповідної профільної постійної комісії, оголошується перерва, а проведення голосування – забороняється. За результатами такого невідкладного засідання постійної комісії, голова постійної комісії, одразу після закінчення перерви, інформує раду про висновки з питання, ініційованого безпосередньо під час пленарного засідання ради.
 4. Основою для формування порядку денного сесії є план роботи на рік, який обговорюється на сесії ради і затверджується радою. План роботи на рік формується на підставі подання депутатів, фракцій, постійних комісій, президії, погоджувальної ради депутатських фракцій обласної ради, а також голови обласної державної адміністрації.

Стаття 27

Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають: голова обласної ради, депутати, постійні комісії, депутатські фракції, групи, голова Закарпатської обласної державної адміністрації.

Стаття 28

 1. Проєкт рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення обласної ради у правому верхньому куті слово «Проєкт» іззазначенням автора проєкту рішення; вгорі з лівого боку бланку – назва рішення; нижче – текст проєкту рішення із зазначенням виконавців, терміну виконання, а якщо потрібно – механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування, розрахунком економічного ефекту від його прийняття та пояснювальною запискою.
 2. Проєкт рішення повинен складатись із таких частин:

-мотивувальної, – в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття цього рішення;

-резолютивної, – у якій конкретно і чітко формулюються заходи щодо рішення, вказуються виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

– завершальної, – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на відповідних посадових осіб та профільну постійну комісію обласної ради, на які покладається контроль за виконанням рішення.

 1. До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а якщо потрібно – висновки відповідних постійних комісій ради та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а також, за необхідності, висновок структурного підрозділу виконавчого апарату ради, на який покладено правове забезпечення діяльності ради.
 2. Проєкт рішення обов’язково візується (погоджується) в порядку, визначеному Положенням про виконавчий апарат обласної ради, який затверджується розпорядженням голови обласної ради.

Якщо автором проєкту є депутат, його віза є обов’язковою, а якщо автором проєкту виступає депутатська фракція чи група, обов’язковою є віза її керівника. У випадку, коли автором проєкту є Закарпатська обласна державна адміністрація, обов’язковими є візи керівника структурного підрозділу адміністрації – ініціатора; керівників фінансового (якщо передбачається фінансування) та юридичного структурних підрозділів адміністрації.

 1. Віза включає в себе підпис особи, яка візує рішення, назву посади, яку вона обіймає, розшифровку підпису, дату візування.

Стаття 29

 1. Зауваження та пропозиції депутатів ради до проєктів рішень узагальнюються та систематизуються виконавчим апаратом ради, у письмовому вигляді (у вигляді таблиці) та подаються на розгляд президії обласної ради.
 2. Готовність до розгляду питання на пленарному засіданні, після розгляду його на засіданні відповідної профільної постійної комісії ради, яка надає свій висновок або рекомендації щодо нього, визначається президією ради і пропонується голові ради для формування порядку денного пленарного засідання.
 3. 3. Депутат, депутатські фракції, групи мають право наполягати на включенні ініційованого ними проєкту рішення у порядок денний пленарного засідання обласної ради навіть при наявності негативного висновку чи рекомендації відповідної профільної постійної комісії ради або негативного висновку структурного підрозділу виконавчого апарату ради, на який покладено правове забезпечення діяльності ради.

Стаття 30

 1. Проєкт рішення ради та його електронна версія, всі матеріали (документи), що стосуються цього рішення, подаються на ім’я голови обласної ради, реєструються у виконавчому апараті обласної ради та оприлюднюються на офіційному вебсайті не пізніше 3-х робочих днів з моменту їх реєстрації.

Проєкт рішення, який передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання відповідно до вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» подається разом із рішенням Антимонопольного комітету України, винесеного відповідно до статті 10 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

 1. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проєктів рішень (у письмовому вигляді та/або електронній формі), попереднє обговорення постійними комісіями таких проєктів рішень, що виносяться на розгляд ради. Висновки та рекомендації комісій подаються в письмовій формі та зберігаються у виконавчому апараті ради. Обговорення у постійних комісіях всіх проєктів рішень, поданих у строки, що визначені частиною першою цієї статті, закінчується до відкриття пленарного засідання, на якому їх планується розглянути з метою прийняття.

Депутат, який є ініціатором проєкту рішення, зобов’язаний бути присутнім при розгляді ініційованого ним питання на засіданні відповідної профільної постійної комісії. У разі відсутності депутата-ініціатора, зазначений проєкт рішення може не розглядатись.

Стаття 31

 1. Позачергові сесії обласної ради можуть скликатися у виняткових випадках з питань, що потребують невідкладного рішення, або в інших випадках, якщо цього вимагає чинне законодавство.
 2. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проєктів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення позачергової сесії заздалегідь, а у випадку неможливості – у день її відкриття.

Стаття 32

Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проєктів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради, президії ради або погоджувальній раді депутатських фракцій.

Стаття 33

Друкування й тиражування проєктів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог цього Регламенту.

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради

Стаття 34

 1. Порядок денний чергової сесії ради містить питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.
 2. За пропозицією президії обласної ради до проєкту порядку денного чергової сесії вносяться питання звітів постійних комісій ради, керівників органів, які рада створює, обирає, призначає; питання звітів голови обласної державної адміністрації (заступників голови, керівників структурних підрозділів) про виконання затверджених радою програм та програми соціально-економічного і культурного розвитку, виконання обласного бюджету; інші питання, визначені як невідкладні, відповідно до рекомендацій та висновків постійних комісій обласної ради, питання щодо виконання рішень ради та виконання повноважень, делегованих Закарпатській обласній державній адміністрації обласною радою.
 3. Проєкт порядку денного сесії ради готується президією ради та, у випадку наявності непогоджених питань, перед винесенням таких питань на розгляд ради, схвалюється погоджувальною радою депутатських фракцій, після чого проєкт доводиться до відома депутатів до відкриття чергової сесії.

Стаття 35

 1. Президія ради організовує попередній розгляд питань порядку денного пленарних засідань чергової сесії ради. До порядку денного президії вносяться лише ті питання, проєкти рішень з яких підготовлені та завізовані відповідно до статті 28 цього Регламенту та питання, визначені як невідкладні, відповідно до рекомендацій та висновків постійних комісій обласної ради.
 2. Відповідні постійні комісії ради подають на розгляд президії ради свої висновки і рекомендації щодо доцільності внесення чи невнесення до порядку денного пленарних засідань чергової сесії закріплених за ними питань.
 3. До порядку денного пленарних засідань чергової сесії президія ради може додатково внести питання, визначені як невідкладні, відповідно до рекомендацій та висновків постійних комісій обласної ради.
 4. Пропозиції до порядку денного сесії, зареєстровані пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії, можуть бути внесені до порядку денного наступних пленарних засідань ради за умови їх оприлюднення на офіційному вебсайті ради не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на пленарному засіданні ради з метою прийняття.
 5. Президія ради формує черговість питань порядку денного пленарних засідань чергової сесії ради, виходячи з пріоритетних напрямків роботи ради та із врахуванням висновків профільних постійних комісій ради.

Стаття 36

 1. Проєкт порядку денного сесії обласної ради приймається за основу більшістю від загального складу ради.
 2. Питання «Про депутатські запити» заслуховується на початку кожного пленарного засідання, а питання «Про заяви Закарпатської обласної ради» і «Про звернення Закарпатської обласної ради» – наприкінці пленарного засідання.
 3. До проєкту порядку денного сесії ради можуть бути внесені зміни, додаткові питання, проєкти рішень.
 4. Внесення змін до взятого за основу порядку денного сесії приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 37

 1. Проєкт порядку денного сесії обговорюють послідовно за пунктами і затверджують у цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж у ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.
 3. Рішення про внесення до затвердженого порядку денного додаткових питань приймаються більшістю депутатів від загального складу ради. При цьому проєкти рішень з питань, які планується внести до затвердженого порядку денного сесії, повинні відповідати вимогам Регламенту.
 4. Сесія не може бути завершеною, якщо рада не визначилася щодо всіх питань порядку денного.

Глава 2.7. Пленарні засідання ради

Стаття 38

 1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням вимог статей 13 і 14 цього Регламенту.
 2. Виключно на пленарних засіданнях обласної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посад;
2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;
3) утворення президії ради, затвердження положення про неї;
4)затвердження, за пропозицією голови ради, структури виконавчого апарату ради, його чисельності, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;
5)затвердження Регламенту ради;
6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслуховування звіту про його виконання;
7) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада створює, обирає та призначає;
9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень щодо них;
10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;
11) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;
12) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
13) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки області;
14) прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
15) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
16) затвердження обласного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;
17) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами;
18) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради, а також придбання таких об’єктів у встановленому законом порядку;
19) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні обласної ради; призначення і звільнення їх керівників;
20) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
21) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення, а також про скасування такого дозволу;
22) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
23)прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
24) прийняття рішень із питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;
25) прийняття рішень щодо делегування обласній державній адміністрації окремих повноважень обласної ради;
26) заслуховування звітів голови Закарпатської обласної державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
27)прийняття рішення про недовіру голові обласної державної адміністрації;
28) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та їх органів;
29) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови обласної державної адміністрації;
30) надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;
31)затвердження відповідно до закону положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;
32)заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Закарпатської області;
33)встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює обласна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств;
34)прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;
35) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом.

 1. Обласна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Стаття 39

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.
 2. Як правило, пленарні засідання розпочинаються з 11.00. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.
 3. На початку засідання (без внесення цього питання до порядку денного) відводиться до 30 хвилин для стислих (до двох хвилин) виступів депутатів, оголошення заяв, повідомлень. При цьому дебати не проводяться. Після завершення встановленого часу, гарантоване право на виступ чи оголошення заяв і повідомлень, має один представник від політичних фракцій, члени яких ще не виступали.
 4. Пленарне засідання може бути продовженим понад визначений робочий час, у тому числі зі скасуванням перерв, визначених частиною другою цієї статті, про що приймається рішення більшістю голосів від складу ради.
 5. Головуючий на засіданні робить оголошення про перерву в роботі та початок наступного пленарного засідання. У разі неможливості визначення дати проведення наступного пленарного засідання, за дорученням голови обласної ради та на підставі його розпорядження, виконавчий апарат обласної ради забезпечує повідомлення про дату та час початку такого пленарного засідання за десять робочих днів до запланованої дати.
 6. Сесія ради завершує роботу після розгляду всіх питань порядку денного.

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

Стаття 40

 1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

Стаття 41

Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного пленарного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

Стаття 42

 1. Пленарне засідання ради відкриває, веде і закриває головуючий.
 2. У випадках, передбачених статтями 19, 20 Регламенту, ці функції може здійснювати член тимчасової президії, перший заступник, заступник голови обласної ради або, за рішенням ради, один із депутатів ради.
 3. Під час розгляду питання щодо особи головуючого на пленарному засіданні, головуючий звільняє відведене для нього місце в президії, і ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній у частині 2 цієї статті.

Стаття 43

Головуючий на пленарному засіданні ради:

-відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;
-повідомляє про результати письмової та електронної реєстрації депутатів, про кількість депутатів, відсутніх на засіданні з поважних причин, повідомляє про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;
– оголошує питання, які пропонуються включити до порядку денного;
– вносить на обговорення проєкти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
– організовує розгляд питань порядку денного;
-надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
– ставить запитання;
– почергово ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;
-створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
-проводить голосування, оголошує його результати;
-забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
-робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
– оголошує записки, які надійшли на його ім’я;- інформує про закінчення часу, відведеного для виступу, та вживає заходів, визначених Регламентом, щодо припинення виступів промовців понад відведений для цього час;
-вживає заходів для дотримання порядку на засіданні;
-позбавляє права виступу особу, яка без дозволу головуючого взяла слово;
-здійснює інші повноваження, визначені в цьому Регламенті.

Стаття 44

Головуючий на пленарному засіданні не коментує і не дає оцінок виступам депутатів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 45

 1. Головуючий на пленарному засіданні має право першочергово вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань подаються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.
 2. Головуючий на пленарному засіданні має право першочергово вносити ті пропозиції до проєкту рішення (з питання, що обговорюється), які були підтримані постійною депутатською комісією або завізовані погоджувальною радою депутатських фракцій.

Стаття 46

 1. Головуючий на пленарному засіданні на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового голосування за ту чи іншу пропозицію, щоб з’ясувати, скільки депутатів її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.
 2. Рейтингове голосування проводиться без дебатів і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.
 3. Рейтингове голосування – це послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, які ставляться на голосування; кількість голосувань «за» окремим депутатом не обмежується.
 4. Проведення рейтингового голосування не виключає можливості прийняття рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

Стаття 47

 1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим, внаслідок чого головуючий на пленарному засіданні позбавлений можливості належно організувати роботу такого засідання, він має право оголосити перерву до 30 хвилин.
 2. Якщо ж і після перерви в сесійній залі неможливо приймати рішення, головуючий на пленарному засіданні оголошує засідання закритим і призначає дату наступного пленарного засідання.

Стаття 48

 1. Перехід до розгляду питань порядку денного оголошує головуючий; питання, як правило, розглядаються у послідовності, визначеній порядком денним пленарного засідання.
 2. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання обласної ради.

У разі наявності заперечень депутата (-ів) з приводу об’єднання будь-якого (-их) питання (-нь), то таке (-і) питання розглядається (ються) окремо.

Стаття 49

На засіданні ради промовцеві забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватися з необговорюваного питання.

Стаття 50

 1. Головуючий на засіданні на початку пленарного засідання проводить перевірку кількості депутатів, які пройшли письмову реєстрацію, за допомогою електронної системи голосування, а у разі її несправності – з допомогою лічильної комісії.
 2. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
 3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному вебсайті ради в день голосування.
 4. Голосування в раді проводиться виключно персонально.

Глава 2.9. Організація розгляду питання

Стаття 51

Питання порядку денного сесії обласної ради розглядаються за стандартною процедурою, встановленою цим Регламентом.

Стаття 52

Стандартна процедура розгляду питань порядку денного сесії обласної ради включає такі етапи:

– доповідь ініціатора розгляду питання або за його дорученням уповноваженого представника – до 5 хв.;
– співдоповідь голови профільної постійної комісії – до 2 хв. за вимогою депутатів;
– запитання від кожної з фракцій – до хвилини.

Стаття 53

Тексти виступів депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути додані до протоколу засідання, якщо вони подаються до виконавчого апарату ради відразу ж після закінчення засідання.

Стаття 54

 1. На прохання депутата або за дорученням головуючого на засіданні час для виступу на засіданні може бути збільшений та/або продовжений, якщо за це проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
 2. Якщо час виступу промовця, передбачений цим Регламентом, вичерпаний, то після двох попереджувальних сигналів головуючий на засіданні вимикає мікрофон.

Стаття 55

 1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу та порядку розгляду питань на засіданні ради. Процедурні питання не потребують попереднього розгляду в комісіях.

Процедурними вважаються питання:

– оголошення перерви в ході засідання;
– перевірки кворуму;
– перенесення розгляду питання;
– пропозиції про повторне голосування;
– вирішення технічних питань в залі засідань;
– надання згоди на те, щоб на пленарному засіданні сесії ради були присутні представники відповідних органів чи організацій;
– надання можливості взяти участь у обговоренні запрошеним особам;
– закінчення голосування під час виборів голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступників голови обласної ради;
– інші питання, передбачені цим Регламентом.

 1. Рішення ради з процедурних питань приймаються відкритим поіменним голосуванням однією третиною голосів депутатів від загального складу ради і заносяться до протоколу пленарного засідання.

Стаття 56

З одного і того ж питання депутат може мати виступ в обговоренні і може дати доповідачеві запитання. Головуючий може припинити обговорення питання, визначивши, що воно висвітлено в повній мірі, надавши при цьому право заключного слова представнику кожної фракції.

Стаття 57

 1. Промовцям на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
 2. Якщо промовець повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий на засіданні може звернутись до нього з проханням скоротити час або закінчити виступ.

Стаття 58

При необхідності вивчення питання більш детально, за пропозицією голови, рада може прийняти рішення про заслуховування інших осіб із цього питання.

Стаття 59

Після припинення обговорення питання або після завершення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може продовжуватися лише за рішенням ради.

Стаття 60

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності.

Стаття 61

 1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення з нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.
 2. У випадку, якщо проєкт рішення обласної ради не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, головуючий на засіданні за власною ініціативою або за результатами обговорення з головами депутатських фракцій має право поставити питання про повернення до розгляду такого проєкту рішення на цьому ж пленарному засіданні. Рішення про повернення до розгляду цього проєкту рішення приймається більшістю голосів від складу ради. За результатами голосування про повернення до розгляду проєкту рішення, його розгляд проводиться за повторним голосуванням відповідно до Регламенту.
 3. Питання про повернення до розгляду проєкту рішення, який не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, ставиться на голосування з дотриманням вищевказаної процедури лише один раз на пленарне засідання.

Стаття 62

 1. Якщо питання про повернення до розгляду проєкту рішення, в порядку, визначеному в цьому Регламенті, не набрало необхідної кількості голосів депутатів ради, його повторне внесення на розгляд на наступному пленарному засіданні можливе лише за рішенням ради.
 2. Повторне внесення питання про повернення до розгляду проєкту рішення, що не набрало необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, ставиться на голосування з дотриманням вищевказаної процедури лише один раз на пленарне засідання.
 3. Якщо за результатами голосування проєкт рішення, в тому числі за повторним розглядом, не набрав необхідної кількості голосів депутатів обласної ради, такий проєкт рішення повертається ініціаторам для доопрацювання і може бути повторно винесений на розгляд наступної чергової сесії обласної ради.

Стаття 63

 1. Під час обговорення будь-якого питання, але до моменту початку голосування, депутатська фракція може внести вмотивовану пропозицію про перерву у розгляді цього питання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів від складу ради.
 2. Перерва у розгляді питання, оголошена на пропозицію депутатської фракції відповідно до частини першої цієї статті, не може тривати більше 10 хвилин. Під час розгляду будь-якого питання можливе прийняття рішення лише про одну таку перерву.

Стаття 64

На підставі вмотивованого письмового звернення уповноважених представників не менше, ніж 2-х зареєстрованих депутатських фракцій, головуючий на засіданні повинен оголосити перерву до 15 хвилин. Під час пленарного засідання ради одні і ті ж фракції можуть брати перерву не більше одного разу. Депутатські фракції, на вимогу яких було оголошено перерву, не можуть брати участь у поданні спільної заяви про оголошення перерви з іншими фракціями.

Глава 2.10. Рішення ради

Стаття 65

 1. Рішення обласної ради з будь-яких питань приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення.
 2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
 3. Зауваження, поправки, доповнення до проєкту рішення подаються письмово або усно головуючому на засіданні, у тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проєкту рішення ставляться на голосування.
 4. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Результати такого голосування заносяться до протоколу пленарного засідання.

Стаття 66

Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

Стаття 67

 1. Після завершення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з цього питання.
 2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, Регламенту або надійшли пропозиції від депутатів.
 3. За умови відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проєкту рішення, оголошується про голосування за прийняття рішення в цілому.
 4. Якщо до проєкту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться за пунктами цього рішення з урахуванням вимог глави 2.13 цього Регламенту. При цьому голосується про взяття проєкту рішення за основу, а за прийняття пропозицій, доповнень і уточнень голосується в порядку їх надходження. Після цього голосується за прийняття проєкту рішення в цілому.
 5. У випадку, коли рішення неможливо прийняти у зв’язку з розбіжністю пропозицій чи їх великою кількістю, рада може прийняти рішення про перенесення розгляду питання на наступне пленарне засідання.

Стаття 68

 1. Після оголошення головуючого на засіданні про початок голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 2. На підставі вмотивованої пропозиції лічильної комісії рада може прийняти рішення про повторне голосування, крім таємного голосування.

Стаття 69

 1. Рада приймає рішення відкритим поіменним або таємним голосуванням.
 2. Відкрите поіменне голосування проводиться з усіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті.
 3. Відкрите поіменне голосування здійснюється за допомогою електронної системи голосування «Віче», а в разі її несправності – шляхом підняття депутатами посвідчень або карток для голосування і підрахунку голосів лічильною комісією. Результати голосування оприлюднюються в сесійній залі за допомогою електронної системи голосування у вигляді загальної кількості голосів, поданих «за», «проти» і «утрималися» (у разі несправності електронної системи голосування – шляхом оголошення головою лічильної комісії).
 4. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

-обрання голови ради, першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посад;
-прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;
-внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, які поставлені на голосування, виготовляються в необхідній кількості під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета таємного голосування. За пропозицією головуючого на засіданні питання щодо затвердження форми бюлетеня для таємного голосування може бути внесене на розгляд сесії обласної ради.
 2. У бюлетень для таємного голосування лічильною комісією вносяться всі кандидатури (крім тих кандидатів, які заявили про самовідвід), висунуті на відповідному пленарному засіданні ради або питання, схвалені радою. Кандидати на посаду, з дотриманням черговості подання їх кандидатур, мають право виступити на пленарному засіданні з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності.
 3. Час, місце та порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень, окремо розміщеної, відгородженої трибуни) для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.
 4. Кожному депутатові, після подання ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня, лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщень, окремо розміщеної, відгородженої трибуни) для таємного голосування.
 5. Голосування проводиться шляхом проставлення позначки (+, v чи ін.) у квадраті навпроти варіанта, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна бути біля кабіни (приміщення, окремо розміщеної, відгородженої трибуни) для таємного голосування.
 6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
 7. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної чи зроблено більше однієї позначки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.

Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, підсумки голосування анулюються.

 1. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали не менше як половина депутатів від загального складу ради. У разі, коли бюлетені для таємного голосування отримали менше половини депутатів, проводиться повторне голосування.
 2. Кандидат вважається обраним, а інше рішення, відповідно до частини п’ятої цієї статті, – прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
 3. Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури, або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.
 4. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стосовно нього проводиться повторне голосування.
 5. У разі коли жоден кандидат і після повторного голосування не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори. Якщо при таємному голосуванні про недовіру голові обласної державної адміністрації, звільнення голови обласної ради і його заступників, а також з інших питань не отримано необхідної кількості голосів від загального складу ради, то повторне голосування під час цього пленарного засідання не проводиться.
 6. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, ця особа викладає власну думку, котра додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
 7. Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування рада не приймає.
 8. У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, лічильна комісія складає акт про виявлені порушення за підписом більшості членів комісії, який додається до протоколу, та доповідає раді, яка приймає рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).

Стаття 70

Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та цьому Регламенту.

Стаття 71

Рада може визнати рішення таким, що втратило чинність, з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом, у випадку, коли за це проголосували більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 72

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності від моменту їх офіційного оприлюднення на офіційному вебсайті ради, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

Стаття 73

 1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради із залученням їх авторів у порядку, визначеному Регламентом (положенням) роботи виконавчого апарату ради.
 2. Тексти прийнятих рішень оформляються не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття та подаються на підпис головуючого на відповідному пленарному засіданні.
 3. Кожному рішенню Закарпатської обласної ради виконавчий апарат присвоює порядковий номер із зазначенням дати його прийняття. Нумерація рішень починається з початком кожного скликання Закарпатської обласної ради.
 4. Головуючий на засіданні повинен підписати прийняті радою і належно оформлені рішення невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів від дня їх прийняття.

Стаття 74

 1. Підписане головуючим рішення ради є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.
 2. Підписані головуючим рішення ради не пізніше наступного робочого дня після їх підписання оприлюднюються на офіційному вебсайті.
 3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту рішення оригіналу рішення, іншого акта ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше п’яти робочих днів від дня виявлення невідповідності.

Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов’язаних із прийняттям обласного бюджету та контролю за його виконанням

Стаття 75

 1. Проєкт рішення про обласний бюджет на наступний бюджетний період, розроблений департаментом фінансів, з усіма необхідними матеріалами до нього, подається Закарпатською обласною державною адміністрацією Закарпатській обласній раді для обговорення в постійних комісіях відповідно до вимог чинного законодавства до його розгляду на пленарному засіданні ради.
 2. Постійні комісії ради обговорюють сформований проєкт обласного бюджету на наступний рік, вносять зауваження та пропозиції і подають їх на розгляд відповідної профільної постійної комісії.

Стаття 75-1

 1. Проєкт рішення про обласний бюджет перед його розглядом на сесії ради повинен бути попередньо схвалений Закарпатською обласною державною адміністрацією.
 2. Разом з проєктом рішення Закарпатська обласна державна адміністрація подає до ради:

1) пояснювальну записку до проєкту рішення, яка повинна містити:
а) інформацію про соціально-економічний стан області і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проєкту обласного бюджету;
б) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих радою податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проєкту рішення про обласний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;
г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;
ґ) інформацію щодо погашення обласного боргу;

2) прогноз показників обласного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

3) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проєктів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проєкту триває більше одного бюджетного періоду;

4) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;

5) інформацію про хід виконання обласного бюджету у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту обласного бюджету (подаються до постійної комісії обласної ради з питань бюджету);

7) експертний висновок департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо проєкту бюджету;

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Закарпатська обласна державна адміністрація.

Стаття 75-2

 1. Проєкт рішення про обласний бюджет та про програми соціально-економічного та культурного розвитку розглядаються відповідними профільними комісіями радами за участю уповноважених представників відповідного структурного підрозділу Закарпатської обласної державної адміністрації. Голова ради дає доручення на опрацювання проєктів головам постійних комісій та виконавчому апарату ради.
 2. Остаточні висновки та узгоджені проєкти рішень ради з цих питань розглядаються на засіданнях відповідних профільних постійних комісій.

Стаття 75-3

 1. Рада заслуховує доповіді уповноваженого представника Закарпатської обласної державної адміністрації з питань програм соціально-економічного та культурного розвитку області і обласного бюджету, їх відповіді на запитання депутатів, співдоповіді голів відповідних профільних постійних комісій.
 2. В обговоренні питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також депутатам, якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.

Стаття 75-4

Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

Стаття 75-5

 1. Рішенням про обласний бюджет визначаються:

1) загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і видатки споживання;

2) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

3) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

4) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

5) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

Стаття 75-6

У проєкті обласного бюджету повинні бути враховані обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів області, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проєкту закону про Державний бюджет України .

Стаття 75-7

Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку області, обласного бюджету, звітів або інформацій про їх виконання рада приймає відповідні рішення, які приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 75-8

Сесія ради, на якій планується розгляд бюджету, повинна бути призначена з тим розрахунком, щоб затвердження бюджету на пленарному засіданні ради відбулося до 25 грудня.

Стаття 75-9

 1. Квартальний звіт про виконання обласного бюджету з усіма необхідними матеріалами до нього департамент фінансів подає у виконавчий апарат ради у місячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.
 2. Пленарне засідання ради з питання затвердження звіту про виконання обласного бюджету за звітний рік скликається радою не пізніш, як у чотиримісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.
 3. Рада затверджує звіт про виконання обласного бюджету за відповідний рік або приймає інше рішення з цього питання.
 4. На розгляд пленарного засідання обласної ради не виносяться пропозиції щодо внесення змін до проєкту обласного бюджету на наступний бюджетний період без попереднього розгляду та висновку відповідних профільних постійних комісій у порядку, визначеному в цьому Регламенті.

Стаття 75-10

 1. Питання про затвердження кошторису витрат на утримання виконавчого апарату обласної ради відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішується виключно на пленарних засіданнях обласної ради та оформлюється у вигляді рішення обласної ради за скороченою економічною класифікацією видатків.
 2. У разі внесення протягом року змін до обласного бюджету на відповідний період у частині збільшення та/або зменшення загального обсягу кошторису втрат на утримання виконавчого апарату обласної ради до рішення про затвердження кошторису витрат на утримання виконавчого апарату обласної ради вносяться відповідні коригування (зміни) у встановленому порядку.

Глава 2.12. Порядок надання слова

Стаття 76

 1. Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі на ім’я головуючого або шляхом підняття руки безпосередньо під час пленарного засідання на засіданні після затвердження порядку денного.
 2. Головуючий сесії формує список осіб, які попросили слово, окремо з кожного питання у порядку черговості подання заяв.
 3. Головуючий на сесії надає слово в разі усного звернення для оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.
 4. Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.
 5. На сесії ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

Стаття 76-1

Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.

Стаття 76-2

Голова ради, його заступники, голови постійних комісій, уповноважені особи депутатських фракцій (груп), якщо вони бажають виступити як депутати, – виступають на загальних підставах.

Стаття 76-3

При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

Стаття 76-4

 1. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно з дозволу головуючого на засіданні.
 2. Якщо у виступі промовця згадується прізвище депутата, цей депутат має право на репліку. Слово з процедурних питань щодо порядку внесення фактичної поправки або заперечення надає головуючий на засіданні позачергово, не перериваючи промовця.

Глава 2.13. Порядок голосування пропозицій

Стаття 77

 1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться так, щоб виявити справжнє волевиявлення більшості депутатів.
 2. За жодних умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення пропозицій головуючим на засіданні.

Стаття 78

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відхилені або відкликані.
 2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування.
 3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.
 4. Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 79

У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада проводить голосування щодо пропозицій у порядку їх надходження. Підтримання пропозиції до проєкту рішення для подальшого розгляду здійснюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради. При цьому підтримка пропозиції є відхиленням інших і решта на голосування вже не ставиться.

Стаття 80

 1. Якщо всі поставлені на голосування пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому проєкт рішення відхиляється, то він вважається відхиленим у цілому.
 2. Прийняття рішення при голосуванні пропозицій, поправок частинами здійснюється тією ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.

Стаття 81

 1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції. Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.
 2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки за допомогою голосування зміни і доповнення не вносяться, а подаються окремою пропозицією.
 3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок, проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозицій, потім – щодо поправки, яка в меншій мірі змінює суть пропозицій, після неї – щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 82

 1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх у цілому або їх частин. Рішення про вилучення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Відхилення пропозиції про вилучення тексту, який не був раніше прийнятий радою, неприйняття рішення про його схвалення не виключає потреби проведення обговорення і голосування щодо його суті на загальних засадах.
 3. У разі внесення пропозицій про вилучення частини тексту з пропозиції чи поправки, головуючий на засіданні на свій розсуд для зменшення кількості голосувань може поставити на голосування цю частину тексту як поправку з прийняттям рішення щодо її підтримки. Ініціатор пропозиції про вилучення частини тексту може внести свою пропозицію за такою ж формою.

Стаття 83

 1. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту. Головуючий на засіданні надає час до 2-х хвилин для обґрунтування поправки.
 2. Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування за кожну поправку чи пропозицію окремо.
 3. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.
 4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Глава 2.14. Дисципліна та етика депутатів на пленарних засіданнях

Стаття 84

 1. На засіданні ради депутат не повинен вживати образливих висловлювань та непристойних і лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити депутата права виступу на цьому засіданні.
 2. Якщо головуючий на засіданні звертається до депутата у зв’язку з порушенням депутатом Регламенту роботи обласної ради, останній повинен призупинити свій виступ, в іншому разі головуючий на засіданні має право зупинити його виступ.
 3. Якщо депутат виступає на засіданні без дозволу головуючого на цьому засіданні, мікрофон може бути вимкнено без попередження.
 4. Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з необговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 85

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова чи дії, він може звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень і зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово. Якщо така інформація, на думку депутата, міститься у поширених через виконавчий апарат ради інформаційних матеріалах, то головуючий на засіданні надає депутатові слово в кінці засідання за його зверненням.

Стаття 86

 1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до головуючого на засіданні із зауваженнями та запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання; при цьому депутат може наполягати на наданні відповідей на його запитання і, в свою чергу, дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції із зазначених питань.
 2. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головуючим на засіданні, рада за пропозицією, внесеною від депутатів, може прийняти рішення про відсторонення головуючого на засіданні від ведення поточного пленарного засідання.

Глава 2.15. Протокол і справа пленарних засідань

Стаття 87

 1. Пленарні засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання забезпечує виконавчий апарат ради під контролем секретаріату. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.
 2. У протоколі сесії, який ведеться окремо на кожному пленарному засіданні, зазначаються:

– дата, час і місце проведення засідання;
– прізвище та ім’я головуючого на засіданні, його посада;
– кількість депутатів, зареєстрованих на засіданні;
– прізвища та імена відсутніх депутатів ради із зазначенням причини їх відсутності;
– питання порядку денного, винесені на розгляд;
– прізвища та імена присутніх представників виконавчих органів або інших посадових осіб, присутніх на засіданні ради, якщо вони запрошені взяти участь у засіданні;
– назви документів, поширених серед депутатів ради на засіданні ради;
– прізвища та імена промовців на засіданні;
– всі внесені на голосування питання і пропозиції, порядок їх вирішення;
– перелік рішень та результати голосувань з прийнятих радою рішень.

 1. До протоколу сесії ради додаються результати поіменного голосування, які є його невід’ємною частиною і зберігаються протягом необмеженого строку.
 2. Кожне пленарне засідання ради фіксується за допомогою технічних засобів, а звукозапис пленарних засідань зберігається у виконавчому апараті обласної ради.

Стаття 88

До протоколу сесії ради додаються:

– реєстр письмової реєстрації депутатів;
– інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
– інформація про список запрошених;
– результати відкритого поіменного та таємного голосувань;
– результати голосувань з процедурних питань;
– тексти невиголошених виступів депутатів.

Стаття 89

 1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень радою.
 2. Протоколи засідань ради з відома керуючого справами обласної ради невідкладно надаються депутатам ради для ознайомлення на їхню першу вимогу.
 3. Виконавчий апарат обласної ради оформляє протокол засідання відповідно до вимог цього Регламенту і в обов’язковому порядку оприлюднює цей протокол на офіційному вебсайті обласної ради невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів після завершення пленарного засідання ради.
 4. Стенограма всього пленарного засідання або його частини готуються виконавчим апаратом ради у випадку необхідності, за окремим дорученням голови ради.

Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи обласної ради

Глава 3.1. Депутати обласної ради

Стаття 90

Порядок організації діяльності депутата в раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України та цим Регламентом.

Стаття 91

Депутатам обласної ради видаються посвідчення депутата за підписом голови Закарпатської обласної ради та нагрудний знак «Депутат обласної ради».

Стаття 92

 1. До діяльності депутата під час сесійного періоду належать:

– участь у роботі сесій ради;
– участь у засіданнях постійних комісій ради та інших органів ради, до складу яких обрано депутата;
– участь у засіданнях постійних комісій ради та інших органів ради з правом дорадчого голосу;
– виконання доручень ради та її органів;
-робота над документами ради;
– виконання інших повноважень.

 1. До діяльності депутата поза сесійним періодом належать:

– участь у роботі депутатських фракцій;
– участь у роботі депутатських груп;
– участь у роботі інших органів місцевого самоврядування з правом дорадчого голосу;
– розгляд заяв, пропозицій та зауважень громадян, які надійшли до нього;
– робота з виборцями;
– виконання інших повноважень.

Стаття 93

 1. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов’язків із відшкодуванням йому середньомісячного заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних із депутатською діяльністю в порядку визначеному законодавством
 2. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради можуть приймати: рада, голова ради, перший заступник, заступник голови ради, президія ради, а також комісія ради, до складу якої обрано депутата. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.
 3. Депутат реєструється і зобов’язаний бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано.
 4. Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.
 5. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен заздалегідь повідомити, зазначивши причини, виконавчий апарат ради.
 6. Після закінчення сесії ради за поданням виконавчого апарату ради в засобах масової інформації публікується інформація про відсутність депутатів на сесії без поважних і з невідомих причин.

Стаття 94

 1. Повноваження депутата обласної ради припиняються достроково за наявності нижчезазначених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення ради у разі:

1) його відкликання за народною ініціативою в установленому законодавством порядку;
2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом несумісне з виконанням депутатських повноважень;
4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;
5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
8) його смерті.

 1. Повноваження депутата обласної ради можуть припинятися достроково також за рішенням обласної ради у зв’язку:

1) з набранням законної сили обвинувального вироку суду, за яким його засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
2) з особистою заявою депутата обласної ради про складення ним депутатських повноважень;
3) з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 1. У разі дострокового припинення повноважень депутата обласної ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до законодавства України.
 2. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради із заявою, у котрій викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може бути відкликана.
 3. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії без поважних причин, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Глава 3.2. Депутатські фракції та групи

Стаття 95

 1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції.
 2. Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради. Місцева організація політичної партії, яка ввійшла до складу ради, має право формувати в раді лише одну депутатську фракцію.
 3. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї, а також організація роботи визначається місцевою організацією політичної партії.
 4. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутат ради, який не ввійшов до складу жодної депутатської фракції, вийшов або виключений з її складу, є позафракційним.
 5. Організаційні рішення фракції, що є правовою підставою для прийняття рішення обласною радою, вважаються легітимними, якщо вони прийняті більшістю депутатів від загального складу фракції та належним чином оформлені.

Стаття 96

 1. Для спільної роботи зі здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати на основі їх взаємної згоди, за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками, можуть об’єднуватися в депутатські групи. Депутатська група складається не менше як з п’яти депутатів.
 2. Депутатська група може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання ввійти до її складу.
 3. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської групи. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 4. Депутатські групи можуть створюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
 5. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
 6. Організаційні рішення зборів депутатської групи, що є правовою підставою для прийняття рішення обласною радою, вважаються легітимними, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу депутатської групи.

Стаття 97

 1. Кожна депутатська фракція і група повинна бути зареєстрована у виконавчому апараті ради.
 2. Умовою реєстрації депутатських фракцій і груп є надходження на ім’я голови ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської фракції чи групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу.
 3. Голова ради після реєстрації депутатської фракції, групи інформує на найближчому пленарному засіданні депутатів про створення такої фракції, групи, її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської фракції, групи після її реєстрації поширюється серед депутатів. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій, груп. Ця інформація заноситься до протоколу засідання.
 4. Про зміни в складі депутатської фракції, групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції, групи, якщо депутата виключено з фракції, групи із зазначенням причин виключення.

Стаття 98

 1. Уповноважений представник депутатської фракції чи групи може письмово доручити виконання його функцій, закріплених цим Регламентом, будь-кому із членів депутатської фракції, групи.
 2. Депутатські фракції мають право:

– на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
– попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
– об’єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в раді.

 1. Депутатська фракція, група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.
 2. Депутати і депутатські фракції, групи можуть вільно співпрацювати шляхом створення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.
 3. Жодна депутатська фракція, група не має права виступати від імені ради.
 4. Депутатські фракції, групи та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

Стаття 99

 1. Виконавчий апарат ради, у випадку необхідності, за зверненням уповноваженого представника депутатських фракцій, забезпечує їх тимчасовим приміщенням для проведення засідань фракції, необхідним обладнанням тощо.
 2. Голова ради та його заступники не можуть бути керівниками депутатських фракцій, груп та представляти їх інтереси в раді.
 3. За письмовим зверненням уповноваженого представника депутатської фракції, групи виконавчий апарат ради розповсюджує серед депутатів підготовлені цією фракцією, групою матеріали як офіційні документи.

Глава 3.3. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання

Стаття 100

 1. Депутатське звернення – викладена письмово вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 2. Депутатське звернення повинно бути розглянуто, на нього повинна бути надана відповідь у десятиденний строк. За потреби додаткового вивчення чи перевірки фактів відповідь надається депутатові не пізніше як у місячний строк.
 3. Депутатське звернення може надсилатись за вибором депутата через виконавчий апарат ради або самим депутатом. Депутатські звернення, що направляються через виконавчий апарат реєструються в окремому журналі вихідної кореспонденції. Працівники виконавчого апарату контролюють отримання депутатських звернень адресатами та строки надання відповіді. У випадку порушення строків розгляду депутатського звернення працівники виконавчого апарату повідомляють про це відповідного депутата та керуючого справами виконавчого апарату.
 4. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності), розташованих на території області, повинні повідомити депутата заздалегідь, але не пізніше як за п’ять календарних днів.
 5. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 101

 1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій (незалежно від форми власності), які розташовані або зареєстровані на території області, а також до голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
 2. Депутатський запит повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.
 3. Запит може бути поданий депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради письмово чи усно. Він підлягає внесенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутатський запит, коли це потрібно, обговорюється на пленарному засіданні ради.
 4. Головуючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені попередньо (не на пленарному засіданні).
 5. Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.
 6. Орган або посадова особа, яким адресовано запит, зобов’язані дати на нього офіційну письмову відповідь.
 7. Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат обласної ради.

Стаття 102

 1. Офіційна письмова відповідь на депутатський запит у встановлений радою строк надсилається голові обласної ради та депутатові, який його вніс.
 2. Відповідь оголошується головою засідання в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.
 3. Кожен депутат має право виступити з реплікою щодо задоволення чи незадоволення отриманою відповіддю.
 4. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 фактично присутніх на пленарному засіданні депутатів ради. У цьому випадку текст депутатського запиту, відповіді та проєкт рішення ради роздаються депутатам.
 5. При обговоренні відповіді на депутатський запит на пленарне засідання запрошуються посадові особи, до яких було зроблено запит.
 6. За результатами обговорення депутатського запиту рада на пленарному засіданні приймає рішення.

Стаття 103

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або надано депутатові індивідуально. Запитання не вноситься до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення щодо нього не приймається.

Глава 3.4. Голова обласної ради

Стаття 104

 1. Голова ради обирається Закарпатською обласною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.
 2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та сьомою цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
 3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
 4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування більшістю голосів ради.
 5. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.
 6. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.
 7. Повноваження голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень голови ради;
2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Зазначені повноваження голови обласної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 105

 1. Голова обласної ради:

1)скликає сесії ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради, веде засідання ради;

2)забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду першого заступника та заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4)вносить раді пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій ради;

5)координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6)організовує надання депутатам допомоги для здійснення ними своїх повноважень;

7)організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8)організовує роботу президії ради;

9)призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10)здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11)є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12)підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13)забезпечує роботу із розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14)забезпечує гласність у роботі ради та її органів; обговорення громадянами проєктів рішень ради, важливих питань місцевого значення; вивчення громадської думки; оприлюднює рішення ради;

15)представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16)за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, міських рад та їх органів;

17)звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом обласної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

 1. Голова обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Глава 3.5. Перший заступник та заступник голови обласної ради

Стаття 106

 1. Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу ради.
 2. Перший заступник, заступник голови обласної ради обираються обласною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.
 3. Повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням обласної ради, що приймається шляхом таємного голосування, більшістю голосів від загального складу ради. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд обласної ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
 4. Повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата обласної ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень першого заступника чи заступника голови ради;

2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови ради припиняються з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 1. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади першого заступника чи заступника голови ради з дня припинення її повноважень.
 2. Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.
 3. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені частиною шостою цієї статті, за відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин.
 4. Перший заступник, заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови ради.
 5. Напрями роботи першого заступника та заступника голови обласної ради за їх пропозицією визначаються і затверджуються розпорядженням голови обласної ради. Інформація про це доводиться до відома депутатів на пленарному засіданні ради.

Глава 3.6. Президія обласної ради

Стаття 107

 1. Президія обласної ради створюється радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом.
 2. Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер.
 3. До складу президії ради входять голова ради, перший заступник, заступник голови ради, голови постійних комісій, голови депутатських фракцій і груп.
 4. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

Глава 3.7. Погоджувальна рада депутатських фракцій

Стаття 108

 1. Погоджувальна рада депутатських фракцій створюється обласною радою на весь строк повноважень ради і є консультативно-дорадчим органом.
 2. Погоджувальна рада депутатських фракцій здійснює попередню підготовку і розгляд організаційних питань роботи ради, які не були узгоджені на засіданні президії ради, виносяться на розгляд ради з метою уникнення небажаного політичного протистояння, узгодження позицій і збалансування інтересів представників різних політичних сил з найбільш пріоритетних напрямків діяльності обласної ради.
 3. До складу погоджувальної ради входять: голова обласної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради, керівники депутатських фракцій обласної ради. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації може бути присутній на засіданні погоджувальної ради на її запрошення.
 4. Погоджувальна рада збирається на засідання за ініціативи будь-якого члена погоджувальної ради. Проведення засідання погоджувальної ради є обов’язковим за першою вимогою. Проведення засідання забезпечує голова обласної ради, за його відсутності – заступники голови обласної ради, а головує на засіданні ініціатор проведення.

Глава 3.8. Постійні та тимчасові комісії ради

Стаття 109

Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 110

 1. Рада створює і обирає постійні комісії у складі голови та членів комісії. В процесі діяльності комісії, у випадках, визначених Положенням про постійні комісії, заступник і секретар комісії переобираються на засіданні комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.
 2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, перший заступник, заступник голови ради обласної ради.
 3. Про обрання постійних комісій у складі голови та її членів рада приймає відповідні рішення.

Стаття 111

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються
  з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

Глава 3.9. Виконавчий апарат обласної ради

Стаття 112

 1. Виконавчий апарат обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та цим Регламентом.
 2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 3. Виконавчий апарат ради створюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови обласної ради.
 4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова обласної ради.

Розділ 4. Відповідальність органів і посадових осіб обласної ради

Стаття 113

Обласна рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Стаття 114

Обласна рада періодично, але не менше як два рази на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, обласного бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

Розділ 5. Взаємодія обласної ради з обласною державною адміністрацією

Стаття 115

У разі розгляду обласною державною адміністрацією питань, які зачіпають спільні інтереси територіальних громад, вона повинна повідомити про це обласну раду.

Стаття 116

Обласна рада в особі голови має право звернутися до суду з позовом про визнання незаконними актів облдержадміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб обласної ради.

Стаття 117

Обласна державна адміністрація є підзвітною обласній раді щодо виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй обласною радою, і також у виконанні рішень ради з цих питань.

Стаття 118

Обласна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові обласної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

Розділ 6. Відкритість і гласність роботи обласної ради

Стаття 119

 1. Засідання обласної ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання тимчасових контрольних комісій ради за їх рішенням можуть бути закритими.
 2. Обласна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання.
 3. Відкритість засідань сесії обласної ради забезпечується шляхом доступу до них усіх осіб, крім випадків, передбачених цим Регламентом, рішеннями ради і розпорядженнями голови обласної ради.
 4. Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації її рішень у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті обласної ради. За рішенням ради аудіотрансляція засідань обласної ради може здійснюватись за межами будинку ради.
 5. Представники преси, радіо і телебачення можуть бути присутні за умови наявності відповідних посвідчень. Виконавчий апарат ради надає за бажанням представникам засобів масової інформації матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято в установленому порядку відповідне рішення.
 6. У разі порушення представником засобів масової інформації законодавства про інформацію або цього Регламенту, акредитація журналіста може бути припинена за процедурним рішенням ради.
 7. На пленарних засіданнях сесії обласної ради також можуть бути присутні громадяни та представники інститутів громадянського суспільства, за умови їх попередньої реєстрації у виконавчому апараті обласної ради. Для забезпечення належних умов перебування під час сесії обласної ради та задля унеможливлення перешкоджання здійсненню депутатських повноважень, для присутніх надаються спеціально підготовлені місця поза межами сесійної зали.
 8. Порядок реєстрації осіб, які бажають бути присутніми на пленарних засіданнях обласної ради, визначається розпорядженням голови обласної ради.
 9. Реєстрація осіб, які бажають бути присутніми під час пленарного засідання сесії обласної ради, відбувається на підставі паспорта громадянина України до початку засідання. Зареєстрованим особам видається тимчасова перепустка, яка підлягає поверненню після закінчення пленарного засідання.
 10. Присутнім забороняється вчиняти будь-які дії, якщо такі дії перешкоджають роботі ради, її органів та депутатів. В такому випадку присутня особа може бути вилучена з приміщення обласної ради працівниками органів правопорядку.
 11. Право особи бути присутньою на пленарному засіданні може бути обмежено лише за відсутності місця або, відповідно до законодавства, з метою обмеження протиправних дій із боку конкретної особи (вчинення нею бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані тощо).

Розділ 7. Опозиційна діяльність

Стаття 120

1.Опозиційна діяльність у обласній раді – це діяльність депутатських фракцій, які оголосили про свій перехід до опозиції.

 1. Не допускається опозиційна діяльність, яка має на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, а також на створення воєнізованих формувань.

Стаття 121

 1. Рішення про опозиційну діяльність у раді ухвалюється відповідною депутатською фракцією на своєму засіданні й оформлюється відповідною заявою за підписом уповноваженого представника депутатської фракції.
 2. Обгрунтована заява про опозиційну діяльність виголошується уповноваженим представником депутатської фракції на пленарному засіданні ради та подається в письмовій формі на ім’я голови ради.

Стаття 122

Депутатські фракції, які оголосили про свій перехід у опозицію, користуються такими правами:

– на участь у створенні та роботі тимчасових комісій ради;
– поширювати інформацію про свою діяльність через офіційний вебсайт ради, а також через засоби масової інформації будь-якої форми власності на договірних засадах;
– правом вносити пропозиції до обласного бюджету та програм обласного розвитку, які підлягають обов’язковому обговоренню і розгляду на пленарних засіданнях ради.

Розділ 8. Проведення пленарних засідань обласної ради, засідань президії обласної ради, постійних комісій обласної ради в режимі відеоконференції (дистанційне засідання)

Стаття 123
Засідання президії обласної ради, засідання лічильної комісії, засідання постійних комісій обласної ради можуть проводитися у режимі відеоконференції (дистанційні засідання), крім питань, що потребують таємного голосування у наступних випадках: у період дії в Україні або у Закарпатській області воєнного стану чи надзвичайного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування; в умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення, та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або у Закарпатській області.

Як виняток, для вирішення невідкладних питань з ініціативи голови постійної комісії засідання постійних комісій обласної ради можуть проводитися у режимі відеоконференції (дистанційні засідання).

Стаття 124

 1. Організаційне забезпечення пленарних засідань обласної ради, засідань президії в режимі відеоконференції покладається на голову обласної ради, а в разі його відсутності – на першого заступника чи заступника голови обласної ради.
 2. Організаційне забезпечення засідань постійних комісій у режимі відеоконференції покладається на голів постійних комісій обласної ради.
 3. Технічне забезпечення проведення засідань в режимі відеоконференції покладається на виконавчий апарат обласної ради.

Стаття 125

 1. До порядку денного засідань у режимі відеоконференції можуть включатися питання невідкладного внесення змін до обласного бюджету що стосуються невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій, чи реалізації повноважень, пов’язаних із такими обставинами, інші питання щодо невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій, чи реалізації повноважень, пов’язаних із такими обставинами, процедурні питання.
 2. Запис пленарних засідань обласної ради, засідань президії обласної ради, засідань постійних комісій обласної ради у режимі відеоконфереції є невід’ємною частиною протоколів цих засідань.
 3. Порядок проведення засідань у режимі відеоконференції повинен забезпечувати:

– можливість реалізації прав депутатів обласної ради;
– ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні;
– встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання.

Стаття 126

Розпорядження голови обласної ради про скликання пленарного засідання обласної ради в режимі відеоконференції доводиться до відома депутатів обласної ради і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням дати, часу, проєкту порядку денного такого пленарного засідання і порядку відкритого доступу до трансляції такого пленарного засідання. Розпорядження про засідання в режимі відеоконференції оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів рішень із матеріалами на електронні адреси депутатів обласної ради не пізніше як за 24 години до його початку.

Стаття 127

 1. Під час пленарних засідань обласної ради в режимі відеоконференції лічильна комісія обласної ради здійснює:

– реєстрацію депутатів обласної ради;
– підрахунок голосів під час голосування.

Кожен депутат почергово здійснює голосування після оголошення головуючого на засіданні.

 1. Головує на пленарному засіданні, яке проводиться в режимі відеоконференції, голова обласної ради, а в разі його відсутності – перший заступник чи заступник голови обласної ради.

Стаття 128

 1. Перед відкриттям пленарного засідання обласної ради лічильна комісія проводить реєстрацію депутатів обласної ради, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні.
 2. Головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів обласної ради.

Головуючий відкриває пленарне засідання обласної ради в режимі відеоконференції у разі, якщо для участі в ньому зареєструвалися більшість депутатів від загального складу обласної ради.

Стаття 129

 1. Після відкриття пленарного засідання обласної ради головуючий повідомляє про початок розгляду питань порядку денного. Щодо кожного питання порядку денного головуючий оголошує назву проєкту рішення та надає слово доповідачу.
 2. Час для доповіді на сесії в режимі відеоконференції встановлюється в межах до 5 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшено. Час для співдоповідей, інформацій – до 3 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 2 хвилин.
 3. Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 5 хвилин. Пропозиції, зауваження, які були висловлені депутатами на пленарному засіданні обласної ради в режимі відеоконференції, фіксуються секретаріатом.

Стаття 130

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий на сесії оголошує про початок голосування. На голосування виносяться усі пропозиції, зауваження та доповнення, що надійшли від депутатів обласної ради під час обговорення відповідного питання.
 2. Відкрите голосування в режимі відеоконференції здійснюється виключно шляхом поіменного голосування з фіксацією лічильною комісією персональних результатів голосування кожного депутата.

Результати відкритого поіменного голосування з кожного питання порядку денного:

– оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку;
– є невід’ємною частиною протоколу сесії обласної ради;
– надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 1. Депутат обласної ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування під час пленарного засідання обласної ради в режимі відеоконференції.
 2. Після завершення розгляду питань порядку засідання обласної ради головуючий оголошує про закриття пленарного засідання обласної ради в режимі відеоконференції.
 3. Пленарні засідання обласної ради в режимі відеоконференції транслюються на офіційному сайті обласної ради онлайн.